Biblijos komentarai

„Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo Žodžio ir Jo laikosi“ (Lk 11 ,28). Origenas rašo: „Jūs, kurie esate pripratę dalyvauti Dievo slėpiniuose, žinote, jog, priimdami Viešpaties Kūną, rūpestingai ir pagarbiai saugotės, kad nenukristų nė mažiausias jo trupinėlis ir neprarastumėte pašventintos dovanos. Tikite - ir visiškai teisingai, - kad esate atsakingi, jei trupinėlis nukris dėl jūsų aplaidumo. Tačiau jei taip stengiatės išsaugoti Jo Kūną, ar nemanote, kad nepaisydami Dievo Žodžio užsitraukiate tokią pat kaltę, kaip ir nepaisydami Jo Kūno? [...] Niekas nesupras širdimi, kol neatvers savo sielos ir nesutelks viso dėmesio.“


***

Šioje skiltyje rasite daugiausia akademiško ir publicistinio stiliaus Biblijos komentarus, kuriuos rašo kun. Gintaras Jurgis Sungaila.

Kun. Vitalio Dauparo Biblijos meditacijas galite rasti skiltyje „Kasdienė duona“.


Apie Jėzaus genealogiją (Mt 1,1-17)
Posakis „angių išperos“ (Mt 3,7; Mt 12,34; Mt 23,33; Lk 3,7)
Ką reiškia Jėzaus žodžiai apie priesaikas (Mt 5,35-37)?
Kristaus žodžiai apie kalaviją ir karą (Mt 10,34; Lk 22,36)
Ką simbolizuoja Kristaus žuvies ir duonos stebuklas? (Mt 14,13-21; Mk 6,31-44; Lk 9,10-17; Jn 6,5-15)
- „Tu esi Petras – Uola, [...] tau duosiu Dangaus Karalystės raktus“ (Mt 16,13-19)
Atsimainymo dvasinė prasmė (Mt 17,1-14)
Kas yra „adatos ausis“? (Mt 19,24; Mk 10,25; Lk 18,25)
- Kristaus žodžiai: „Štai jūsų namai bus jums palikti tušti“? (Mt 23,38)

Ką reiškia palyginimas apie suktąjį prievaizdą? (Lk 16,1-9)
Abraomo prieglobstis, rojus, pragaras, Dievo karalystė (Lk 16,19-31)
- „Dievo karalystė yra jumyse“ (Lk 17,20-21)

- Ar Kristus buvo Dievas (Jn 1,1-2)?
- Kristaus žodžiai: „kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“? (Jn 1,43-51)
- Samarietė kaip Samarijos simbolis (Jn 4)
Ką Jėzus užrašė pirštu ant žemės? (Jn 8,6-8)
Kodėl Jėzaus tunika buvo be siūlės?(Jn 19,23)
Teofilakto apmąstymai apie žodžius: „Imkite Šventąją Dvasią“ (Jn 20,22)
Kas buvo fariziejai, sadukiejai ir esėjai?

Apaštalų darbai
Įvadas į Apaštalų darbus

Apaštalų laiškai

Taip pat straipsnis:
Naujojo Testamento apokrifai

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai