Ką reiškia „Žmogaus Sūnus?“


Pasak Sergejaus Averincevo, šis semitinis frazeologizmas (ben adam) turi tris pagrindines reikšmes:
1. Tiesiog „žmogus“;
2. „Jis/tas“;
3. Mistinis, apokaliptinis Mesijo įvardijimas (Danieliaus knygoje, Kumrano rankraščiuose)

Kristologiškai titulai „Žmogus Sūnus“ ir „Dievo Sūnus“ tarsi sudaro opoziciją ir rodo, kad Kristus yra Tikras Dievas ir Tikras Žmogus.

Populiarūs įrašai