Dvasingumas

Galite ir pasiklausyti susitikimų: Mistagogija (audio), 2015-2016 m.

Dvasingumo prasmė

Pamatinės sampratos
Tikėjimas ir prasmė
Didieji gyvenimo klausimai ir praktika
Dogmos prasmė. Dogma ir egzistencija
Apie krikščionišką tikėjimą
Asketikos ir tradicijos prasmė
Ar krikščionys niekina kūną?
Kvailiai Kristaus vardan

Dvasingumas ir mokslas
Dvasinių reiškinių mokslinis aiškinimas
Psichiatrijos ir asketikos santykis. Akedija ir depresija
Akedija, Evagrijus Pontietis ir Gabrieliaus Bungės antimodernizmas

Apmąstymai
Apie valią tiesai ir valią gyvenimui

Keliai

Paklusnumas
Kodėl svarbu sekti Bažnyčios Tėvų mokymu ir savo vyskupu?
Šv. Ignotas apie vyskupo mokymo svarbą
Šv. Paisijus Atonietis apie kaltinimus tavo atžvilgiu

Vienuolystė ir šeimos gyvenimas

Vienuolystė
Ortodoksų vienuolystė: kilmė ir dabartis
Ortodoksija ir lytiniai santykiai

Šventumas ir dvasingumas

Kuo skirasi šventumas ir dvasingumas ortodoksinėje krikščionybėje?
Gerojo plėšiko slėpinys (apie nuodėmių atpirkimą, šventumą ir dvasingumą)
Fundamentalizmas, modernizmas ir šventybė

Praktika

Malda
Malda ir askezė
Maldos taisyklės (regulos) pasirinkimas
Kodėl Dievas neatsako į maldas?
Meditacija ir kontempliacija ortodoksų (stačiatikių) Tradicijoje
Kas yra Jėzaus malda?
Kodėl meldžiamasi šventiesiems? Kodėl meldžiamasi už mirusius?

Dvasinės pratybos
Kam mokytis mintinai Šventąjį Raštą?
Senovės filosofų dvasinės pratybos
Kodėl reikia aukoti vargšams?

Dvasinis paklydimas
Apie dvasinį paklydimą
Apie dvasinį paklydimą (II)
Apie dvasinį paklydimą (III)
Apie dvasinį paklydimą (IV)

Išpažinėjas ir fanatikas

Šv. Serafimas Sarovietis apie teisingą dvasinį gyvenimą
Šv. Ignotas Briančianinovas. „Apie dvasinį paklydimą“
Šv. Ignotas Briančianinovas. „Apie dvasinį paklydimą“ (2)


Dvasios

Dvasios: angelai ir demonai
Angelai ir demonai
Angelų rūšys
Mirties kelias (apie magiją ir demonologiją)
Kuo žalingi okultizmas ir ezoterika?
Satanizmas populiariojoje kultūroje

Šventoji Dvasia
Šventoji Dvasia - „Motina“?
Kas yra piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią?
Ką daryti, jei piktžodžiavau prieš Šventąją Dvasią?

Bažnyčioje
Elgesio cerkvėje taisyklės


Populiarūs įrašai