Kas yra piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią?


Šventosios Dvasios nužengimas. Ikona. Šv. Dvasia vaizduojama liepsnų pavidalu
Mt 12,31 „Sakau jums: kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus atleistas.“
Mk 3,28-29 „Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“.
Lk 12,10 „Kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.“
Šventoji Dvasia - trečiasis Dievo Asmuo (Hipostazė), Tikras Dievas, garbinamas ir šlovinamas su Tėvu ir Sūnumi. Ji[s] amžinybėje kyla iš Tėvo, yra Visagalis, Visažinis. Šventoji Dvasia yra nematoma ir Jos veikimai yra vadinami Dievo malone.  Ką reiškia šie stiprūs Kristaus žodžiai apie neatleistiną nuodėmę? Šventasis Jonas Auksaburinis aiškina:
„Pirmiausia įdėmiai išklausykime šiuos žodžius: visokia nuodėmė ir piktžodžiavimas, sako Jis, bus atleisti žmogui; kas tartų žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, bet piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią nebus atleistas nei šiame, nei būsimajame amžiuje [t.y. amžinybėje].  Ką reiškia šie žodžiai? Jūs daug apie Mane kalbėjote, kad Aš - apgavikas, kad Aš - Dievo priešas. Aš jums tai atleisiu ir nereikalausiu jums bausmės, jei gailėsitės; bet piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią nebus atleistas ir besigailintiesiems. Kaip tai? Juk ir ši kaltė buvo atleista besigailintiems. Daugelis iš tų, kurie piktžodžiavo prieš Dvasią, po to įtikėjo ir viskas buvo atleista. Ką reiškia šie žodžiai? Kad piktžodžiavimas prieš Dvasią Šventąją yra ypatingai neatleistinas. Kodėl gi? Todėl, kad Kristaus nepažino, [nepažino] kas Jis buvo; o apie Dvasią buvo gavę pakankamą pažinimą. Mat viską, ką kalbėjo pranašai, kalbėjo įkvėpti Dvasios ir Senajame Testamente visi turėjo apie Jį aiškų pažinimą. Taigi, Kristaus žodžiai reiškia štai ką: tegu jūs piktina Mano kūnas, kuriuo Aš apsidengiau; bet ar galite jūs pasakyti ir apie Dvasią, kad Jos nepažįstame?“
Kitaip tariant, žydai galėjo piktintis Kristumi, nes, nors ir Senajame Testamente buvo išpranašauta, kad Mesijas bus Dievo Sūnus ir buvo nuorodų, kad Dievo Sūnus bus Dievas, tačiau sąžiningas žydas turėjo „teisę“ pasipiktinti nesuprasdamas to, kas įvyko. Priešingai, žydai jau Senajame Testamente puikiai pažinojo Šventąją Dvasią, kuri kalbėjo per pranašus, darė stebuklus. Tačiau kai Kristus akivaizdžiai veikė Šventosios Dvasios galia (darė Mesijui išpranašautus stebuklus - gydė ligonius, prikėlė Lozorių iš mirusiųjų, maitino alkstančius, išvarinėjo demonus, valdė gamtos stichijas), kai kurie žydai ėmė kaltinti jį naudojant magiją ir tarnaujant šėtonui: „Jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo galia“ (Lk 11,15). Į tai Kristus atsakė: „Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė?! Jūs sakote mane išvejant demonus Belzebulo galia. Jeigu jau aš išvarau juos Belzebulo galia, tai kieno galia išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai“ (Lk 11,18-19). Kitaip tariant, jei netiki Kristumi, tai dar suprantama, bet jei tiki Šventąja Dvasia ir Jos stebuklais, kuriuos liudija juos darantieji tarp žydų, tai tų stebuklų, kuriuos atlieka Kristus prirašymas piktajai dvasiai yra aiškus piktžodžiavimas prieš Šventąją Dvasią.

Šv. Bazilijus Didysis ir šv. Simeonas Naujasis teologas pabrėžia, kad dabartinėmis sąlygomis piktžodžiavimo prieš Šventąją Dvasią pavyzdys būtų Bažnyčios pripažintų šventųjų asketų dovanų, gautųjų iš Šventosios Dvasios, priskyrimas piktajai dvasiai. Tarkime, žmogus yra krikščionis, jis tiki Švenčiausiąja Trejybe, tiki Šventąja Dvasia ir Jos veikimu. Jis sutinka Bažnyčioje kitą krikščionį, kuris demonstruoja Šventosios Dvasios dovanas („vienam Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam – stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam – įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą.“ - 1 Kor 12,8-10). Piktžodžiautojas ima iš pykčio ir pavydo kaltinti, kad šventasis yra apdovanotas ne Šventosios Dvasios, o apsėstas demonų. Žinoma, „piktžodžiavimas“ Evangelijoje reiškia ne tik šnekėjimą, bet ir įvairius veiksmus prieš Šventosios Dvasios veikimus.

Teologas Aleksejus Osipovas apibendrina šią nuodėmę kaip kylančią iš tokios kraštutinai sugadintos sielos būklės, kurioje žmogus nebegali atgailauti. Ši nuodėmė yra priešinimasis akivaizdžiai tiesai, kai žmogus suvokia, kad tai yra tiesa ir sąmoningai veikia prieš ją. Jis suvokia, kad Dievas yra, jis žino, kas yra Šventoji Dvasia ir mato, kad čia veikia Šventoji Dvasia, tačiau jis jau tiek yra atsidavęs demonams, kad greičiau yra linkęs piktžodžiauti, nei pripažinti. Todėl ir šv. Jonas Auksaburnis sako, kad net jei kas galėsis šios nuodėmės post factum, susidūręs su Dievu amžinybėje, tai jau bus per vėlu (žinoma klausimas, kaip ten amžinybėje apskritai bus su atgaila). Atgailos nebuvimas (ir jos neįmanomumas, visiškas širdies užkietėjimas) - išskirtinis šios nuodėmės bruožas. 

Taip pat skaitykite: Ką daryti, jei piktžodžiavau prieš Šventąją Dvasią?

Komentarai

 1. ,,Piktžodžiautojas ima iš pykčio ir pavydo kaltinti, kad šventasis yra apdovanotas ne Šventosios Dvasios, o apsėstas demonų.'

  nepamirština, jog demonas irgi sugeba visokiausius triukus daryti. Todėl tai nėra vienareikšmiška

  AtsakytiPanaikinti
 2. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Aš manau, kad po šiais Viešpaties žodžiais gali slėptis įvairių rūšių nuodėmės.
  Pirma - tai pikdžodžiavimas prieš Katalikų Bažnyčią, nes jos Tradicija, mokymai ir dogmos yra pagrįsti Šventąją Dvasia. Man atrodo, kad Rusijos revoliucija ir buvo Dievo skirtas apvalymas Rusijai už jos pikdžodžiavimus prieš Katalikų Bažnyčią. Juk tikrai nemenka nuodėmė teisėtus Kristaus atstovus, vedamus Šventosios Dvasios, vadinti šėtonais, velniais, eretikais ir pan.
  Antra - tai pikdžodžiavimai prieš Mergelę Mariją, nes Mergelė Marija yra Šventosios Dvasios sužadėtinė, todėl pasak Šventojo Rašto Ji ir Šventoji Dvasia tapo VIENU KŪNU ir tuomet gaunasi, kad piktžodžiauti prieš Mergelę Mariją tolygu piktžodžiavimui prieš Šventąją Dvasią (tai Šv. Maksimiljano Kolbės mintis)
  Dėl provoslavų, tai girdėjau, kad jie nepripažįsta Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos. Anot jų tai erezija. Fatimoje Mergelė Marija prašo pirmų mėnesio šeštadienių komunija atsiteisti už įžeidimus prieš jos Nekalčiausiąją Širdį, kurie yra penkių rūšių, iš kurių pirmoji - šventvagystės prieš Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, matyt tai labai nemenka nuodėmė.
  http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=100
  Na dar ir prašymas paaukoti Rusiją Mergelės Marijos Nekalčiausiajai Širdžiai, turbūt ne šiaip sau, o būtent dėl provoslavų pikdžodžiavimų prieš Katalikų Bažnyčią ir prieš Mergelėe Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą.
  Trečia - tai gali būti ir piktžodžiavimas prieš Šventąjį Raštą. Šventasis Raštas yra Dievo Širdis, arba dar tiksliau Šventosios Dvasios Širdis, nes įkvėptas šventosios Dvasios ir gal piktžodžiauti prieš Šventąjį Raštą, reiškią piktžodžiavimą prieš Šventąją Dvasią.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Miela Rasa,

   pasakysiu Jums atvirai, niekada nesu girdėjęs, kad kas nors iš ortodoksų vyskupų, viešai pamokslaujančių kunigų ar teologų taip baisiai kalbėtų apie Katalikų Bažnyčią ar popiežius, kaip esu girdėjęs iš kai kurių Pijaus X brolijos kunigų. Jūs davėte nuorodą į jų puslapį, aš juos labai gerbiu, bet tiesa yra ta, kad šiandien Lietuvoje ortodoksai yra daug geresniuose santykiuose su popiežiumi ir Katalikų Bažnyčia, nei Pijaus X brolija.

   O jei dogmos apie Nekaltąjį Prasidėjimą nepriėmimas yra neatleistina nuodėmė, tuomet ne tik daugelis graikų ir sirų Bažnyčios Tėvų turėtų keliauti į pragarą, bet ir su jais kartu Katalikų Bažnyčios šventieji Bernardas Klervietis, Albertas Didysis ir Tomas Akvinietis. Ironiška, kad kai kurie ortodoksai keliautų vietoje jų, nes Rytų Bažnyčios šventieji Grigalius Palamas, Morkus Eugenikas, Simeonas Naujasis Teologas, Petro Mohyla kaip tik išpažino Dunso Škoto gintą, bet Tomo kritikuotą nekalto prasidėjimo sampratą.

   Apie Rytų mariologiją: http://www.ortodoksas.lt/2015/08/ka-ortodoksai-staciatikiai-tiki-apie.html

   Su Dievu
   Gintaras

   Panaikinti
 4. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Aš ir neteigiu,kad Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Dogmos nepripažinimas yra neatleistina nuodėmė, juk rašau, kad Mergelė Marija prašo už ją atsiteisti, ir juk daugelis Mergelės Marijos gerbėjų katalikų praktikuoja šį atsiteisimą. Jeigu kažkas už šią nuodėmę atsiteisia, vadinasi ji gali būti atleista tiems, kas ją padarė ir daro, todėl, kad tai tik šventvagystė prieš vieną iš Dievo Motinos savybių.
  Dėl Pijaus brolijos kunigų, tai nelabai galiu ką dėl jų pasakyti, nes su jais nesusidūriau, tiesiog įvedžiau į google "pirmųjų šeštadienių komunija", kokia nuoroda pirma pasiteikė tokią ir pateikiau.
  Dėl šiandieninių RBK ir ortodoksų santykių, tai šioje temoje parašiau ką apie tai manau
  http://www.ortodoksas.lt/2013/02/schizmos-priezastys.html?showComment=1453401007407#c7494493968198319893

  tik dar pridėsiu, kad mano manymu ortodoksai turėtų grįžti į Petro valdžią nuolankiai, kaip sūnus paklydėlis, t.y nekeldami jokių sąlygų, o pasitikėdami Dievo valia perduodama per jo vietininką žemėje, o dabar jie, naudodamiesi proga, kad dabartinis Petro sosto valdovas net kaliniams musulmonams kojas plauna ir bučiuoja, bičiuliaujasi su katalikais sakyčiau iš puikybės pozicijų, o to pasekoje susijungs ne tik su katalikais, bet ir su musulmonais, budistais ir dar neaišku kuo.
  Dėl ortodoksų atsiliepimų apie katalikų bažnyčią, tai be abejo po nemenkų Dievulio siųstų apvalymų, ortodoksų tonas sušvelnėjo, bet kalbu apie visą laikotarpį, ir vienas giliai tikintis ortodoksas, atsivertęs į katalikybę, rašė, kad nuo šiol nebegali melstis nei vienam ortodoksų šventajam, jeigu nežino ir negali sužinoti, koks buvo jo požiūris į RKB, t.y. jeigu nėra užfiksuotos to Šventojo pažiūros į Katalikų Bažnyčią, nes jam tai tiesiog esminis klausimas - ar Šventasis buvo neutralus, ar spjaudėsi velniais ir pan. Turbūt neveltui jis tai rašė, nes pažįsta savo Bažnyčią iš vidaus ir daug geriau neugu aš:)
  p.s. "šiandien Lietuvoje ortodoksai yra daug geresniuose santykiuose su popiežiumi"
  atleiskite, su o su kuriuo popiežiumi - Nr.1 ar NR2?
  p.s.s. tie asmenys, kuriuos čia išvardinote gyveno tikrai iki 1854m. Priminsiu jums, kad RBK dogma apie Megelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą buvo paskelbtą 1854 metais, 1858m. Lurde, kai Šv. Bernadeta paklausė pas Mergelę Mariją, koks yra jos vardas - Ji atsakė - Aš esu NEKALTAS PRASIDĖJIMAS, patvirtindama šią dogmą. Na ir pati Šv. Bernadeta po jos mirties praėjus daugiau nei 130 metų, man atrodo, kaip Nekaltojo Prasidėjimo išrinktoji atstovė.
  https://www.youtube.com/watch?v=gu4JscRmDuw
  p.s.s.s. bet šiaip čia viskas gavosi ne į temą, todėl galite tiesiog viską pravalyti ir bus tvarka.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Laiškas Hebrajams 9-11 Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, 12 taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.

  Kristus atėjo PER padangtę (graikiškai vartojamas žodelis dia reiškia „per“ o ne „su“ kaip verčia ortodoksai).
  Per kokią padangtę Kristus atėjo, kas yra ta padangtė???
  Žinoma tai yra Mergelė Marija. Nes Jėzus Kristus atėjo per Mergelę Mariją.
  Kokia yra ta padangtė?
  „Ne rankų darbo ir ne šios kūrinijos“, o tai reiškia - NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS.
  Šiaip šita eilutė ortodoksų vertime yra iškraipyta, todėl siūlau tikrinti pagal graikišką originalą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Priminsiu, kad daugelis graikakalbių priklauso Ortodoksų Bažnyčioje ir joje jau du tūkstantmečius daug Šv. Raštas skamba originalo, graikų kalba, o ne vertimai.

   Rusijoje liturgiškai skaitomame vertime ši vieta skamba taip:

   "Христóсъ же при­­шéдъ архiерéй грядýщихъ блáгъ, бóлшею и совершéн­нѣйшею ски́нiею, нерукотворéн­ною, си́рѣчь, не сея́ твáри"

   Iš ortodoksų maldų, skaitomų bažnyčioje:

   "Пресвятая Богородица, спаси нас. Предопределенная Скиния / нашего с Богом примирения / бытие ныне начинает, / чтобы родить нам Слово, / в вещественной плоти являющееся; / Его мы воспеваем, / из небытия бытие через Него стяжавшие, / и превозносим во все века."

   Panaikinti
 8. "Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos,

  Na tuomet argi tai nėra patvirtinimas, kad Mergelė Marija yra NEKALTAI PRADĖTOJI, kaip ir teigia Katalikų Bažnyčia?..:)

  AtsakytiPanaikinti
 9. Nor pasivadinau Rasa, bet kažkodėl komentaras gavosi kaip Unknown

  AtsakytiPanaikinti
 10. Jums atrodo akivaizdu, kad iš frazės "Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos" (Hebr 9,11) plaukia teiginys "Švč. Mergelė Marija dėl būsimųjų Kristaus nuopelnų buvo nuo pradžios momento apsaugota nuo gimtosios nuodėmės"?

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą

Populiarūs įrašai