Biblijos Pranašai

 Lentelė. Izraelitų pranašų pranašavimo vieta ir laikas.
Pranašas

Kam pranašavo

Data
Jona

Asirija

Prieš nelaisvę (800-650)
Nahumas

Asirija

Prieš nelaisvę (800-650)
Abdijas

Edomas

Prieš nelaisvę (800)
Ozėjas

Izraelis

Prieš nelaisvę (750)
Amosas

Izraelis

Prieš nelaisvę (750)
Izaijas

Judas

Prieš nelaisvę (800-606)
Jeremijas

Judas

Prieš nelaisvę (800-606)
Joelis

Judas

Prieš nelaisvę (800-606)
Michėjas

Judas

Prieš nelaisvę (800-606)
Habakukas

Judas

Prieš nelaisvę (800-606)
Sofonijas

Judas

Prieš nelaisvę (800-606)
Ezekielis

Judas

Nelaisvės metu (606-536)
Danielius

Judas

Nelaisvės metu (606-536)
Agėjas

Judas

Po nelaisvės (536-400)
Zacharijas

Judas

Po nelaisvės (536-400)
Malachijas

Judas

Po nelaisvės (536-400)


Biblijos pranašai skirstomi į didžiuosius ir mažuosius. Didieji yra keturi - Izaijas, Jeremijas, Ezekielis ir Danielius. 12 kitų yra vadinami mažaisiais. Šis skirstymas viso labo priklauso nuo to, kokio dydžio knygas jie paliko (didžiųjų knygos didelės apimties, mažųjų - mažos).

Ortodoksų Šventajame Rašte be Jeremijo knygos dar yra Jeremijo raudų knyga ir Jeremijo laiškas. Prie pranašų knygų priskiriama ir pranašo Barucho knyga. Baruchas buvo artimas Jeremijo draugas, taip pat rašė apie tai, kad Babilono nelaisvė - Izraelio nuodėmių pasekmė. Ortodoksų liturgikoje ši knyga laikoma Jeremijo knygos tęsiniu, todėl himnografijoje ir netgi prieš skelbiant skaitinį dažnai Barucho knygos pranašystės priskiriamos Jeremijui.

Šventajame Rašte pranašų knygos sudėtos ne pagal chronologija, o pagal didį. Pačiose knygose tekstai dažniausiai yra išdėlioti pagal jų poetinę formą, o ne pagal turinį. Todėl juos skaityti ir sekti mintį, nežinant platesnio konteksto, gali būti sunku.

Visų pranašų knygoms būdingas demaskuojantis pobūdis. Pranašai žvelgia nedorybei į akis ir skelbia apie būsimą Dievo teismą, apie ateisiantį Mesiją, Dievo Pateptąjį, kuris tą teismą įvykdys ir įves amžinąją taikos ir ramybės karalystę. Dažnai šis skelbimas yra įvilktas į simbolinį, mistinį pavidalą, vaizdinius:

Iš Išajo kelmo išaugs atžala,
iš jo šaknies pražys pumpuras.
Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
dvasia išminties ir įžvalgos,
dvasia patarimo ir narsumo,
dvasia pažinimo ir VIEŠPATIES baimės –
jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.
Jisai ne pagal išorę teis,
ne pagal nuogirdas spręs.
Pagal teisumą teis jis vargšus,
nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas.
Savo burnos rykšte nuplaks žemę,
savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui.
Teisumas bus jo juosmens diržas,
ištikimybė – jo strėnų juosta.
Tada vilkas viešės pas avį,
leopardas gulsis su ožiuku.
Veršis ir liūtukas ganysis kartu, –
juos prižiūrės mažas vaikas.
Karvė ir lokys bus kaimynai,
kartu gulės jų jaunikliai.
Liūtas ės šiaudus kaip jautis.
Kūdikis žais prie angies lindynės,
mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.
Visame mano šventajame kalne
nebus vietos jokiai skriaudai
nei jokiai niekšybei,
nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo,
tarsi jūros vandenų apsemta. (Iz 11)
Izraelio pranašus galima pavadinti neformaliu, neinstituciniu Dievo įkvėptųjų žmonių charizminiu sąjūdžiu, kuris tuo metu, kai net ir kunigija buvo nuodėminga bei puolusi, skelbė Izraeliui Dievo Žodį.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai