Liturgika

Liturgiką sudaro liturginė teologija, rubricistika ir kitos disciplinos. Šioje skiltyje rasite visą medžiagą, susijusią su liturgika.

Video paskaitos apie liturgiką

ČIA

Lietuviški liturginiai tekstai
(ruošiama)

Dieviškoji Liturgija (dar tobulinama)
Vakarinė
Rytmetinė

Akatistas
Ryto ir vakaro maldos
Maldos prieš Komuniją
Maldos po Komunijos
Atgailos kanonas
Didysis šv. Andriejaus Kretiečio atgailos kanonas

Natas galite rasti skyrelyje „Natos“

Bazinis įvadas

Trumpas įvadas į ortodoksų rubricistiką

Istorija
Kaip šlovino pirmieji krikščionys?
Judaistiniai ir Apaštališkieji krikščioniškosios Liturgijos šaltiniai
Jeruzalės Šventyklos įtaka krikščionybei

Eucharistija kaip bekraujė auka

Kalendorius ir laikrodis
Ortodoksų Bažnyčios šventės
Bizantiškas laikrodis
Laikas Ortodoksų Bažnyčios Šventojoje Tradicijoje
Ortodoksų kalendorinės tradicijos

Rubricistika
Paros/savaitės/metų pamaldų ciklas
Savaitės dienų reikšmė
Ortodoksų švenčių rūšys ir pamaldų tvarka

Pamaldų schemos

Vakarinės schema
Naktinės schema
Vidurnaktinės schema
Rytmetinės schema
Dieviškosios Liturgijos schema

Valandų schemos (+ karališk. ir Gavėnios)

Švenčių prasmė

Ortodoksų Bažnyčios šventės

Kodėl vakariečių Adventas toks orientuotas į Antrąjį Atėjimą, o rytiečių - ne?
Apie Kalėdų prasmę
Jėzaus gimimo istorija

Gavėnios minėjimai
Apokalipsė ortodoksų liturgijoje

Kodėl švenčiame Velykas?
Kodėl skiriasi Ortodoksų ir Katalikų Velykų data?

Atsimainymo šventė

Dangun ėmimas ar užmigimas? (Assumptio vs. dormitio)

Švenčių rubrikos

Kodėl per Kalėdas būna šv. Bazilijaus Liturgija? (tinka ir Teofanijai)

Maldų prasmė

MuzikaGiesmių įrašai
Pirmieji žodžiai apie bažnytinį giedojimą
Antifonos
Oktoichas ir 8 tonų simbolizmas

Ikonografija


Lyginimas
Katalikiško ir ortodoksiško meno pavyzdžiai

Bažnyčios planas
Ikonostasas, jo struktūra

Ikonos
Dievas su barzda ir žilais plaukais ikonose
Kalėdų ikona
Apie Aušros vartų Dievo Motiną

Ikonografijos tradicijos
Moderni ortodoksų ikonografija Lenkijoje

Šaltiniai
Fajumo portretai
Phisiologus slaviškai

Dieviškoji Liturgija

Dieviškosios Liturgijos rūšys
Anksčiau Pašventintųjų Atnašų (Šv. Grigaliaus Didžiojo) Dieviškoji Liturgija


Istorija
Judaistiniai ir Apaštališkieji krikščioniškosios Liturgijos šaltiniai
Jeruzalės Šventyklos įtaka krikščionybei
Eucharistija kaip bekraujė auka

Giesmės
Trišventas ir antitrisagionai
Cherubinų giesmė ir anticherubikonai
Išties verta ir antiaksionai

Gavėnia
Gavėnia - sielos pavasaris
Didžioji savaitė Ortodoksų Bažnyčioje
Kai kurių Gavėnios dienų ir Didžiosios (Kančių) savaitės papročiai ir tradicijos Ortodoksų Bažnyčioje

Komentarai

Populiarūs įrašai