Velykų Šviesos stichira


Velykų metu, kai Šviesos procesijos metu kunigas visiems susirinkusiesiems duoda nuo jo žvakės prisidegti žvakes, graikų, serbų, bulgarų, rumunų, Antiochijos ir Aleksandrijos Bažnyčiose giedama stichira „Ateikite, priimkit šviesą nuo Negęstančios Šviesos, pagarbinkite Kristų, prisikėlusį iš mirusių“

Populiarūs įrašai