Apokalipsė ortodoksų liturgijoje


Apreiškimo Jonui knyga, įgiedota šv. Paraskevės krikščionių ortodoksų parapijos choro. Giedoti pakvietė Marijos radijas, į naktinę adoraciją Gailestingumo šventovėje, 2015 m. gruodžio 5 d.

Dažnai netgi ortodoksų pamokslininkai tvirtina, kad Ortodoksų Bažnyčioje Apreikšimo Jonui knyga niekada nėra skaitoma. Nors praktikoje Rusios Bažnyčioje dažnai taip ir yra, liturgikos požiūriu šis teiginys nėra teisingas.

2 Tipikono skyrius, aprašantis vigilijos rubrikas, numato skaitinius vakarinės pabaigoje, kai jau išdalijama pašventinti duona ir vynas. Po 33 psalmės žodžių „o tiems kurie Viešpaties ieško, tiems nieko netrūksta“ kunigas išėjęs laimina žmones („Viešpaties palaiminimas tebūnie ant jūsų visų...“), skaitovas turi atsakyti „Amen“, o tuomet skaitomas skaitinys. Tipikonas nurodo, kad nuo Velykų iki visų šventųjų sekmadienio yra skaitomi Apaštalų darbai, kitu laiku - Visuotiniai laiškai, Pauliaus laiškai bei Apreiškimas Jonui (tokia kalendorine tvarka). Po skaitinio, pasistiprinę duona ir vynu, maldininkai turėtų pereiti prie  šešiapsalmio skaitymo.

Liturgistas Michailas Skabalanovičius šį skaitinį vadina „Didžiuoju skaitiniu“ ir kai pats organizavo pilnos vigilijos tarnavimą Kijevo Akademijoje XIX a., lapkričio 11 dienos vigilijai nurodė skaityti visą 2-ąjį laišką tesalonikiečiams. Jo nuomonė, šio skaitinio tikslas - supažindinti tikinčiuosius su rečiau skaitomomis Naujojo Testamento knygomis, be to, leisti kūnui pailsėti (tuo metu sėdima ir valgoma bei geriama), todėl į šį skaitinių ciklą neįtrauktos Evangelijos. Per pamaldas skaitomi 4-5 skyriai.

Apreiškimas Jonui Ortodoksų Bažnyčioje turėtų būti skaitomas Gavėnios metu (praktika išsaugota, pavyzdžiui, Rusijos Ortodoksų Bažnyčios Užsienyje - РПЦЗ). Skabalanovičiaus liudijimu, XIX a. ši praktika vis dar egzistavo Rusijos vienuolynuose, o viena iš skaitinio ypatybių - skaitoma ne rečitatyvu, o „paprastu“ balsu.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai