7 Vigilijos skaitiniai (kurių nebėra)


Jei esate mūsų kraštuose buvę ortodoksų Vigilijoje (всенощное бдение), turbūt pastebėjote, kad pačios pamaldos kartais tarsi provokuoja prisėsti: staiga nurimsta giedojimas, užsidaro vartai, pasikeičia kiti elementai ir atrodo, tarsi šioje vietoje turėtų būti pertrauka. Iš tiesų, Vigilija yra labai ilgos pamaldos, jos turėtų trukti visą naktį, todėl tokių „pertraukų“ Vigilijoje numatyta yra net 7. Jų metu buvo skaitomi skaitiniai, kurie šiais laikais išliko tik kai kuriuose vienuolynuose.

1. Pirmoji Vigilijos „pertrauka“ - vakarinės pabaigoje. Kunigas išėjęs prieš altoriaus vartus sako visiems „ramybė visiems“, atsakoma: „ir Tavo dvasiai“, „Viešpaties palaiminimas ant jūsų visų...“, skaitovas: „amen“. Tada turėtų būti pradedami dalinti duona ir vynas, kuriuos pašventino vakarinės metu pasistiprinimui, o skaitovas skelbia: „Skaitinys iš ...“. Kunigas palaiminima žodžiais „Šventųjų Tėvų maldų užtarimų, Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk mūsų“. Šiam skaitiniui, pagal liturginį laiką prasidedantį nuo Velykų, buvo skaitomi 4-5 skyriai iš Apaštalų darbų, Visuotinio laiško arba Apreiškimo Jonui. Po skaitinio buvo skaitomas šešiapsalmis ir prasidėdavo rytmetinė. Skaitinio metu visi sėdėdavo ir valgydavo duoną bei vyną.

2-3. Kiti du skaitiniai buvo rytmetinės pradžioje. Po giesmės „Dievas yra Viešpats“ (Бог Господь) ir po troparo, buvo skaitomas Psalmynas (2 jo atkarpos, taip vadinamos katizmos). Kiekvienos iš dviejų katizmų pabaigoje visi sėsdavosi, klausydavo lėto himno (katizmatiko - седален). Iškart po katizmatiko buvo pradedamas skaitinys - kokio nors iš Bažnyčios Tėvų Evangelijos komentaras.

4. Po katizmų, kaip žinia, mūsų praktikoje eina polijelejus (psalmė „šlovinkit Viešpaties vardą“ - Хвалите имя Господне), po to troparai, kurie slaviškai vadinasi „по непорочных“. Nežinant liturgijos istorijos, sunku suprasti jų pavadinimą - iš tikrųjų šie troparai yra sukurti 118 psalmei, kuri prasideda žodžiais „Palaiminti, kurių kelias neteistinas“ („блажени непорочнии в путь“). Dalykas tas, kad didesnę liturginių metų dalį (nuo rugsėjo 22 iki gruodžio 20 ir nuo sausio 14 iki savaitės prieš Gavėnią) Tipikonas nurodo giedoti ne polijeleju, o 118 psalmę (17 katizmą). Todėl Vigilijoje yra ir šiai katizmai numatyti troparai.

Be troparų, yra dar vienas 17 katizmai priklausantis tekstas - hipakas (ипакои). Hipakas, iš esmės, yra tas pats katizmų katizmatikas (sedalnas), tik jo metu negalima sėdėti (jau klausomasi stovint, todėl jo pavadinimas sudarytas ne nuo žodžio sėstis - kathizo, o nuo klausytis - akūo). Kaip ir po sedalnų ankstesnių katizmų metu, taip ir po 17 katizmo hipako seka skaitinys - Evangelijos komentaras (šį kart paprastai tai būdavo rytojaus Dieviškosios Liturgijos Evangelijos komentaras).

5. Galite atkreipti dėmesį, kad po 3 kanono giesmės taip pat yra katizmatikas (sedalnas). Taip yra todėl, kad čia taip pat būdavo skaitinys. Paprastai tai būdavo šv. Jono Auksaburnio arba šv. Simeono Metafrasto NT komentarai.

6. Po 6 giesmės sedalno gali ir nebūti, bet skaitinys būdavo. Kartais Triodėje ar Minėjoje galime rasti čia patalpintą Sinaksarijų - šventės prasmės paaiškinimą. Šioje vietoje būdavo skaitomi minimų šventųjų gyvenimai, šventės istorija ir kiti panašūs pasakojimai, paaiškinantys, ką tą dieną mini Bažnyčia.

7. Rytmetinės pabaigoje, dar prieš skaitant 1 valandą, Tipikonas nurodo išeiti į Bažnyčios prieangį, kur turi būti skaitomos šv. Teodoro Studito „Katechezės“, o po jų, ten pat, prieangyje, - 1 valanda.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai