Ką reiškia Evangelijos posakis „angių išperos“?


Šis posakis sutinkamas Mt 3,7; Mt 12,34; Mt 23,33; Lk 3,7. Jį vartoja šv. Jonas Krikštytojas ir Viešpats Jėzus Kristus.
Šv. Jonas Krikštytojas bara fariziejus ir sadukiejus:  
„Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nemėginkite ramintis: 'Juk mūsų tėvas – Abraomas'. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų.“ - (Mt 3,6-9)
Jėzus Kristus bara Rašto aiškintojus ir fariziejus:
Taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykite gi savo tėvų saiką! Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! Todėl štai siunčiu pas jus pranašų, išminčių ir Rašto aiškintojų. Vienus iš jų jūs užmušite ir nukryžiuosite, kitus plaksite sinagogose ir persekiosite nuo miesto iki miesto, kad ant jūsų kristų visas nekaltas kraujas, išlietas žemėje, pradedant teisiojo Abelio krauju ir baigiant krauju Barachijo sūnaus Zacharijo, kurį jūs nužudėte tarp šventovės ir aukuro. Iš tiesų sakau jums: visa tai ištiks šitą kartą“ - (Mt 23,31-36)
Frazė „angių išperos“, graikiškai - γεννήματα ἐχιδνῶν („echidnų gimdiniai“), yra senovės graikų kalbos frazeologizmas. Craigas Keeneris savo Mato Evangelijos komentare teigia, jog „greičiausiai, Matas nurodo į pakankamai paplitusį senovėje požiūrį, jog angys (ἔχιδναι) buvo motinų žudikės“. Jis pateikia įrodymus iš Herodoto bei kitų graikų istorikų bei gamtos filosofų darbų. 

Taigi, posakis „γεννήματα ἐχιδνῶν“ greičiausiai reiškia „kilusieji iš negerbiančiųjų savo tėvų“. Fariziejų ir sadukiejų tėvai, tarsi angys, žudė savo tėvus - pranašus ir išminčius. Fariziejai ir sadukiejai barami esą jie yra tokie patys veidmainiai. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai