Apologetika

Kaip ginti krikščionišką tikėjimą bendraujant su netikinčiaisiais?

Atsakymai netikintiems ir kitatikiams

Ateizmas
5 mitai apie religiją
Kodėl verta tikėti Dievu? Kas yra nuodėmė?

Rytų tikėjimai
Kuri religija yra teisinga? Ar įmanomas religijų dialogas?
Indija - dvasingiausia pasaulio šalis?

Pagonys
Apie „naujuosius pagonis“

Krikščionybės istorija
Ar krikščionys mokė, jog Žemė - plokščia?

Kitatikybė
Ar sąvokos „ortodoksija“ ir „erezija“ tebeturi prasmę?
Ortodoksija ir erezija [audio]
Apie „bendražmogiškas vertybes“
Iš kur atsirado liberalios LGBT Šventojo Rašto interpretacijos?
Krikščionybės ir homoseksualizmo klausimas A. Bielskio knygoje „Nešventas sakramentas“
Moterų kunigystės klausimu
Filioque
Schizmos priežastys


Bioetika
Mintys apie eutanaziją: mūsų pareiga rūpintis sergančiais artimaisiaisPopuliarūs įrašai