Ar Kristus meldėsi? Atsakymas [audio]Ar Kristus meldėsi? Kodėl Kristus meldėsi? Kam Kristus meldėsi?
2014 m. rugpjūčio 3 d., Agapė šv. Paraskevės parapijoje po Dieviškosios Liturgijos.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai