Išėjo naujas šv. Jono Auksaburnio Dieviškosios Liturgijos vertimas (2024)


Pastaruoju metu publikuodami naujienas apie Konstantinopolio patriarchatui pavaldžią Lietuvos ortodoksų (stačiatikių) Bažnyčią dažnai vartojame žodžius „istorinis įvykis“. Taigi, šį balandį įvyko dar vienas istorinis įvykis – Bažnyčios leidybinė komisija išleido pirmąjį po daugiau nei šimtmečio šv. Jono Auksaburnio Dieviškosios Liturgijos vertimą į lietuvių kalbą („Hieratikas I: šv. Jono Auksaburnio Dieviškoji Liturgija“; leidėjas: Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras). 

Šv. Jono Auksaburnio Dieviškoji Liturgija – dažniausiai krikščionių ortodoksų naudojama eucharistinių pamaldų forma, gimusi pirmaisiais krikščionybės amžiais. Pirmasis šios Liturgijos vertimas Rusijos Bažnyčios Šventojo Sinodo palaiminimu buvo išleistas 1887 m., antrasis žinomas vertimas – 1931 m. unitų vysk. Pranciškaus Būčio (neaišku, ar naudotas tarnaujant). Sovietmečiu ortodoksų pamaldas lietuvių kalba draudė valstybinis „Rusijos Ortodoksų Bažnyčios reikalų komitetas“, o naujasis vertimo darbas prasidėjo 2005 m., kai kun. Vitalijus Mockus su grupe pagalbininkų pradėjo versti tekstus ir tarnauti lietuviškai. Vėliau iniciatyvą perėmė kun. Gintaras Sungaila, Varšuvos seminarijoje apsigynęs teologijos diplominį darbą apie liturgijos vertimų principus bei istoriją vadovaujant profesoriui Henrikui Paprockiui (Liturgijos vertėjui į lenkų kalbą), filosofijos doktorantūros studijas paskyręs Bažnyčios Tėvų Dieviškosios Liturgijos komentarų tyrimui. Visgi, vertimo darbas visada buvo kolektyvinis ir atsižvelgiantis į bendruomenėje įsivyravusią pavadinimų, žodžių, maldavimų vartoseną – ortodoksų religijos ir pamaldų žodynas dar tebesiformuoja. 

Hieratikas – tai pamaldų knyga, kurią naudoja kunigas (sen. gr. hiereus) tarnaudamas Dieviškąją Liturgiją. Šis Hieratiko leidimas įtraukia ne tik Liturgijos tekstą, bet ir priedus šventinėms ar gedulingoms liturgijoms – įžanginius versetus, atleidimus, ekteniją už mirusiuosius. Tekstai pateikti atsižvelgiant į šiuolaikinio liturgikos mokslo žinias ir Lietuvos egzarchato (Konstantinopolio patriarchato) liturginę praktiką. Kad pagal „Hieratiką“ tarnaujantys lietuviai kunigai tekstus kirčiuotų taisyklingai, o kitataučiams kunigams būtų lengviau išmokti juos tarti, visi kunigo žodžiai sukirčiuoti. 

Įsigyti knygą galima Lietuvos egzarchato leidybinės grupės interneto parduotuvėje: https://contribee.com/ortodoksas-lt?shop=1

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai