Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (balandžio 21-27 d.)

Šventojo Kapo bazilika, Jeruzalė. Foto: orthodoxtimes.com
JERUZALĖ

Praėjusią savaitę Jeruzalės patriarchatas paskelbė Didžiosios savaitės pamaldų Šventojo Kapo bažnyčioje tvarkaraštį.
Nepaisant įtemptos atmosferos dėl karo Artimuosiuose Rytuose, Didįjį šeštadienį, gegužės 4 d., 13 val. vyks Šventosios ugnies pamaldos Jeruzalėje.

Jeruzalės patriarchatas paskelbė informaciją piligrimams Šventojo kapo bažnyčios architekto Teodosios Mitropoulos ir Pranciškonų brolijos architekto Naguib Nasser nuomonę dėl piligrimų, įleidžiamų į Šventojo kapo bažnyčią per Šventosios šviesos apeigas, skaičiaus. Jų skaičiavimais, 2024 m. į Šventojo kapo bažnyčią ir jos išorinį kiemą galės patekti ne daugiau kaip 4 200 žmonių.

BULGARIJA

Trumpu pranešimu Bulgarijos patriarchatas perdavė Šventojo sinodo sprendimą nesiųsti Bulgarijos Bažnyčios delegacijos į Jeruzalę priimti Šventosios ugnies šiemet per Velykas. Toks sprendimas priimtas dėl Izraelyje vykstančių karinių veiksmų.

GRAIKIJA

Atėnų teismas po penkerius metus trukusio proceso išteisino graikų žurnalistą Dimitrį Alikakosą ir leidyklą „Ekkremes“. Byla jiems buvo iškelta gavus Hierapolio arkivyskupo Izidoriaus (Jeruzalės patriarchatas) skundą dėl privataus pokalbio paslapties paskleidimo spaudoje ir asmens duomenų įstatymo pažeidimo. Byla buvo iškelta dėl žurnalisto knygos „Atpirkimas - Šventajai šviesai“, kuri graikiškai vadinama Šventąja ugnimi. Savo knygoje, išleistoje 2019 m., žurnalistas įtraukė Šventosios Ugnies narių liudijimus, kurie teigė, kad Šventosios Ugnies įžiebimas per Velykas Šventosios Ugnies bažnyčioje yra ne stebuklas, o natūralus procesas, kuriame dalyvauja žmonės. Abu ieškovai teigia, kad žurnalistas be jų žinios panaudojo jų pateiktą informaciją savo knygai, be jų sutikimo išplatino jų vaizdo įrašus ir taip juos sukompromitavo. Alikakos kaltinamas apsimetęs pamaldžiu piligrimu ir apgaulės būdu gavęs dvasininkų, kurie nežinojo, kad jis rašo knygą, pareiškimus. Dėl šios priežasties jiems, taip pat ir visam Jeruzalės patriarchatui, buvo padaryta „moralinė žala“.

Tačiau Atėnų teismas nusprendė, kad arkivyskupo Izidoriaus vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyro rankomis kape uždegamos žvakės, yra autentiškas. Žurnalistas sako, kad per penkerius metus sulaukė ne tik daug palaikymo, bet ir kritikos, tačiau vis dėlto tvirtina, kad nesuklastojo nė vieno teiginio, nieko nešmeižė, niekam nepakenkė, nemelavo ir visiškai laikėsi žurnalistinės etikos.

Atėnų universiteto teologijos profesorius Petros Panayiotopoulos mano, kad Jeruzalės ortodoksams Šventosios ugnies klausimas tapo tapatybės klausimu, ir tai paaiškina aštrią reakciją į bandymus apie ją kalbėti kaip apie šventinę Velykų apeigą, o ne antgamtinį įvykį. 


Patriarchas Baltramiejus susitiko su Prancūzijos ministru pirmininku. Foto: orthodoxtimes.com
 
PRANCŪZIJA

Visuotinis patriarchas Baltramiejus, atsiliepdamas į garbingą Prancūzijos Respublikos prezidento Emanuelio Macrono kvietimą, sekmadienį, balandžio 21 d., lydimas Chalkedono metropolito senolio Emanuelio, atvyko į Paryžių.

Pirmadienio, 2024 m. balandžio 22 d., rytą Visuotinis patriarchas Baltramiejus oficialiai susitiko su Prancūzijos Respublikos Prezidentu Emanueliu Macronu, kuris jį su derama pagarba priėmė Eliziejaus rūmuose. Daugiau nei valandą trukęs pokalbis vyko nuoširdžioje atmosferoje, jo metu buvo aptarti prezidento E. Macrono ypatingo susidomėjimo sulaukę Ortodoksų Bažnyčios įvykiai, susiję su vykstančiais ginkluotais konfliktais Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose. Jis pasveikino visuotinį patriarchą už nedviprasmišką karo pasmerkimą ir už pavyzdį, kurį jis rodo kaip pagrindinis Rytų krikščioniškosios tradicijos religinis veikėjas. Patriarchas padėkojo Prancūzijos prezidentui už garbingą kvietimą ir šiltus žodžius bei perdavė Konstantinopolio Bažnyčios palaiminimą sėkmingam ateinančią vasarą Paryžiuje vyksiančių olimpinių žaidynių organizavimui ir rengimui.

Tą pačią dieną visuotinį patriarchą Baltramiejų priėmė Prancūzijos ministras pirmininkas Gabrielis Attalis. Susitikimo metu patriarchas kalbėjo apie naują iniciatyvą, kurios ėmėsi kartu su popiežiumi Pranciškumi, kitais 2025 m. kartu švęsti 1700-ąsias Pirmojo visuotinio susirinkimo sušaukimo metines toje vietoje, kur jis įvyko, t. y. Nikėjoje. Patriarchas Baltramiejus pakvietė P. Attal dalyvauti iškilmėse.

Tos pačios dienos vakare Visuotinis patriarchas ir jo aplinka dalyvavo oficialioje vakarienėje, kurią jo garbei surengė Paryžiaus Romos katalikų arkivyskupas Laurent'as Ulrichas.

Balandžio 23 d., antradienį, Visuotinis patriarchas Baltramiejus susitiko su Prancūzijos Senato pirmininku ponu Gerardu Larcheriu. Susitikimas, vyko itin šiltoje atmosferoje dėl senos Senato pirmininko ir Visuotinio patriarcho pažinties.

Po susitikimo patriarchas pasirašė oficialioje lankytojų knygoje.

RUSIJA

Maskvos vyskupijos interneto svetainėje paskelbtas dekretas, pagal kurį kunigui Dimitrijui Safronovui trejiems metams uždrausta tarnauti ir jis išsiųstas kaip skaitovas į Pimeno Didžiojo bažnyčią Novyje Vorotnikuose. Yra žinoma, kad šis kunigas atliko gedulines pamaldas už kalėjime nužudyto Rusijos opozicijos politiko ir krikščionio ortodokso Aleksejų Navalną.

Be to, kunigui Aleksandrui Vostrodymovui, kuris atvirai laikosi antikarinės pozicijos ir taip pat meldėsi už Aleksejaus Navalno sielą, buvo uždrausta tarnauti. Maskvos patriarchatas nuosekliai tęsia represijas prieš kunigus, nepritariančius karui ar atliekančius pamaldas Aleksejui Navalnui atminti.

BULGARIJA

2024 m. balandžio 22 d. vykusiame eiliniame posėdyje Bulgarijos patriarchato Šventasis sinodas susirinko pilnu sąstatu, kad sudarytų kandidatų sąrašą pakartotiniams rinkimams į Sliveno metropolito sostą.

Vadovaujantis Statuto 85 straipsnio 1 dalimi, kandidatais į Sliveno metropolitus, buvo įvardyti šie rinkimų teisę turintys vyskupai:

vyskupas Sionijus Veličius

Vyskupas Arsenije Znepolski

Vyskupas Gerasimas Melnyšskis

vyskupas Pachomius Branicki

Glavinice vyskupas Macarius

Velbaždo vyskupas Isaakijus

Praėjusį sekmadienį, balandžio 21 d., sukako keturiasdešimt dienų nuo Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios vadovo patriarcho Neofito mirties. Nepaisant smarkaus lietaus, krikščionys ortodoksai susirinko savo bažnyčiose pagerbti jo atminimo ir melstis už jo sielos ramybę. Pagrindinės gedulinės pamaldos vyko Sofijos metropolijos katedroje.

Atminimo liturgijai vadovavo Vracos metropolitas Grigorijus, Šventojo sinodo vicepirmininkas. Po Dieviškosios liturgijos vyko patriarcho Neofito atminimo pamaldos.

JAV

2024 m. balandžio 20 d., šeštadienį, Amerikos arkivyskupas Elpidoforas, dalyvaujant Visuotinio patriarchato Amerikos vyskupams, įšventino archimandritą Antonijų vyskupu ir paskyrė į Sinodo katedrą.

Įšventinime dalyvavo Kalifornijos vicegubernatorė Eleni Kounalakis ir Graikijos Šventojo Kryžiaus koledžo prezidentas Demetrios Katos.

Naujai įšventintas Sinodo vyskupas Anthony (Avramopoulos) gimė Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Jo šeima buvo Švento Mikalojaus bažnyčios Oak Lawn parapijiečiai, o jis pats buvo patarnautoju. Būsimasis vyskupas mokėsi DePaulo universitete, 1981 m. įgijo psichologijos bakalauro laipsnį. Studijas tęsė Čikagos universitete, kur 1983 m. įgijo tarptautinių santykių magistro laipsnį. 1986 m. įstojo į Šventojo Kryžiaus graikų ortodoksų teologijos mokyklą Brukline, Masačusetso valstijoje. 1989 m. su didžiausiu pagyrimu įgijo teologijos magistro laipsnį. Studijuodamas teologiją, o vėliau baigęs studijas dirbo arkivyskupijos religinio švietimo tarnyboje, užėmė direktoriaus pavaduotojo pareigas. Nuo 1989 iki 1993 m. aktyviai dalyvavo kuriant naują religinio ugdymo vadovėlių seriją parapijoms. 1992 m. įstojo į Bostono koledžo religijos ir švietimo doktorantūros programą. Teologijos daktaro laipsnis suteiktas 1997 m.

1996-2002 m. dirbo Šventojo Kryžiaus graikų ortodoksų teologijos mokykloje kaip profesorius adjunktas. 2002 m. tapo Patriarcho Atenagoro ortodoksų instituto prie Aukštosios teologijos sąjungos Berklyje (Kalifornija) direktoriumi. 2007 m. tapo Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupijos Religinio švietimo departamento direktoriumi, kur per ateinančius keturiolika metų sukūrė daug naujų priemonių parapijų programoms. 2021 m. tapo Šventojo Kryžiaus ortodoksų leidyklos direktoriumi.

SERBIJA

Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus pasiuntė sveikinimą Serbijos vyriausiajam rabinui Isaakui Asieliui Pesacho šventės proga. Žinutėje, be kita ko, rašoma: „Sveikiname Jus ir visus žydų bendruomenės narius Pesacho - šventės, kuria dėkojate už laisvę, kurią Jūsų protėviai gavo po vergovės laikotarpio - proga. Išreiškiame maldingą linkėjimą, kad šventės ir ateinančios dienos būtų praleistos taikoje ir gerovėje, šlovinant Dievą, kuris, išgelbėdamas Izraelio namus Egipte, parodė, kad tikinti tauta turi savo išlaisvinimo ir išgelbėjimo kelią. Tegul Viešpats suteikia taiką žydų tautai ir visoms tautoms, su kuriomis ji gyvena, kad jos taikiai šlovintų Viešpatį!“

Balandžio 20 d. Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus patriarchato rezidencijoje Belgrade priėmė JAV valstybės sekretoriaus Europos ir Eurazijos reikalų biuro sekretoriaus padėjėją Jamesą O'Brieną ir JAV ambasadorių Serbijoje Christopherį Hillą. Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, susiję su bažnytine padėtimi Kosove ir Metohijoje, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje.

BELGIJA

Balandžio 20 d. Belgijos Antverpeno mieste buvo inauguruota Bulgarijos ortodoksų bažnyčios misija. Renginio garbės svečias buvo Bulgarijos ambasadorius Belgijoje Plamenas Bončevas. Taip pat buvo pakviesti vietos katalikų bendruomenės atstovai, kurie padėjo įrengti koplyčią bulgarų bendruomenei. Pirmojoje liturgijoje dalyvavo apie 60 žmonių. Po pamaldų kunigas Stojanas Berbatovas pareiškė, kad Bulgarijos ortodoksų misijos Antverpene atidarymas yra ilgai lauktas įvykis, kuris padės nešti Kristaus Prisikėlimo gerąją naujieną visų mieste ir jo apylinkėse gyvenančių bulgarų širdims ir sieloms.

BULGARIJA

Rudenį Bulgarijos kino teatruose bus rodomas pirmasis bulgarų vaidybinis filmas ortodoksų tematika. Jis sukurtas pagal Martino Ralčevskio knygą „Neužmerk akių“, autorius yra ir filmo scenarijaus autorius. Kūrinį palaimino Bulgarijos Bažnyčios Šventasis sinodas. 120 minučių trukmės kūrinyje vaidina vieni garsiausių Bulgarijos kino aktorių. Scenarijaus autorius Martinas Ralčevskis, kuris yra kelių ortodoksiško turinio knygų autorius, sako, kad toks kūrinys yra sena jo svajonė. Jis tiki, kad jo knygos, o dabar ir filmas padės daugiau žmonių prisijungti prie Ortodoksų Bažnyčios.

RUMUNIJA

Ikona, kadaise buvusi Rumunijos Cernicos vienuolyno Švento Nikolajaus bažnyčios istorinio ikonostaso dalimi, grąžinama į vienuolyno paveldą. Istorinį atvaizdą įsigiję mecenatai nusprendė jį grąžinti bažnyčiai, kuriai ikona buvo sukurta.

XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje sukurtą kūrinį „Kristus ir samariečiai“ vienuolynui dovanoja Rumunijos meno kūrinių pardavėjų ir aukcionų namų asociacija.

ČEKIJA

Balandžio 20 d., šeštadienį, Čekijos ir Slovakijos Ortodoksų Bažnyčios Olomouco-Brno vyskupijos taryba sušaukė neeilinį vyskupijos susirinkimą. Vienintelis susirinkimo uždavinys buvo išrinkti naują Olomouco-Brno vyskupijos vyskupą.

Pagal įstatus be vyskupo likusios vyskupijos taryba privalo per 40 dienų nuo vyskupijos vyskupo mirties sušaukti vyskupijos susirinkimą ir pasirengti naujo vyskupo rinkimams. Šiuo tikslu vyskupijos taryba visoms vyskupijos parapijoms išsiuntinėjo aplinkraštį, kuriame kvietė siūlyti kandidatus naujojo vyskupo rinkimams. Didžioji dauguma Olumouc vyskupijos parapijų kandidatu pasiūlė vyskupą Izaiją, kuris daug metų ėjo minėtos vyskupijos generalinio vikaro pareigas.

Eiliniame posėdyje vyskupijos taryba atsižvelgė į vyskupijos parapijų išreikštą valią ir pasiūlė vyskupą Izaiją Šventajam sinodui kaip kandidatą į naujojo vyskupijos vyskupo postą. Šventasis sinodas pritarė šiai kandidatūrai. Vyskupijos tarybos posėdyje buvo surengtas slaptas balsavimas, kad delegatai galėtų visiškai laisvai priimti sprendimus. Vyskupo Izaijo kandidatūrai pritarė 58 delegatai. Vienas balsas buvo prieš jo kandidatūrą.

Rinkimų komisijos pirmininkas paskelbė, kad vyskupas Izaijas išrinktas naujuoju Čekijos žemių ir Slovakijos Ortodoksų Bažnyčios Olomouco-Brno vyskupijos vyskupu.

SAKARTVELAS

Balandžio 23-24 d. visos Gruzijos katalikoso patriarcho, Jo Šventenybės Elijo II iniciatyva ir palaiminimu vyko konferencija „Cchinvalio regionas - istorija ir šiuolaikiškumas (iššūkiai ir perspektyvos)“. Joje dalyvavo Sakartvelo Bažnyčios hierarchai, Sakartvelo susitaikymo ir pilietinės lygybės ministras, mokslo ir kultūros atstovai.

Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė patriarcho sosto metropolitas Šio (Mudžiris) Senakio metropolitas. Konferencijos tikslas - pristatyti Cchinvalio regiono, kaip autochtoninės suvienytos Sakartvelo dalies, istoriją, kultūrą, etnografiją, architektūros paminklus, aptarti dabartinę situaciją ir klausimus, susijusius su konfliktu ir jo įveikimu.

LENKIJA

Šių metų balandžio 19-21 d. Jo Eminencijos metropolito Sabos palaiminimu vyko Varšuvos-Belsko vyskupijos ortodoksų jaunimo draugijos organizuotos rekolekcijos. Merginos apsistojo šventosios Kotrynos vienuolyne Zaleszanyje, o vaikinai - šventojo Demetro Tesalonikiečio vienuolyne Sakuose. Visos susitikimo dienos buvo užpildytos malda, bendravimu ir diskusijomis dvasinėmis temomis.

UKRAINA

2024 m. balandžio 23 d. Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanijus susitiko su tyrinėtoja Marina Trattner, kuri Švedijos archyvuose tyrinėja svarbius istorinius dokumentus, susijusius su Ukrainos istorija. Remdamasi surinktais ir ištirtais dokumentais ji neseniai išleido knygą apie Ukrainos istoriją. Metropolitas Epifanijus pabrėžė, kad svarbu tirti tikrąją Ukrainos ir Ukrainos Bažnyčios istoriją remiantis autentiškais istoriniais dokumentais, kurie paneigia Rusijos propagandą ir atskleidžia bandymus iškraipyti šalies istoriją. Mokslininkė Jo Palaimintybei pasakojo, kad Švedijos archyvuose jau ištirta daugiau kaip 30 tūkst. puslapių su Ukraina susijusių dokumentų ir darbas šia kryptimi bus aktyviai tęsiamas.

Balandžio 24 d. buvo sulaikytas Ukrainos ortodoksų bažnyčios Sviatogorsko lavros vikaras metropolitas Arsenijus (Jakovenko).

Metropolitas Arsenijus įtariamas 2023 m. rugsėjo mėn. paskleidęs karinio pobūdžio informaciją. Visų pirma per pamokslą, kuris buvo transliuojamas internetu, metropolitas papasakojo apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrolės punktų vietas. Byloje atliekamas ikiteisminis tyrimas.

ESTONIJA

Balandžio 24 d. Estijos vidaus reikalų ministerijos vadovas Lauri Läänemetsas pareiškė, kad ortodoksų vienuolynų, kurie atsisako pasitraukti iš tiesioginio pavaldumo Rusijos ortodoksų bažnyčiai, veikla gali būti priverstinai nutraukta valstybės sprendimu. Tai jis pasakė lankydamasis Piuchtica vienuolyne. Ministras ten nuvyko, kad pabandytų įtikinti vienuolyno vadovybę pasitraukti iš tiesioginio pavaldumo Maskvos patriarchatui.

Ministras taip pat patikino, kad valstybė suteiks parapijoms galimybę pačioms apsispręsti. Jei jos pačios nepriims tokio sprendimo, valstybė tam tikru metu turės kreiptis į teismą, kad priverstinai nutrauktų Maskvos patriarchatui tiesiogiai pavaldžių religinių bendruomenių veiklą. 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Balandžio 22 d., pirmadienį, Jungtinės Karalystės parlamente kalbėjo Europos Bažnyčių konferencijos pirmininkas, Didžiosios Britanijos arkivyskupas Nikita. Renginio tema buvo „Atminties išsaugojimas: romų holokausto švietimo ir atminimo skatinimas Jungtinėje Karalystėje“.

Savo kalboje arkivyskupas kalbėjo apie praeities klaidas, ankstesnių kartų nuodėmes ir nusižengimus, kuriuos sukėlė nežinojimas ir baimė. Jo Eminencija kalbėjo apie savo paties vaikystės patirtį ir Jungtinėse Amerikos Valstijose egzistuojančius tautinius prietarus. Kaip teigiamą pavyzdį jis paminėjo įspūdingą Martino Liuterio Kingo jaunesniojo ir mirusio Amerikos arkivyskupo Jakovo, kartu žygiavusių Selmoje, Alabamos valstijoje, sąjungą. Arkivyskupas Nikita taip pat kalbėjo apie atleidimą ir apie tai, kaip svarbu žvelgti į ateitį, o ne gyventi praeities skriaudomis. Hierarchas dar kartą patvirtino savo ir savo Bažnyčios įsipareigojimą remti romų bendruomenės kovą už teisingumą, lygybę ir tiesą.

LENKIJA

Balandžio 19 d. Balstogės ir Gdansko arkivyskupas Jokūbas dalyvavo paminklo, skirto Supraslos kodekso jubiliejiniams metams paminėti, atidengime Podlasės vaivadijoje. Paminklas buvo įrengtas priešais pagrindinį įėjimą į Rotušę, kurioje įsikūręs Balstogės Podlasės muziejus. Ceremonijoje dalyvavo Bulgarijos Respublikos ambasadorė Lenkijoje Margarita Ganeva, Podlasko vaivada Jacekas Brzozowskis, Balstogės viceprezidentas Rafalas Rudnickis ir daug kitų garbių svečių. Po paminklo pašventinimo arkivyskupas Jokūbas pažymėjo, kad Supraslio rankraštis yra labai vertingas slaviškas rankraštis, nes yra šaltinis, iš kurio galima tyrinėti ne tik bažnytinės slavų kalbos, bet ir apskritai slavų kalbų raidą. Šis vertingas rankraštis buvo rastas ir saugomas Supraslio vienuolyne. Šiandien originalas yra padalytas ir saugomas keliose Europos vietose. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai