Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (kovo 30 - balandžio 5 d.)


GRAIKIJA

Kovo 27-31 d. Atėnuose ir Mesinijoje kartu su mokytojais lankėsi Konstantinopolio ir Imbro vidurinių mokyklų mokiniai iš Graikijos diasporos mokyklų.

Per trumpą viešnagę Atėnuose jie aplankė Akropolį ir Akropolio muziejų. Vaikai turėjo galimybę aplankyti Mesinijos regiono archeologines vietas ir dalyvauti įvairiuose bažnytiniuose, kultūriniuose ir aplinkosaugos renginiuose.

JAV

Oficialaus Graikijos nepriklausomybės dienos minėjimo išvakarėse JAV viceprezidentė Kamala Harris Baltuosiuose rūmuose šiltai priėmė Amerikos arkivyskupą Elpidoforą ir kitus JAV graikų bendruomenės narius.

Arkivyskupas Elpidoforas padėkojo viceprezidentei už nuolatinę prezidento J. Bideno administracijos pagalbą sprendžiant Visuotiniam patriarchatui, Graikijai ir Kiprui svarbius klausimus ir papasakojo apie Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupijos iniciatyvas ir pastangas.

Arkivyskupas perdavė viceprezidentei Harris oficialų Visuotinio patriarcho Baltramiejaus kvietimą apsilankyti pas Visuotinį patriarchą Konstantinopolyje. 


Kinšasos metropolitas Teodosijus padėjo mokyklos kertinį akmenį. Foto: orthodoxtimes.com

KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

2024 m. balandžio 2 d., antradienį, Kinšasos metropolitas Teodosijus padėjo dar vienos bažnytinės mokyklos kertinį akmenį ir malda palaimino jos statybos darbų pradžią. Mokymo įstaigos statybos iniciatorė - Kinšasos miesto metropolitas savo trumpoje kalboje pabrėžė kiekvienos parapijos mokyklos vertę ir svarbą, nes taip vaikai mokosi pažinti mokslus ir Dievą. Jis taip pat nuoširdžiai padėkojo Didžiosios Britanijos arkivyskupui Nikitai, padėjusiam surasti šiam projektui geradarių. Fundacijos ceremonija baigėsi bendru giedojimu ir tradiciniais šokiais.

SUOMIJA

Helsinkio ir visos Suomijos arkivyskupas Leonas pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl tragiško ginkluoto išpuolio prieš mokyklą Vantaa mieste į šiaurę nuo Helsinkio. Per išpuolį žuvo dvylikametis mokinys ir dar du buvo sunkiai sužeisti.

Suomijos Bažnyčia dalijasi giliu liūdesiu ir prisimena jaunąją auką, kviesdama visus jungtis į maldas už aukas ir nukentėjusiuosius.

Savivaldybės institucijų duomenimis, šaudynės įvyko balandžio 2 d. Viertola mokykloje. Mokykloje mokosi apie 800 mokinių nuo 7 iki 15 metų iš dviejų miestelių, joje dirba apie 90 darbuotojų.

Valdžios institucijos sulaikė nusikaltėlį, kuris prisipažino per parengtinę apklausą. Teisėsaugos institucijos incidentą kvalifikavo kaip nužudymą ir pasikėsinimą nužudyti, pabrėždamos, kad visi incidento dalyviai buvo Suomijos piliečiai.

GRAIKIJA

Trečiadienį, balandžio 3 d., Atėnuose Australijos arkivyskupas Makarijus susitiko su Graikijos ministru pirmininku Kyriakos Mitsotakis. Graikijos premjeras šiltai priėmė arkivyskupą ir išreiškė didelį susidomėjimą graikų diasporos ir Ortodoksų Bažnyčios Australijoje gyvenimu.

Šia proga K. Mitsotakis pasveikino arkivyskupą su Australijos arkivyskupijos įkūrimo 100-osiomis metinėmis ir paprašė perduoti geriausius linkėjimus svetingiems Penktojo žemyno gyventojams.

AUSTRALIJA

Australijos arkivyskupija praėjusią savaitę pranešė, kad kovo 30 d., šeštadienio vakare, kilo gaisras Švento Andriejaus bažnyčioje Noarlungoje, Adelaidės apygardoje. Į įvykio vietą atvykusios ugniagesių pajėgos per trumpą laiką užgesino gaisrą. Gaisro tyrėjai manė, kad gaisras nėra įtartinas, tačiau negalėjo nustatyti tikslios priežasties. Žalos dydis bus įvertintas artimiausiomis dienomis. Sekmadienį, kovo 31 d., Dieviškoji Liturgija buvo švenčiama ne šventovėje. Šventovės bendruomenė tvirtai pasiryžusi netrukus atkurti savo bažnyčią iki buvusio grožio ir šlovės bei toliau ją puošti Dievo garbei. 


Visuotinis patriarchas Baltramiejus sekmadienio pamaldose. Foto: orthodoxtimes.com
 
KONSTANTINOPOLIS

Visuotinis patriarchas Baltramiejus savo sekmadienio pamoksle nuoširdžiai pasveikino visus krikščionis, kurie kovo 31 d., sekmadienį, šventė Šventąsias Velykas. „Šią dieną, - pažymėjo Visuotinis patriarchas, - amžinoji Prisikėlimo žinia skamba giliau nei bet kada anksčiau, nes mūsų broliai ir seserys neortodoksai krikščionys, švęsdami Šventąją Paschą, prisimena mūsų Viešpaties prisikėlimą iš numirusių“. Jau išsiuntėme savo atstovus į visas čia esančias krikščioniškų konfesijų bendruomenes, kad perduotų mūsų nuoširdžius linkėjimus ir patriarcho sveikinimus. Nuoširdžius meilės linkėjimus perduodame visiems krikščionims visame pasaulyje, kurie šiandien švenčia Šv. Velykas. Meldžiame Šlovės Viešpatį, kad kitais metais artėjanti Velykų šventė nebūtų tik atsitiktinis įvykis, bet greičiau vieningos jų šventimo datos pradžia tiek Rytų, tiek Vakarų krikščionybei. Šis siekis ypač reikšmingas artėjančių 1700-ųjų Pirmojo Visuotinio susirinkimo sušaukimo Nikėjoje 2025 m. metinių šviesoje. Tarp pagrindinių diskusijų buvo klausimas dėl bendrų Velykų šventimo datų nustatymo. Esame nusiteikę optimistiškai, nes abiejose pusėse yra geros valios ir noro. Nes iš tiesų skandalinga atskirai švęsti unikalų Vieno Viešpaties Prisikėlimo įvykį!“.

Baigdamas pamokslą patriarchas Baltramiejus šiltai pasveikino Christupolio vyskupą Emanuelį, Vokietijos metropolito Augustino padėjėją, su grupe piligrimų atvykusį iš Vokietijos.

Sekmadienį, 2024 m. kovo 31 d., Visuotinis patriarchas Baltramiejus atliko savo pilietinę pareigą - apsilankė rinkimų apylinkėje Fanare ir atidavė savo balsą vietos rinkimuose. Šis patriarcho poelgis pabrėžia aktyvaus ortodoksų krikščionių dalyvavimo demokratiniuose procesuose šalyse, kuriose jie gyvena, svarbą.

Vietos rinkimai Turkijoje sulaukė didelio dėmesio, ypač dėl ryškaus pagrindinės opozicinės partijos pasirodymo. Opozicijos, kuri išlaikė kontrolę svarbiausiuose miestuose ir pasiekė reikšmingų laimėjimų kituose regionuose, sėkmė reiškė didelį Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pralaimėjimą.

GANA

2024 m. kovo 29 d., penktadienį, Akros metropolitas Danielius pirmą kartą misionieriškai aplankė Larteh ir Temos ortodoksų bendruomenes. Larteh miestas yra į rytus nuo Ganos sostinės Akros.

Hierarchas aplankė Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios parapiją ir šv. Nektarijaus bažnyčios parapiją.

Metropolitas Danielius ypatingą dėmesį skyrė Švento Petro ortodoksų technikos mokyklai, kad išsiaiškintų šios svarbios regiono švietimo įstaigos poreikius ir reikalavimus.

Metropolitas tęsė kelionę į Temos miestą, įsikūrusį ant Atlanto vandenyno kranto. Čia vyskupas aplankė vietos šv. Mikalojaus bažnyčios bendruomenę. Susitikimas su parapijiečiais vyko pradinės mokyklos „Agios Nikolaos“ komplekse.

JERUZALĖ

Balandžio 2 d., antradienį, Jo Šventenybė Jeruzalės ir visos Palestinos patriarchas Teofilis III lankėsi Jeruzalėje esančiame pranciškonų ordino vienuolyne 2013 m. kovo 31 d. Romos Katalikų Bažnyčios švenčiamos Prisikėlimo šventės proga. Jo Šventenybė patriarchas Teofilis nuoširdžiai pasveikino Jeruzalės ir Šventosios Žemės katalikų bendruomenę su šviesia ir didžia Velykų švente.

KONSTANTINOPOLIS

Visuotinis patriarchas Baltramiejus praėjusią savaitę apsilankė Armėnų patriarchato rezidencijoje Konstantinopolyje ir pasveikino Turkijos armėnų patriarchą Saaką Mašalianą Kristaus prisikėlimo proga. Abipusiai patriarchų vizitai ir sveikinimai Konstantinopolyje patvirtina ir plėtoja dviejų krikščioniškų bendruomenių ryšius.

KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Kovo 31 d. popiežius ir Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II, lankydamasis Kinšasos metropolijoje Centrinėje Afrikoje, Šventojo Mikalojaus Stebukladario bažnyčioje aukojo Dieviškąją Liturgiją ir įšventino archimandritą Timothy Ntumba naujai įsteigtos Gomas-Megalos vyskupijos vyskupu.

GRAIKIJA

Atėnų arkivyskupijos jaunimo sielovadoje dalyvaujantys kunigai ir katechetai susitiko ir aptarė savo tarnystės klausimus bei ypatumus. Renginys vyko 2024 m. kovo 31 d., sekmadienį, Šventųjų arkangelų šventovėje Moschato mieste.

Susitikimą pradėjo Atėnų arkivyskupijos Jaunimo ir šeimos fondo generalinis direktorius kunigas Simeonas Venetianos, kuris padėkojo visiems dalyviams už jų indėlį ir uolumą dirbant katechetinį ir jaunimo darbą. Susitikimo metu dalyviai skaitė pranešimus ir vyko vaisingos diskusijos, kurios leido sukurti naują misijų ir katechetinio darbo su jaunimu viziją.

ESTIJA

Estijos vidaus reikalų ministerija pakvietė Rusijos ortodoksų bažnyčios Estijoje vyskupus pasiaiškinti dėl pastarųjų vadinamosios „Rusijos liaudies tarybos“, kuriai priklauso Estijos metropolitas ir kuriai vadovauja Maskvos patriarchas, sprendimų. Šio forumo baigiamajame dokumente nedviprasmiškai grasinama Rusijos kaimyninėms šalims karine ir kultūrine agresija.

Estijos vidaus reikalų ministras Lauri Läänemetsas paaiškino: „Laukiame Rusijos Bažnyčios Estijoje vyskupų pozicijos paaiškinimo, išklausysime, ką jie mums pasakys, ir tada nuspręsime dėl tolesnių veiksmų. Nesielgsime taip, kaip elgėmės anksčiau, kai iš anksto paskelbėme savo lūkesčius. Išklausysime, ką jie nori pasakyti, ir suprasime jų požiūrį. Ir jei manęs klausiate, kaip vertinti Maskvos žinią, pasakyčiau, kad tai labai nerimą kelianti žinia.“

Talino vyskupijos vikaras vyskupas Danielius pažymėjo, kad Estijos Bažnyčia nemano, jog Rusijos Ortodoksų Bažnyčios potvarkis taikomas jų veiklai. „Mes tai priimame kaip faktą, kad kaimyninės šalies, Rusijos, visuomeninė organizacija priima tokius sprendimus“, - sakė vyskupas Danielius.

Savo ruožtu Estijos parlamento pirmininkas Lauri Hussaras įsitikinęs, kad krikščionių Bažnyčia turėtų ginti visai kitokias vertybes nei tos, kurias gina Rusijos stačiatikių bažnyčia.

„Ji neturėtų pateisinti karo nusikaltimų ir agresijos už nugaros. Jei mūsų vertinimu prieisime prie išvados, kad kažką reikėtų keisti, turėsime įvertinti ir tikimybę, ar toks Bažnyčios pavaldumas Maskvai yra priimtinas“, - pridūrė Lauri Hussar.

Specialus Vidaus reikalų ministerijos departamentas pateiks analitinį Rusijos Bažnyčios veiklos ir jos pranešimų turinio vertinimą. Jei pamaldų turinys ir kita vietos dvasininkų veikla neatitiks Estijos įstatymų, gali būti taikomos atitinkamos priemonės.

Viena iš priemonių, kuri jau buvo pritaikyta Maskvos patriarchato Estijos ortodoksų bažnyčiai, buvo atsisakymas pratęsti Rusijos Federacijos piliečio metropolito Eugenijaus leidimą gyventi Estijoje.

UKRAINA

Kovo 29 d. Kijivo Šv. Sofijos katedroje įvyko penktosios karinių kapelionų, baigusių Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinių kapelionų kvalifikacijos kėlimo kursus, išleistuvės.

Renginyje Ukrainos autokefalinei ortodoksų Bažnyčiai atstovavo Čerkasų metropolitas Jonas ir Karinės dvasininkijos sinodo departamento pirmininkas Čigirinas. Tarp tą dieną diplomus gavusių karo kapelionų buvo Charkovo ir Slobožansko arkivyskupas Mitrofanas ir Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios kunigai.

Po aštuonias savaites trukusių mokymų pagal specialią karo kapelionų rengimo programą Kijivo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Karo institutą baigė 29 kapelionai iš keturių religinių organizacijų.

Mokymų laikotarpiu karo kapelionai įsisavino bendrąją karinio ir profesinio pastoracinio rengimo programą Karo instituto Karo kapelionų rengimo centre. Kapelionai gavo atitinkamus mokymo pažymėjimus ir ateityje, jau tarnaudami kariuomenėje, vykdys savo misiją - taps dvasine parama kariams, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų darbuotojams ir jų šeimų nariams.

KONSTANTINOPOLIS

Balandžio 5 d. Visuotinis patriarchas Baltramiejus savo dekretu grąžino į dvasininkų luomą žymų rusų teologą ir publicistą arkidiakoną Andriejų Kurajevą, kurį iš dvasininkų luomo pašalino Maskvos patriarchas Kirilas. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai