Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (balandžio 14-20 d.)

Priėmimas Velykų švenčių proga Austrijos religinių reikalų ministerijos biure. Foto: orthodoxtimes.com

AUSTRIJA

Austrijos Visuotinio patriarchato metropolitas Arsenijus priėmė Austrijos religinių reikalų ministrės Susanne Raab kvietimą dalyvauti priėmime Velykų švenčių proga ministerijos biure.

Renginyje dalyvavo įvairių Austrijos religijų ir konfesijų atstovai, kad užmegztų dialogą ir pasikeistų nuomonėmis apie tarptautinius reikalus ir gyvybiškai būtiną taikų sambūvį šalyje.

Savo kalboje metropolitas Arsenijus pristatė Ortodoksų Bažnyčios teologinę Velykų išgyvenimo ir suvokimo tradiciją, pabrėždamas jų didelę ir išliekamąją reikšmę visai žmonijai.

GRAIKIJA

Dalyvaujant Visuotiniam patriarchui Baltramiejui ir Atėnų bei visos Graikijos arkivyskupui Jeronimui, Atėnų universitete įvyko ceremonija, kurios metu Atėnų universiteto Teologijos fakulteto profesoriui Vlasiosui Fidasui, garsiam visame krikščioniškame pasaulyje, buvo suteiktas garbės profesoriaus emerito vardas.

Ceremonijoje dalyvavo daug hierarchų iš Graikijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos, taip pat Atėnų teologijos fakulteto teologai, absolventai ir studentai. Ceremonija prasidėjo profesoriaus emerito išskirtinių nuopelnų ortodoksų teologijai pristatymu. Po to profesoriui Fidasui buvo įteiktas garbės pergamentas.

Ceremonijos kulminacija tapo paties profesoriaus Fidaso kalba tema „Šiuolaikinė ekumeninė daugiatautės ortodoksų diasporos perspektyva“. Šioje kalboje profesorius tiksliai pristatė dabartinę situaciją ir ortodoksų dialogo bei ortodoksų diasporų gyvenimo pasaulyje raidos perspektyvas.

LENKIJA

Balandžio 15 d., pirmadienį, metropolijos Šv. arkangelo Mykolo koplyčioje vyko iškilmingos pamaldos, skirtos Varšuvos ir visos Lenkijos metropolito Sabos 86-osioms gimimo metinėms. Pamaldoms vadovavo Vroclavo arkivyskupas Jurgis, dalyvaujant pačiam metropolitui Sabai. Liturgijos metu buvo meldžiamasi dėkojant už metropolito gyvenimo ir tarnystės metus, meldžiamasi už jo sveikatą, stiprybę ir palaimą ateinantiems metams.

Sveikinimo kalboje arkivyskupas Jurgis perdavė geriausius linkėjimus visos Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkijos ir pasauliečių vardu.

Atsakydamas metropolitas Saba išreiškė dėkingumą Dievui už ilgo gyvenimo ir tarnystės dovaną. Bažnyčios primas priminė svarbiausius savo tarnystės ir Lenkijos Bažnyčios istorijos momentus, ypač įkvepiantį Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios kelią į nepriklausomybę vadovaujant metropolitui Dionisijui.

Minint Lenkijos Bažnyčios autokefalijos įsteigimo 100-ąsias metines, dėkojant už kasdienį pasiaukojamą darbą, metropolijos kanceliarijos ir Varšuvos ortodoksų metropolijos dvasininkams ir darbuotojams buvo įteikti Marijos Magdalietės ordinai.

GRAIKIJA

Visuotinis patriarchas Baltramiejus, lankydamasis Atėnuose, trečiadienį, balandžio 17 d., Visuotinio patriarchato atstovybėje susitiko su Graikijos švietimo ir religinių reikalų ministru Kyriakosu Pierrakakiu.

Susitikimo metu patriarchas ir ministras turėjo galimybę aptarti abiem pusėms svarbius klausimus. Tai buvo pirmasis Švietimo ir religijos ministro vizitas Atėnų patriarchato atstovybėje, todėl ponas ministras pasirašė svečių knygoje.

ATONO KALNAS

Praėjusią savaitę vykusiame Atono kalno paveldo išsaugojimo tarybos posėdyje buvo patvirtinta svarbių projektų, susijusių su uosto infrastruktūra, priešgaisrine sauga, apsauga nuo potvynių, paminklų restauravimu ir infrastruktūros objektų statyba Atono kalne, eiga. Šiame posėdyje dalyvavo naujasis Atono kalno gubernatorius Anastasios Mitsialis, organizacijos pareigūnai ir valdybos nariai.

Makedonijos ir Frakijos ministerija per Centrinę atonitų paveldo išsaugojimo tarybą jau daugiau kaip 40 metų nuolat remia Atono kalno projektus, glaudžiai bendradarbiaudama su vienuolių bendruomene ir Atono kalno civiline administracija. Per šiuos metus Atono kalno savivaldybėje buvo patvirtinta ir įgyvendinta daugiau kaip 2 000 projektų - infrastruktūros, uostų, energetikos objektų statybos, miškų fondo išsaugojimo ir daug kitų. 

Išniekintas Bulgarijos patriarcho Neofito kapas. Foto: orthodoxtimes.com
BULGARIJA

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad buvo išniekintas mirusio Bulgarijos patriarcho Neofito kapas. Tai sukėlė gilų Bulgarijos krikščionių liūdesį ir pasipiktinimą.

Nežinomi asmenys išniekino patriarcho Neofito kapą, esantį po Metropolijos bažnyčios kolonada.

Įsibrovėliai nuo kapo nuėmė kryžių ir apgadino tiek kryžių, tiek patį kapą. Nedelsiant buvo imtasi reikiamų veiksmų, apie incidentą tinkamai pranešta teisėsaugos institucijoms ir imtasi priemonių nusikaltėliams sulaikyti.

Balandžio 21 d., sekmadienį, sukanka 40 dienų nuo patriarcho Neofito mirties, ir tą dieną Metropolijos bažnyčioje bus laikomos gedulinės pamaldos.

SUOMIJA

Naujojo Valaamo vienuolyno abatas archimandritas Mikaelis Nummela sakė, kad Suomijoje vis daugiau jaunų žmonių nuo 18 iki 30 metų amžiaus atsiverčia į ortodoksų tikėjimą. Vienuolyno brolija kas savaitę rengia pokalbius su jaunais žmonėmis, svarstančiais apie vienuolinį pašaukimą ar atsivertimą į stačiatikybę. Pastaraisiais dešimtmečiais Naujajame Valaame susikūrė gausiausia vienuolių bendruomenė Suomijoje, o vidutinis vienuolių amžius sumažėjo.

Suomijos archimandritas pažymėjo, kad Švedijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose pastebima tokia pati jaunų atsivertėlių skaičiaus augimo tendencija.

Suomijos vyriausybės 2021 m. gruodžio mėn. statistikos duomenimis, Suomijos evangelikų liuteronų bažnyčios (ELC) pasekėjai sudaro 66,6 proc. šalies gyventojų, o Suomijos ortodoksų bažnyčios - 1,1 proc.

Neseniai Helsinkio universiteto atliktame tyrime buvo nagrinėjamas Suomijos intelektualų ir kultūros veikėjų atsivertimas į ortodoksiją.

Tyrimas įtikinamai parodė, kad „šiuolaikinių Suomijos kultūros veikėjų atsivertimas į ortodoksiją akivaizdžiai meta iššūkį nuomonei apie šiuolaikinius, išsilavinusius ir apsišvietusius europiečius kaip sekuliarius ar religijai abejingus žmones“.

AUSTRALIJA

Praėjus kelioms dienoms po tragiškų įvykių vietos prekybos centre, kai šeši žmonės žuvo nuo peilio dūrių, Sidnėjų sukrėtė šokiruojantis incidentas. Šį kartą vyras per pamaldas, esant įjungtai tiesioginei transliacijai, Gerojo Ganytojo asirų bažnyčioje peiliu užpuolė kunigą.

Parapijiečiams pavyko įsikišti ir sustabdyti užpuoliką, tačiau kai kurie kunigą gynę asmenys patys buvo sužeisti. Teisėsaugos institucijos greitai sulaikė užpuoliką. Užpuolimo motyvai lieka neaiškūs. Laimei, kunigo sužeidimai nekelia pavojaus gyvybei.

SERBIJA

Balandžio 16 d. Serbijos patriarchas Porfirijus atidarė forumą tema „Religinis ugdymas XXI amžiuje - perspektyva ir aktualumas Serbijos Respublikos švietimo sistemai“. Iškilmingoje atmosferoje Serbijos Bažnyčios primas pasirašė dekretą dėl stipendijų skyrimo Serbijos Ortodoksų Bažnyčios dvasinių fakultetų ir akademijų studentams. Renginyje dalyvavo Serbijos Bažnyčios hierarchai, ne ortodoksų religinių bendruomenių atstovai, Serbijos vyriausybės atstovai, teologijos fakultetų dekanai, seminarijų rektoriai ir teologijos profesoriai.

SAKARTVELAS

Sakartvelo ortodoksų bažnyčios metropolitas Grigorijus Poti paragino Sakartvelo vyriausybę parodyti atsakomybę ir atšaukti prieštaringai vertinamą įstatymą „Dėl užsienio įtakos skaidrumo“, sukėlusį tūkstantinius protestus Tbilisyje. Tai jau antras Sakartvelo vyriausybės bandymas per metus priimti įstatymą, imituojantį represinį Rusijos įstatymą „Dėl užsienio agentų“. Tbilisio gatvėse jau kelias dienas protestuoja dešimtys tūkstančių žmonių, daugelį protestuotojų sulaikė policija. Vienas iš vyriausybės argumentų yra tas, kad šis įstatymas „apsaugo Sakartvelo ortodoksų bažnyčią“ nuo kai kurių nevyriausybinių pilietinių organizacijų, kurios jau daugelį metų puola Sakartvelo bažnyčią, veiklos. Pasak vyriausybės, „viešas atstovavimas savo rėmėjams“ nepažeidžia teisės į žodžio laisvę.

Vis dėlto Sakartvelo metropolitas ragina valstybės institucijas išsaugoti pilietinę taiką ir neleisti Sakartvelo priešams pasinaudoti įtampos eskalavimu bei kelti pavojų jos nepriklausomybei.

LENKIJA

Balandžio 18 d. Varšuvos ortodoksų kultūros centre Jo Eminencija Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitas Saba vadovavo iškilmingam susitikimui, skirtam Ortodoksų jaunimo brolijos Lenkijoje įkūrimo 45-osioms metinėms ir Lenkijos ortodoksų bažnyčios autokefalijos paskelbimo 100-osioms metinėms.

BULGARIJA

Balandžio 16 d. Znepolskio vyskupas Arsenijus (Bulgarijos ortodoksų bažnyčia) dalyvavo tarptautiniame forume „Kartu kovojame su vaikų patyčiomis internete“. Bulgarijos saugumo akademijos organizuotoje konferencijoje dalyvavo Bulgarijos valstybės, UNICEF atstovai, daug pedagogų, žurnalistų ir teisėsaugos pareigūnų iš Bulgarijos. Jo Eminencija vyskupas Arsenijus pasakė sveikinimo kalbą, kurioje pabrėžė moralinių principų, kaip patikimos nepilnamečių nusikalstamumo įveikimo priemonės, svarbą ir palaimino forumo dalyvius vaisingam darbui.

ATONO KALNAS

Atonas dalyvauja Salonikų savivaldybės kultūriniame renginyje, surengdamas grupinę fotografijų ir šventųjų relikvijų parodą pavadinimu: „Velykos Atono kalne“, kurioje pristatoma fotografinė medžiaga Didžiosios savaitės ir Velykų Šventajame kalne tema.

Nuotraukos paimtos iš Šventojo kalno archyvo ir yra bendradarbiavimo su tarptautiniu mastu pripažintais fotografais, kurie praeityje lankėsi Atono kalne ir įamžino Atono tėvų liturginį gyvenimą ir kasdienybę, rezultatas.

Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai