Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (lapkričio 23-30 d.)

Prancūzijos kanoninių ortodoksų vyskupų susitikimas. Foto: orthodoxtimes.com

PRANCŪZIJA

Lapkričio 23 dieną Paryžiuje vyko eilinis kanoninių ortodoksų vyskupų susitikimas. Prancūzijos ortodoksų vyskupai išreiškė susirūpinimą dėl parlamentarų iniciatyvų dėl teisinio savižudybių legalizavimo. Deryboms pirmininkavo Prancūzijos metropolitas Demetriosas (Konstantinopolio Patriarchatas). Susirūpinimas kyla dėl teisėkūros pastangų pakeisti terminą „leisti mirtį“ fraze „sukelti mirtį“. Be to, hierarchai pabrėžė, kad tokio sprendimo priėmimas tiesiogiai prieštarauja laipsniškai ir kantriai parengtai dabartinių teisės aktų medicininei ir etinei pusiausvyrai. Hierarchai taip pat aptarė įtemptą situaciją Artimuosiuose Rytuose.

VOKIETIJA

Lapkričio 23-24 dienomis Rumunijos ortodoksų metropolijos administraciniame centre Niurnberge vyko Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos jungtinio darbo komiteto ir Vokietijos kanoninių ortodoksų vyskupų asamblėjos rudens posėdis. Gerhardas Feige'as, Magdeburgo katalikų vyskupas, ir ortodoksų Vokietijos metropolitas Augustinas (Konstantinopolio patriarchatas) yra du komiteto pirmininkai. Rumunijos ortodoksų bažnyčios Vokietijoje metropolitas Serafimas nuoširdžiai pasveikino susirinkusius vyskupus. Komitetas rengia keletą tekstų, kurie sudarys įvadinę brošiūros dalį apie katalikams ir ortodoksams svarbias piligrimystės vietas Vokietijoje. Komitetas taip pat parengė kitus tekstus, skatinančius abipusį katalikų ir ortodoksų tradicijų pažinimą.

SUOMIJA  

Praėjusią savaitę vyko septintoji Suomijos Ortodoksų Bažnyčios tarybos sesija. Posėdyje aptarti galimi Suomijos Respublikos įstatymo dėl Ortodoksų Bažnyčios teksto pakeitimai. Be to, tarybos nariai aptarė bažnyčios biudžetą 2024 metams bei finansinius planus 2025–2026 metams. Suomijos Ortodoksų Bažnyčios tarybos 7–osios sesijos transliaciją galima rasti oficialiame bažnyčios „YouTube“ kanale.

KONSTANTINOPOLIS

Lapkričio 26–ąją, kai buvo minima Pasaulinė Ukrainos holodomoro aukų atminimo diena, liturgijos metu Visuotinis patriarchas Baltramiejus išreiškė norą, kad visų pastangomis būtų siekiama sukurti pasaulį, kuriame teisingumas, užuojauta ir gyvybės šventumas būtų saugomi kaip šventa vertybė. Visuotinis patriarchas, kreipdamasis į tikinčiuosius, ir ypač į pamaldose dalyvaujančius ukrainiečius , paminėjo bado tragediją, kurią suplanavo ir organizavo ateistinis ir totalitarinis stalinistinis režimas, siekdamas priversti pamaldžius ukrainiečius paklusti sovietinei idėjai. „Šis tamsus žmonijos istorijos skyrius, daugelio suverenių valstybių pripažintas genocidu, yra įrodymas, kokios gilios žmogiškosios kančios buvo padarytos Ukrainos žmonėms. Pati šio sunaikinimo esmė yra ne tik maisto trūkumas, bet ir sąmoningi sovietų veiksmai, siekiant slopinti Ukrainos tautos dvasią, konfiskuoti jos pagrindinius pragyvenimo šaltinius. Priespauda, naudojama žmonėms pavergti ir jų pagrindinėms teisėms paneigti, yra Dievo paveikslo įžeidimas, kuris išliks kiekviename žmoguje. Badas buvo ne tik ekonominė ar politinė katastrofa. Tai buvo gilus moralinis ir dvasinis Ukrainos žmonių stiprybės ir jų teisės egzistuoti išbandymas.“ Baigdamas savo kalbą, jis pakartojo, kad Visuotinis Konstantinopolio Patriarchatas remia Ukrainos žmones, kurie kenčia nuo Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainą. Jis taip pat išreiškė viltį, kad tokios tragedijos kaip holodomoras daugiau niekada nepasikartos. Po liturgijos trumpą kalbą pasakė Ukrainos generalinis konsulas Konstantinopolyje Romanas Nedelskis.

LENKIJA

Lapkričio 26 d. šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje Vasilkovo mieste vyko ortodoksų bažnytinės muzikos koncertas „Vagoglasnik Vitašinsky“. Rinkinys „Bogoglasnik“ pristato buvusios Abiejų Tautų Respublikos muzikines tradicijas. Emilijano Vitašinskio asmenybę pristatė jo veiklos tyrėjas, profesorius Vitalijus Michalčiukas. Bažnytines giesmes giedojo du chorai: ansamblis „Bogoglasniko giesmės“ ir ortodoksų bažnytinės muzikos vyrų ansamblis „Katapetasma“. Buvo atliekami paraliturginės giesmės, stebuklingoms Dievo Motinos ikonoms iš buvusios Abiejų Tautų Respublikos regionų dedikuotos giesmės ir maldos. Po chorų pasirodymo kalbėjo vakaro vedėjas Vasilkovo ortodoksų parapijos klebonas protojerėjus Anatolijus Gaidučenia. Jis padėkojo organizatoriams ir chorams, išreikšdamas viltį dėl sekančių koncertų Vasilkovo bažnyčioje organizavimo.

BURUNDIS

Lapkričio 27 d. Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II, lydimas Aksumo metropolito Danieliaus, atvyko į Bužumburą (Burundis). Jį pasveikino Burundžio ir Ruandos metropolitas Inocentas bei Ginzeno ir Rytų Ugandos vyskupas Silvestras. Patriarchas išreiškė džiaugsmą dėl savo antrojo vizito (pirmasis buvo 2013 m.) Burundyje. Aleksandrijos Patriarchato Sinodas Burundžio ir Ruandos vyskupiją įsteigė 2009 m. spalio 6 d.

LENKIJA

Lapkričio 29 d. vyko Balstogės ortodoksų vyskupijos Trijų šventųjų hierarchų (šv. Jono Auksaburnio, šv. Bazilijaus Didžiojo ir šv. Grigaliaus Teologo) brolijos XXV generalinė asamblėja. Iškilmių pradžioje brolijos nariai dalyvavo Šventojoje liturgijoje, kurią šv. Mikalojaus katedroje. aukojo Balstogės ir Gdansko arkivyskupas Jokūbas. Susitikimai vyko Balstogės ortodoksų kultūros centre. Brolijos pirmininkas Slavomiras Nazarukas, kuris jai vadovauja nuo įsteigimo, priminė organizacijos istoriją bei perskaitė Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios vadovo metropolito Savos sveikinimo laišką. Po to arkivysk. Jokūbas Lenkijos Bažnyčios Sinodo vardu kai kuriems broliams įteikė bažnytinius apdovanojimus. Iškilmės baigėsi Balstogės šv. Mikalojaus katedros jaunimo choro, vadovaujamo Julijos Kulik, koncertu.

KONSTANTINOPOLIS

Lapkričio 30 d. Visuotinis Konstantinopolio Patriarchatas šventė apaštalo Andriejaus, kuris laikomas Konstantinopolio Bažnyčios įkūrėju ir globėju, minėjimą. Ketvirtadienį, lapkričio 30 d., Visuotinis patriarchas Baltramiejus, dalyvaujant daugybei vyskupų ir kunigų, šventė Dieviškąją liturgiją. Iškilmėse dalyvavo kitų ortodoksų ir ne ortodoksų Bažnyčių atstovai, diplomatai ir pareigūnai.

Konstantinopolio patriarchate lankėsi ir oficiali Romos Katalikų Bažnyčios delegacija. Foto: orthodoxtimes.com

Konstantinopolio patriarchate lankėsi ir oficiali Romos Katalikų Bažnyčios delegacija, vadovaujama Popiežiškojo komiteto krikščionių vienybei skatinti pirmininko  kardinolo Kurto Kocho. Antradienį, lapkričio 28 d., delegaciją priėmė patriarchas Baltramiejus, o lapkričio 30 d. svečiai dalyvavo iškilmingoje liturgijoje. Daugelį metų birželio 29 d. Konstantinopolio Patriarchato delegacija dalyvauja apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėse Vatikane, o Romos Katalikų Bažnyčios delegacija lapkričio 30 d. Konstantinopolyje.

Konstantinopolio Hagia Sophia šventovės interjero būklė yra apgailėtina. Betono fragmentai krenta nuo kupolo šalia lankytojų, todėl jiems kyla pavojus. Turkijos laikraščio „Birgün“ internetiniame numeryje pažymima, kad „Hagia Sophia, paversta mečete, žlunga. Jei „Hagia Sophia“ nebus atkurta, ji sugrius per pirmąjį stipresnį žemės drebėjimą“, – sakė turkų žurnalistai. Pareigūnai savo ruožtu sakė, kad „dekoro elementai krenta nuo lubų dėl drėgmės nuo lankytojų“, tačiau nesiimama jokių atsargumo priemonių. Meno istorijos asociacijos direktorių valdybos pirmininkas p. Šerifas Jasaras sutiko, kad „jei Hagia Sophia nebus suremontuota, ji iš tikrųjų gali sugriūti dėl stipraus žemės drebėjimo. Kai Hagia Sophia buvo muziejus, t. y. prieš paverčiant jį mečete, dirbo akademinė taryba, kuri stebėjo pastato būklę. Dabar tokios griežtos priežiūros nėra. Iki šiol į Hagia Sophia leidžiamos ne didesnės kaip 25 žmonių grupės.“ 

BULGARIJA

Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo kanceliarija pranešė, kad Bulgarijos patriarchas Neofitas dėl plaučių ligos buvo paguldytas į ligoninę. Sinodas ragina tikinčiuosius „visa širdimi melstis, kad patriarchas greitai pasveiktų“. Pareiškime taip pat pabrėžiama, kad galima pasitikėti tik Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo pateikta informacija apie patriarcho sveikatos būklę.

NYDERLANDAI

Rumunijos ortodoksų vyskupijos šv. Grigaliaus Teologo bažnyčia Šidame yra pripažinta trečia gražiausia bažnyčia Nyderlanduose. Vertybių paveldo išsaugojimo asociacijos organizuotas konkursas sulaukė 42 paraiškų. 1977 m. ši buvusi katalikų šventovė įtraukta į Nyderlandų nacionalinių paminklų registrą, o nuo 2001 m. joje įsikūrusi rumunų ortodoksų parapija. Nuo to laiko rumunų bendruomenė įrengė ikonostasą ir kitus ortodoksų liturginius interjero simbolius, be to, apie 220 medinių ikonų sudaro istorinį šios šventovės paveldą.

Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai