Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (gruodžio 9 - 15 d.)

Bristolio ortodoksų parapijos 75-metis. Foto: orthodoxtimes.com
ANGLIJA

2023 m. gruodžio 12 d. iškilmingomis pamaldomis paminėtas Bristolio ortodoksų parapijos 75-metis. Prieš 75 metus, 1948 m. gruodžio 11 d., Gardino arkivyskupas Sava (Sovcovas) papuošė Bristolio anglikonų bažnyčią ortodoksų ikonomis ir joje šventė Dieviškąją liturgiją. Po liturgijos įvyko visuotinis parapijiečių susirinkimas, kurio metu Lenkijos autokefalinės ortodoksų bažnyčios išeivijoje pagrindu Bristolyje buvo įkurta ortodoksų Dievo Motinos gimimo cerkvė. Kanoniškai veikianti su visuotinio patriarcho palaiminimu per Didžiosios Britanijos arkivyskupiją, ši bendruomenė tebėra seniausia ortodoksų bažnyčia mieste.

Jubiliejinėms pamaldoms vadovavo Bristolio mecenatas archimandritas Kirilas Dženneris. Bažnyčioje susirinko vietos ortodoksai ir garbingi svečiai.

ŠVEDIJA-UKRAINA

Praėjusią savaitę Švedijoje lankėsi Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanijus. Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovas dalyvavo Švedijos bažnyčių ekumeniniame apskritojo stalo susitikime. Metropolitas Epifanijus Stokholmo Švento Jurgio katedroje taip pat susitiko su Švedijos Visuotinio patriarchato metropolitu Kleopu. „Jūsų buvimas šiandien čia, tarp mūsų, yra ypatingas palaiminimas, nes suteikia mums visiems galimybę pasveikinti Ukrainos autokefalinės Ortodoksų Bažnyčios vadovą, nes mes žavimės jūsų tikinčiųjų ir dvasininkų drąsa“, - sakoma švedų metropolito pranešime.

SIRIJA

Antiochijos patriarchas Jonas X priėmė Graikijos ambasadorę Libane ponią Despiną Koukoulopoulos patriarchalinėje rezidencijoje Balamande. Susitikimo metu aptarti istoriniai Graikijos vyriausybės, Bažnyčios ir tautos santykiai su Antiochijos ortodoksų patriarchatu. Be to, aptarti tolesnio bendradarbiavimo būdai. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į padėtį Artimuosiuose Rytuose. Susitikime taip pat dalyvavo Graikijos ambasados karinis atašė Nikolaos Salpingidis ir Švento Jono Damaskiečio teologijos instituto - Balamando universiteto dekanas archimandritas Yacoub Khalil.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

2023 m. gruodžio 13 d. Didžiosios Britanijos Visuotinio patriarchato arkivyskupas Nikita buvo šiltai sutiktas Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Rašio Sunako surengtame adventiniame priėmime Dauningo gatvėje 10. Priėmimo metu arkivyskupas Nikita turėjo galimybę pasveikinti bei pasidalinti mintimis su kitais renginyje dalyvavusiais krikščionių lyderiais, ministrais ir parlamento nariais. Susitikimas baigėsi apsikeitimu adventiškais palaiminimais ir bendros vilties dėl taikos ir gėrio išreiškimu.

Visuotinis patriarchas Baltramiejus Ženevoje. Foto: orthodoxtimes.com
ŠVEICARIJA

Visuotinis patriarchas Baltramiejus kalbėjo Ženevoje vykusioje Pasaulinėje konferencijoje dėl pabėgėlių ir migrantų, kurią organizavo Jungtinės Tautos, bendradarbiaudamos su Pasauline bažnyčių taryba ir organizacija „Religijos už taiką“. Gruodžio 12 d. į tarpreliginę ceremoniją Šmbezi ekumeninio centro koplyčioje susirinkę pabėgėliai, religiniai lyderiai ir JT pabėgėlių agentūros atstovai meldėsi ir atidžiai klausėsi vieni kitų. Šia ceremonija prasidėjo renginys, susijęs su Pasauliniu pabėgėlių forumu. Dalyvaujant daugeliui konferencijoje dalyvaujančių religinių lyderių, visuotinis patriarchas sakė: „Klimato kaita ir pabėgėlių krizė nebėra išorinė ar tolima galimybė, esanti nuošalyje nuo mūsų kasdienio dėmesio ir atsakomybės. Jie daro tiesioginį ir gilų poveikį mūsų gyvenimui, karjerai ir gyvenimo būdui. Mes nebeturime klaidingos nežinojimo ar abejingumo prabangos. Dabar mes visi turime ryžtingai stengtis jas spręsti.“ Visuotinis patriarchas taip pat pabrėžė, kad „religiniai lyderiai visada turi prisiminti ir taip priminti visuomenės lyderiams, kad neįmanoma be galo manipuliuoti mūsų aplinka ir jos ištekliais be išlaidų ir pasekmių - materialinių ir žmogiškųjų“.

Vizito Šveicarijoje metu patriarchas taip pat dalyvavo renginyje, skirtame Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos pasirašymo 75-osioms metinėms.

SERBIJA

Su Jo Šventenybės Serbijos patriarcho Porfirijaus palaiminimu Belgrado universiteto Statybos fakulteto patalpose įvyko oficialus tarptautinės konferencijos „Šimtas metų naujojo Milutino Milankovičiaus Julijaus kalendoriaus“ atidarymas.

Konferenciją organizavo Milutino Milankovičiaus asociacija, bendradarbiaudama su Belgrado astronomijos observatorija.

Konferencijos tikslas buvo parodyti M. Milankovičiaus atlikto kalendoriaus darbo svarbą, taip pat skleisti žinias apie kalendoriaus kilmę ir raidą matematinės ir astronominės laiko matavimo ir skaičiavimo teorijos požiūriu.

Be to, minint iškilaus serbų mokslininko sukurto kalendoriaus jubiliejų, Belgrado Mokslo ir technikos muziejuje bus atidaryta paroda „Milutinui Milankovičiui - 100 metų Julijaus kalendoriaus reformai“.

SERBIJA

Gruodžio 12 d. Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus įteikė 100 stipendijų studentams iš Kosovo ir Metohijos. Patriarchas Porfirijus taip pat nustatė, kad bendras Serbijos Bažnyčios stipendijų fondas kitiems metams sudarys 130 tūkst. eurų.

VOKIETIJA

Vieno vaikų darželio Lokstedo rajone dideliame Šiaurės Vokietijos Hamburgo mieste vadovybė, gerbdama religijos laisvę, šiemet nusprendė nestatyti Kalėdų eglutės savo teritorijoje. Šis sprendimas sukėlė plačias viešas diskusijas Hamburge. Tačiau praėjusią savaitę nenustatyti piliečiai šalia vaikų darželio esančioje aikštėje pastatė Kalėdų eglutę, papuošė ją žaisliukais ir po ja padėjo dovanų.

Į darželio sprendimą savotiškai sureagavo ir kalėdinių žaislų prekybos centrai, kurie eglutę ir papuošimus minėtam darželiui atsiuntė nemokamai.

Konferencijos „Bioetika ir jaunimas“ atidarymas. Foto: orthodoxtimes.com

GRAIKIJA

Gruodžio 8 d., penktadienį, Jo Šventenybė visuotinis patriarchas Baltramiejus dalyvavo Visuotinio patriarchato ir Atėnų nacionalinio Kapodistrijos universiteto kartu organizuotos trečiosios tarptautinės ekogyvenimo konferencijos „Bioetika ir jaunimas“ atidaryme. Savo kalboje patriarchas Baltramiejus pažymėjo, kad Bažnyčios gyvenime daug kas priklauso nuo jaunimo, o jaunimui teks spręsti šiuolaikinio pasaulio problemas, tarp kurių ne mažiau svarbūs ir bioetikos klausimai.

AUSTRIJA

Penktadienį, gruodžio 8 d., eidamas 82-uosius metus, mirė austrų-šveicarų orientalistas, teologas, žurnalistas, ortodoksų kultūros ir tradicijų tyrinėtojas, profesorius Heinzas Gstreinas. Į pensiją išėjęs mokslininkas parašė dešimtis knygų apie ortodoksų kultūros istoriją.

SAKARTVELAS

Anksčiau Sakartvelo patriarchatas surengė susitikimą su Sakartvele esančiais diplomatinio korpuso atstovais. Garbingus svečius pasveikino Sakartvelo patriarcho sosto dignitorius Senakio metropolitas Šijo. Hierarchas diplomatams kalbėjo apie Sakartvelo Bažnyčios praeitį ir dabartį, pasaulyje vykstančius procesus ir taikos svarbą. Savo ruožtu užsienio šalių diplomatai pasveikino Sakartvelo Bažnyčios ir valstybės atstovus gavus rekomendaciją dėl ES kandidatės statuso ir dar kartą patvirtino neabejotiną paramą Sakartvelui ir jos žmonėms.

JAV

Gruodžio 13 d. sukako keturi dešimtmečiai nuo kunigo Aleksandrio Šmemano, vieno iškiliausių XX a. teologų ir Bažnyčios veikėjų, mirties. Aleksandras Schmemannas gimė 1921 m. rugsėjo 13 d. Estijoje, rusų emigrantų šeimoje. Kai jam buvo septyneri, šeima emigravo į Prancūziją, kur Aleksandras lankė rusų kadetų mokyklą, o po to perėjo į Carnot aukštesniąją mokyklą (École Supérieure de Carnot). Vėliau buvo priimtas į Paryžiaus Šventojo Sergijaus ortodoksų teologijos institutą. Dar studijuodamas jis vedė Julianą Asarginą, po to buvo įšventintas į kunigus. 1946-1951 m. dėstė Bažnyčios istoriją Šv. Sergijaus ortodoksų teologijos institute Paryžiuje, vėliau – Šv. Vladimiro seminarijoje Niujorke. 1962 m. seminarijai persikėlus į Krestvudą (NY), tėvas Aleksandras perėmė dekano pareigas. Kaip adjunktas dėstė Kolumbijos universitete, Niujorko universitete, Union teologijos seminarijoje ir Niujorko generalinėje teologijos seminarijoje. Tėvas Aleksandras šmemanas 1962-1965 m. buvo Vatikano II Susirinkimo stebėtojas nuo ortodoksų. 1970 m. jis aktyviai dalyvavo steigiant Rusų ortodoksų bažnyčią Amerikoje, kuri gavo autokefaliją iš Maskvos patriarchato. 30 metų tėvo Aleksandro Šmemano pamokslai buvo transliuojami per radiją „Svaboda“ rusų kalba Sovietų Sąjungos tikintiesiems. Visose savo paskaitose tėvas Aleksandras siekė pagilinti stačiatikybės, kurioje įžvelgė natūralų žmogaus kelią į Dievą, supratimą.

Tėvas Aleksandras Šmemanas mirė 1983 m. gruodžio 13 d. Minėdamas 40-ąsias arkikunigo Aleksandro Šmemano mirties metines, Jo eminencija metropolitas Tichonas apsilankė Šventojo Tichono ortodoksų seminarijoje, kur trečiadienį, gruodžio 13 d., vadovavo maldai prie tėvo Aleksandro kapo.

ISPANIJA

Praėjusį trečiadienį Ispanijos katalikų vyskupų konferencija ir Rumunijos ortodoksų Ispanijos-Portugalijos vyskupija pasirašė susitarimą bendradarbiauti naudojant kompiuterinę programą parapijų administravimui. 2023 m. gegužės mėn. Ortodoksų rumunų-ispanų vyskupija Katalikų vyskupų konferencijai pateikė prašymą dėl Ispanijos Katalikų Bažnyčios naudojamos programinės įrangos. Pasirašius susitarimą, Rumunijos ortodoksų vyskupijos biuras perkels savo duomenų bazes į Ispanijos vyskupų konferencijos naudojamus serverius ir gaus teisę naudotis atitinkama programine įranga.

RUMUNIJA

Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo biuras, be kanoninių priemonių, skirtų užkirsti kelią korupcijai Bažnyčioje, pateikė keletą praktinių pasiūlymų. Jie bus pateikti sinodui tvirtinti kitame darbo posėdyje.

Remiantis galiojančių teisinių nuostatų analizės rezultatais, parengta nemažai galiojančių nuostatų pakeitimų, kuriais siekiama užkirsti kelią episkopato ir dvasininkijos piktnaudžiavimui Bažnyčios finansais ir turtu. Siūloma įsteigti visos Bažnyčios priežiūros instituciją, kuri vykdytų teisinę ir finansinę turto naudojimo ir finansinių išteklių išlaidų kontrolę. Pabrėžiama, kad Bažnyčios teisinės ir finansinės kontrolės struktūras turėtų sudaryti patyrę specialistai (teisininkai ir ekonomistai), pasižymintys sąžiningumu, profesionalumu ir lojalumu Bažnyčiai.

RUSIJA, MASKVA

Maskvos patriarchatas pašalino iš kunigų luomo garsų teologą archimandritą Kirilą Hovoruną. Tokį sprendimą priėmė Maskvos miesto vyskupijos bažnytinis teismas suspenduoto dvasininko byloje. „Maskvos miesto vyskupijos teismas priėmė sprendimą: „Pripažinti, kad remiantis 25 šventųjų apaštalų taisykle archimandritas Kirilas nusipelno ekskomunikos bausmės“. Teismo sprendimas įsigalios, kai jį patvirtins Maskvos patriarchas.

Archimandritas Kirilas (Hovorunas) yra tarptautinio garso teologas ir publicistas. Jis aštriai kritikuoja nusikalstamą Rusijos invaziją į Ukrainą. Jis ne kartą yra pareiškęs, kad būtent patriarchas Kirilas pagimdė „Rusiškojo pasaulio“ ideologiją, kuri galiausiai privedė prie karo.

LENKIJA

Praėjusią savaitę Podolsko bibliotekoje buvo pristatytas Supraslio kodekso vertimas į lenkų kalbą. Rankraščio turinys, anksčiau buvęs prieinamas tik nedidelei istorikų grupei, dabar prieinamas plačiam besidominčių skaitytojų ratui.

Renginį savo dalyvavimu pagerbė Jo Eminencija Balstogės ir Gdansko arkivyskupas Jokūbas. Arkivyskupas padėkojo Podolsko vaivadijos valdžios institucijoms už pagalbą organizuojant Supraslio kodekso metus ir už materialinę paramą jo vertimui bei leidybai.

Arkivyskupas išryškino vertėjų darbą, pabrėždamas jų nepaprastą darbštumą ir atsidavimą. „Mes pirmieji išvertėme Kodeksą į šiuolaikinę kalbą, išvertėme jį į lenkų kalbą. Ne į bulgarų, ne į anglų, o į lenkų kalbą. Štai kodėl ši diena yra tikrai svarbi“, - sakė arkivyskupas Jakovas.

Hierarchas pažymėjo, kad Kodekso lenkiškojo varianto pristatymo diena yra tikra šventė visam Podlasės regionui, Lenkijos slavistams ir visai šaliai.

Prie vertimo iš senosios slavų kalbos trylika mėnesių dirbo dvidešimt aštuoni žmonės. „Tai pasauliečiai ir dvasininkai, puikūs slavistai iš akademinių centrų: Krokuvos, Poznanės, Lodzės ir Balstogės“.

Mokslinė Kodekso vertė slypi tame, kad jis buvo ir tebėra seniausias ir svarbiausias senosios slavų kalbos šaltinis. Tai vienas vertingiausių ankstyvosios krikščioniškosios slavų raštijos paminklų, glaudžiai susijusių su šventųjų Kirilo ir Metodijaus tradicija.

2007 m. Kodeksas buvo įtrauktas į prestižinį UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ sąrašą.

284 puslapių kodeksą 1823 m. Supraslio unitų bazilijonų vienuolyne rado kanauninkas Mykolas Bobrovskis.

KONSTANTINOPOLIS

Penktadienį, gruodžio 15 d., Visuotinis patriarchatas paskelbė, kad gruodžio 18 d., pirmadienį, Šventojo kankinio Sebastijono šventės dieną, Visuotinis patriarchas Baltramiejus vadovaus Dieviškajai Liturgijai Fanaro patriarchalinėje bažnyčioje, po Dieviškosios Liturgijos patriarchas ir Visuotinio patriarchato Šventasis sinodas surengs naujai kanonizuotų Ortodoksų Bažnyčios šventųjų – vienuolės Gabrielos (Papagiani) iš Konstantinopolio, kunigo vienuolio Athanasios Amakiatis, archimandrito Gervasios Paraskevopoulos aktų pasirašymo ceremoniją.

Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai