Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (gruodžio 22-29 d.)

Visuotinis patriarchas Baltramiejus vadovavo Dieviškajai Liturgijai Konstantinopolio bulgarų ortodoksų bendruomenės bažnyčioje. Foto: orthodoxtimes.com

KONSTANTINOPOLIS

2023 m. gruodžio 27 d. Visuotinis patriarchas Baltramiejus vadovavo Dieviškajai Liturgijai Konstantinopolio bulgarų ortodoksų bendruomenės bažnyčioje pirmojo kankinio Stepono šventės proga. Šios pamaldos buvo svarbus momentas nuo 1945 m. įvykusio Visuotinio patriarchato ir Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios schizmos sutaikinimo. Ši liturgija buvo pirmosios pamaldos, kurias Visuotinis patriarchas aukojo Bulgarijos Bažnyčioje, žyminčioje vietinių Ortodoksų Bažnyčių vienybę ir tarpusavio nuoskaudų įveikimą. Sakydamas pamokslą Visuotinis patriarchas sakė: „Pastarieji du šimtmečiai Ortodoksų Bažnyčiai buvo sunkūs dėl socialinių, filosofinių ir politinių ideologijų įtakos, kurios atrodė teigiamos, bet sukėlė problemų Bažnyčios viduje. Tarp jų ir „etnofiletizmo“ erezija, kurią 1872 m. Didysis Susirinkimas pasmerkė dėl prieštaravimo Evangelijos mokymui ir Šventųjų Tėvų kanonams. Siekiame vienybės. Šiandien iš šios šventovės kviečiame visus būti vienybėje ne tik per Eucharistiją, bet ir visose Bažnyčios gyvenimo apraiškose“, - ragino patriarchas. „Išreiškiame savo pasirengimą tiesiogiai bendrauti su visomis Vietinėmis Ortodoksų Bažnyčiomis ir prisidėti prie tarportodoksinių klausimų sprendimo, laikantis tradicinių ekleziologinių principų“, - pridūrė jis.

Visuotinis patriarchas išreiškė padėką Tiberiados vyskupui Tichonui, Bulgarijos patriarcho padėjėjui, taip pat Bulgarijos bendruomenės Konstantinopolyje visuomeninio komiteto pirmininkui ir jo nariams.

KIPRAS

Remiantis Kipro turkų spaudos pranešimais, turkų okupuotame Kipre buvusio Šv. apaštalo Andriejaus vienuolyno pastatuose atnaujintos mečetės statybos. Rizakarpas Yalusi meras Hamit Bakirci patvirtino, kad mečetės statyba tęsiama, ir išsamiai apibūdino jos naudojimo planus. Dalis pastatų bus pertvarkyta į mečetę, o kita dalis bus pritaikyta turizmo infrastruktūrai plėtoti. Atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų vasaros. Projektas statyti mečetę apaštalo Andriejaus vienuolyne buvo sustabdytas 2023 m. vasaros pradžioje dėl tarptautinių ekspertų kritikos.

ČEKIJA

Gruodžio 21 d. Prahos centre, netoli Karolio universiteto, įvyko masinės šaudynės, per kurias žuvo daugiau kaip 15 žmonių ir mažiausiai 20 buvo sužeista.

Po šio tragiško įvykio Rumunijos ir Sakartvelo Bažnyčių atstovai išsiuntė užuojautos laiškus Čekijos Bažnyčios vadovui arkivyskupui Rostislavui. Rumunijos patriarchas Danielius ypač pažymėjo: „kad mirtį nešantis smurtas pasireiškia žmonėms nepriklausomai nuo jų amžiaus ir vis dažniau pasitaiko šiuolaikinėje visuomenėje, o tai prieštarauja šventai gyvybės dovanai, gaunamai iš Dievo. Šiomis Čekijos žmonių sielvarto akimirkomis meldžiame gailestingiausiąjį Dievą priimti į savo pasaulį mirusiųjų sielas, taip pat suteikti greitą pasveikimą sužeistiesiems.“

Sakartvelo patriarchas Elijas kreipėsi į Čekijos atstovą šiais žodžiais: „Esame giliai nuliūdinti šio baisaus išpuolio. Reiškiame užuojautą žuvusiųjų ir sužeistųjų šeimoms, taip pat visai Čekijos tautai.“

UKRAINA

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu susisiekė su Visuotiniu patriarchu Baltramiejumi, kuriam išreiškė pagarbą ir nuoširdžius sveikinimus Kalėdų proga, padėkojo už tvirtą paramą Ukrainos autokefalinei ortodoksų Bažnyčiai ir visai nuo Rusijos agresijos kenčiančiai Ukrainos tautai. Visuotinis patriarchas perdavė sveikinimus Prezidentui ir jo šeimai, taip pat visiems pamaldiems Ukrainos žmonėms, linkėdamas, kad kuo greičiau baigtųsi Rusijos prieš jų tėvynę pradėtas karas ir būtų atkurta teisinga taika.

ALEKSANDRIJA, EGIPTAS

Aleksandrijos Šventojo Sabos patriarchaliniame vienuolyne buvo tarnaujama Rytmetinė ir Didžiosios Kristaus gimimo valandos. Pamaldoms vadovavo Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras II. Po pamaldų patriarchas suteikė teisę nešioti sutanas Aleksandrijos patriarchalinės mokyklos, pavadintos šventojo Atanazijaus Didžiojo vardu, klierikams. Kreipdamasis į naujai įvilktus seminaristus patriarchas davė tėviškų patarimų, ragindamas juos būti Kristaus Evangelijos skelbėjais savo gimtuosiuose kraštuose. Patriarchas ypač pabrėžė Aleksandrijos Bažnyčios, kuri daugelį amžių nesavanaudiškai sėjo Viešpaties mokymo sėklas visame Afrikos žemyne, vaidmenį.

KONSTANTINOPOLIS

Šventąją Kristaus gimimo dieną Visuotinis patriarchas Baltramiejus vadovavo Dieviškajai liturgijai ir įšventino archimandritą Teodorą vyskupu, skiriant jį į Seleucijos metropolito sostą. Tų pačių pamaldų metu įšventintas į kunigus Šventojo Sinodo vyriausiasis sekretorius diakonas Basparios Mangafa. Dieviškosios Liturgijos pabaigoje patriarchas Baltramiejus naujai įšventintam kunigui suteikė Didžiosios Bažnyčios archimandrito titulą.

GRAIKIJA

Graikijos Bažnyčios Šventasis sinodas paskelbė pranešimą, kuriame išdėstė aiškią poziciją tos pačios lyties asmenų santuokų ir tos pačios lyties asmenų porų vaikų įvaikinimo klausimu. Pranešime sakoma, kad Sinodas neprieštarauja civilinei tos pačios lyties asmenų santykių registracijai, nes civilinės sąjungos neturi nieko bendra su ortodoksų krikščioniškąja tradicija. Tačiau Graikų Bažnyčios hierarchai pabrėžia savo kategorišką nesutikimą šiais dviem klausimais. Bažnyčia nepritaria tos pačios lyties asmenų tėvystei, nes tai neatitinka vaikų teisės turėti tėvą ir motiną, ir, antra, nesutinka su tos pačios lyties asmenų sąjungos pavadinimu - santuoka. Santuokos sąvokos išplėtimas tos pačios lyties poroms yra nepriimtinas, nes sukelia painiavą ir sudaro sąlygas reikalauti įvaikinimo. Graikų Bažnyčia pabrėžia, kad vaikai neturėtų būti naudojami kaip įrankiai. Vaikai nėra nei naminiai gyvūnėliai tiems, kurie nori jaustis globėjais, nei „aksesuarai“, kurie įteisintų ar padarytų tos pačios lyties asmenų sąjungas socialiai priimtinas.

Graikijos Bažnyčios hierarchai siunčia žinią vyriausybei, pabrėždami, kad „demokratinė valstybė neprivalo nusileisti asmeniniams reikalavimams žmonių, turinčių politinę galią, ekonominę įtaką ar privilegijuotą prieigą prie žiniasklaidos, kurie mano, kad turi teisę auginti vaiką su tos pačios lyties partneriu, nepaisant to, ar jų asmeninis pasirinkimas atitinka natūralius paties vaiko poreikius“. Šventojo Sinodo enciklikoje taip pat cituojamas oficialus Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimas dėl įvaikinimo: „valstybė, - sakoma dokumente, - turi užtikrinti vaikui tinkamą šeimos aplinką, kurioje jis galėtų augti, o ne atiduoti vaikus tiems, kurie tiesiog nori tapti tėvais“. Įvaikinimo kontekste vaiko, kuris neturi tėvų ar tinkamų tėvų, interesams teikiama pirmenybė prieš suaugusiojo, kuris jaučiasi pasirengęs prisiimti tėvų vaidmenį, nuomonę.

KOSOVAS

Kosovo kultūros ministerija, nepasitarusi su Serbijos Ortodoksų Bažnyčia, pradėjo ortodoksų cerkvės Gornje Vinarce kaime netoli Mitrovicos atstatymo darbus. Ši ortodoksų bažnyčia buvo įtraukta į „Kosovo kultūros ministerijos saugomų paminklų“ sąrašą pavadinimu „Gornji Vinaracos katalikų bažnyčia“. Serbijos Bažnyčios atstovai įtaria, kad Kosovo valdžios institucijos turi aiškių ketinimų pasisavinti Serbijos Ortodoksų Bažnyčios paveldą.

SERBIJA

Gruodžio 25 d., pirmadienį, savo rūmuose Belgrade Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus įteikė 35 metines stipendijas studentams ir moksleiviams iš daugiavaikių šeimų, pasižymėjusiems studijose. Patriarchas Porfirijus kreipėsi į susirinkusiuosius sveikinimo ir linkėjimų žodžiais. Vienos metinės stipendijos dydis - 1500 eurų. 

Sakartvelo katalikos-patriarchas Elijas II. Foto: orthodoxtimes.com
SAKARTVELAS

Gruodžio 23 d. Sakartvelo Bažnyčia minėjo 46-ąsias katalikoso patriarcho Elijo II intronizacijos į patriarcho sostą metines. Mirus Jo Šventenybei patriarchui Dovydui IX, metropolitas Elijas buvo išrinktas Sakartvelo patriarchu 1977 m. gruodžio 23 d. vykusiame XII Sakartvelo Bažnyčios susirinkime. Patriarchas Elijas II buvo intronizuotas 1977 m. gruodžio 25 d. Tbilisio Švenčiausiosios Trejybės katedroje.

RUSIJA

Rusijos teisingumo ministerija atnaujino vadinamųjų „užsienio agentų“ registrą. Šį kartą į sąrašą įtrauktas žinomas rusų teologas ir publicistas diakonas Andrejus Kurajevas. „Užsienio agentas“ Rusijoje šiuo metu yra valdžios institucijų oficialiai klijuojama etiketė asmenims ir organizacijoms, kurie yra „politiškai nepatikimi“ ir kritikuoja V. Putino režimą. Dažniausiai tokia etiketė klijuojama žurnalistams ir žiniasklaidos projektams, kurie prieš kiekvieną viešą pasirodymą privalo deklaruoti, kad yra „užsienio agentas“ („inoagent“). Neseniai paskelbtame Teisingumo ministerijos pranešime teigiama, kad beveik visi į „užsienio agentų“ registrą įtraukti asmenys ir leidiniai pasisakė prieš „specialiąją karinę operaciją“ (taip Rusijos pareigūnai vadina plataus masto Rusijos kariuomenės invaziją į Ukrainą).

2022 m. rugpjūtį diakonas Andrejus Kurajevas jau buvo nubaustas 30 000 rublių bauda dėl kaltinimų „diskreditavus“ Rusijos kariuomenę antikariniu įrašu socialinėje žiniasklaidoje. 2023 m. balandį patriarchas Kirilas išmetė jį iš dvasininkų luomo. Spalio mėnesį diakonas Andrejus Kurajevas išvyko iš Rusijos ir apsigyveno Čekijoje.

Tėvas Andrejus taip komentavo savo naująjį statusą: „Svarbiausia šio sprendimo priežastis dar nenurodyta. Mane tikrai paveikė užsienio knyga. Ji vadinasi „Evangelija“.

GRAIKIJA

Trečiadienį, gruodžio 20 d., Atėnų Rizoreio bažnytinės mokyklos mokinių choras ir orkestras lankėsi Graikijos Bažnyčios Šventojo sinodo biure. Mokiniai, lydimi mokytojų, giedojo bažnytines giesmes. Šventojo Sinodo vyriausiasis sekretorius, Kariopolio vyskupas Nektarios pasveikino Rizoreio bažnytinės mokyklos mokytojus ir mokinius ir perdavė jiems Atėnų ir visos Elados arkivyskupo Jeronimo palaiminimą bei šventinius linkėjimus.

RUSIJA

Gruodžio 27 d. Maskvoje vykusiame Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinode buvo įsteigta nauja Skadijos vyskupija okupuotoje Chersono srities kairiojo kranto dalyje. Faktiškai buvo prijungta dalis Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios Chersono vyskupijos kanoninės teritorijos, nesuderinus šių sprendimų su Kijevo metropolitu Onufrijumi. Laikinu Skadovo vyskupijos administratoriumi buvo paskirtas Džankojaus ir Razdolnensko vyskupas Aleksijus.

UKRAINA

Ukrainos valdžios institucijų duomenimis, nuo Rusijos visiškos agresijos prieš Ukrainą pradžios buvo apgadinta apie 500 religinių pastatų, kas penktas iš jų visiškai sugriautas. Tai pareiškė Valstybinės etnopolitikos ir sąžinės laisvės tarnybos vadovas Viktoras Jelenskis visos Ukrainos teletilto eteryje. Pasak jo, rusų okupantai, užimdami teritorijas, nukankino arba nužudė daugiau kaip 30 kunigų.

BETLIEJUS

Paprastai šurmuliuojanti biblinė Viešpaties Jėzaus gimtinė virto miestu vaiduokliu. Kalėdų šventės Betliejuje buvo atšauktos dėl Izraelio ir „Hamas“ karo.

Neliko šventinių žibintų ir Kalėdų eglutės, kurie paprastai puošia centrinę miesto aikštę. Nėra įprastų minių užsienio turistų ir linksmų jaunimo grupių, kurios kasmet susirenka į Vakarų kranto miestą švęsti šventės. Tuščioje aikštėje patruliuoja dešimtys palestiniečių saugumiečių.

Kalėdų švenčių atšaukimas sudavė stiprų smūgį miesto ekonomikai. Apie 70 proc. Betliejaus pajamų gaunama iš turizmo - beveik visos šios pajamos gaunamos kalėdiniu laikotarpiu. Vietos valdžios institucijos praneša, kad daugiau kaip 70 Betliejaus viešbučių buvo priversti užsidaryti, todėl tūkstančiai žmonių liko be darbo. 
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas  

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai