Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (lapkričio 28 d. - gruodžio 9 d.)

Dievo Motinos Iverono ikonos stela Vatikane. Foto: mfa.gov.ge

VATIKANAS-SAKARTVELAS

Lapkričio 28 d. Sakartvelo Vyriausybės iniciatyva ir Šventojo Sosto sutikimu Vatikane buvo įrengta Dievo Motinos Iverono ikonos stela. Ceremonijoje dalyvavo Sakartvelo užsienio reikalų ministrė Ilia Darchiašvili ir Sakartvelo ambasadorė Vatikane Ketevan Bagrationi. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Sakartvelo Ortodoksų Bažnyčios atstovai - Patriarchato išorės santykių tarnybos vadovas metropolitas Gerasimas (Šarošenidze), Sakartvelo Bažnyčios misijos ir evangelizacijos tarnybos vadovas p. Danieli Datuašvilis ir Tbilisio teologijos akademijos ir seminarijos rektorius protopresbiteris Georgijus Zviadadze. Kartvelų giesmes ir liaudies dainas stelos atidarymo metu atliko Tbilisio Švenčiausiosios Trejybės katedros choras.

Stelos įrengimo Vatikano teritorijoje istorija prasidėjo kelerių metų derybomis. Sakartvelo prezidentė Salomėja Zurabišvili šią idėją aptarė su Jo Šventenybe Romos popiežiumi Pranciškumi. Sakartvelas pasirinko tikslios Iverono ikonos kopijos atvaizdą, pilnai finansavo Gruzijos Vyriausybė. Sakartvelo patriarchas ir katolikosas Elijas II šio įvykio proga nusiuntė sveikinimo laišką popiežiui Pranciškui, sakydamas, kad stelos su Iverono ikonos atvaizdu įrengimas „yra draugiškų ir nuoširdžiai broliškų santykių, užmegztų tarp Sakartvelo Ortodoksų Bažnyčios ir Romos Katalikų Bažnyčios, įrodymas“. Patriarchas popiežiaus vizitą Gruzijoje 2016 metais pavadino broliškos meilės tarp Bažnyčių įrodymu.

KONSTANTINOPOLIS

Gruodžio 1 d. naujai paskirtas Kretos Patriarchalinės aukštosios bažnytinės akademijos akademinės tarybos prezidentas docentas Michailas Strumbakis švenčiant apaštalo Andriejaus šventę lankėsi Konstantinopolio patriarchate. Vizito metu Patriarchato kanceliarijoje jis susitiko su Visuotiniu patriarchu Baltramiejumi ir išreiškė pagarbą, taip pat paprašė palaiminimo pradėjus dirbti naujose pareigose. Su tėviška meile Visuotinis patriarchas perdavė savo šiltus linkėjimus naujajam prezidentui ir suteikė Motinos Bažnyčios palaiminimą Kretos akademijai. Pokalbio metu buvo aptarti Akademijos veiklos aspektai, taip pat pasiūlymai plėsti jos santykius su Visuotiniu patriarchatu. Kaip padėkos ir padrąsinimo ženklą patriarchas prezidentui įteikė Halki teologinės akademijos leidinius.

LENKIJA

Gruodžio 5 d. Ščecine įvyko Lenkijos ortodoksų jaunimo brolijų Generalinė asamblėja. Renginyje dalyvavo parapijų ir vyskupijų brolijų atstovai bei jų kapelionai. Oficiali susitikimo dalis šv. Mikalojaus parapijoje prasidėjo Dieviškąja liturgija, kurią aukojo Vroclavo ir Ščecino arkivyskupas Jurgis. Liturgijos pabaigoje visiems jaunimo brolijų atstovams buvo perskaitytas Varšuvos ir visos Lenkijos metropolito Savos sveikinimo laiškas. Metropolitas Sava paragino broliją prisijungti prie plataus Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios autokefalijos paskelbimo 100-tųjų metinių iškilmių 2024 metais. Visuotinis susirinkimas vyko Ščecino rotušės pastate. Posėdžio metu buvo pristatytos brolijos Centrinės valdybos, Audito komisijos veiklos ataskaitos, surengti papildomi rinkimai į Valdybą ir Audito komisiją. Delegatai galėjo susipažinti su kitų metų brolijos kalendoriumi, taip pat aptarti dabartinius klausimus ir problemas, su kuriomis susiduria Lenkijos Ortodoksų Bažnyčios jaunimo organizacija.

SERBIJA

Gruodžio 5 d. Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus Belgrado studentams skaitė paskaitą tema "Mes reikalingi vieni kitiems". Susitikimas vyko studentų miestelio kultūros namų didžiojoje salėje. Jaunuoliai Serbijos Bažnyčios patriarchui uždavė daug klausimų. Susitikimas buvo itin gyvas ir interaktyvus. Serbijos Ortodoksų Bažnyčios hierarchų bendravimas su jaunimu yra viena iš strateginių jų pastoracinės veiklos krypčių.

Metr. Sava, arkivysk. Pavelas, seminarijos rektorius arkikun. Ježy su naujai įšventintais lektoriais. Foto: psd.edu.pl
LENKIJA

Mergelės Marijos įvesdinimo į šventyklą pagal senąjį kalendorių (gruodžio 4 d.) šventė - Varšuvos dvasinės seminarijos pagrindinė šventė. Pamaldose dalyvavo Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitas Sava, kuris penkis seminarijos studentus įšventino į lektorius. Metropolitas Sava homilijoje paaiškino teologinę šventės prasmę, atkreipdamas dėmesį į jos kosminį matmenį ir neatsiejamą ryšį su ortodoksų tikėjimo pagrindais. Metropolitas taip pat kreipėsi į naujai įšventintus lektorius, pabrėždamas, kad seminarijoje jų pasirinktas studijų kelias yra ne tik intelektualinis ugdymas, bet visų pirma maldos mokykla. Seminarijos rektorius protojerėjus Ježy Tofiliukas padėkojo susirinkusiems hierarchams ir dvasininkams už bendrą maldą.

RUMUNIJA

Gruodžio 7 d. Bukarešto arkivyskupijos vienuolyno katedroje Rumunijos patriarchas Danielius paskelbė apie ketinimą kanonizuoti rumunų kilmės Atono vienuolį Nektariosą Protopsaltą, kuris buvo vadinamas "Atono kalno lakštingala". Rumunijos Ortodoksų Bažnyčia apie savo ketinimą informavo Visuotinį Konstantinopolio patriarchatą, kurio jurisdikcijoje yra Atono vienuolynai.

ČEKIJA

Čekijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos kvietimu Kijevo ir visos Ukrainos metropolitas Epifanijus Prahoje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie religijos ar tikėjimo laisvę. Metropolitas Epifanijus paragino konferencijos dalyvius melstis už pergalę ir teisingą taiką Ukrainai ir visam pasauliui bei Viešpaties ukrainietiškai perskaitė maldą „Tėve mūsų“. Įžangines kalbas pasakė Čekijos Respublikos Užsienio reikalų ministras Janas Lipovskis, Jungtinės Karalystės Ministro Pirmininko specialioji atstovė Fiona Brius ir Jungtinės Karalystės Lordų Rūmų narys Devidas Altonas. Forumo dalyviai aptarė Kremliaus naudojimąsi Maskvos Patriarchatu siekiant agresyvaus karo tikslų. Pagrindinė diskusija buvo susijusi su religijos laisvės apsauga nuo praeities ir dabarties totalitarinių režimų spaudimo. Šių metų susitikimu tęsiama eilė panašių forumų, anksčiau vykusių Vašingtone ir Londone.

PIETŲ KORĖJA

Praėjusią savaitę Korėjos metropolitas ir Japonijos ekzarchas Ambrozijus (Konstantinopolio patriarchatas) kartu su katalikų kunigu Antonio Lim Jong Hoonu dalyvavo Korėjos krikščionių muziejaus Seule atidarymo ceremonijoje. Korėjos krikščionių muziejus yra Korėjos Nacionalinės bažnyčių tarybos inicijuotas projektas. Korėjos ortodoksų metropolija aktyviai dalyvauja šioje iniciatyvoje. Metropolitas Ambrozijus paskelbė apie Korėjos ortodoksų metropolijos ketinimą padovanoti muziejui pastarųjų 123 metų laikotarpio keletą istorinių artefaktų.

MOLDOVA

Kišiniove prie Rumunijos Patriarchato Besarabijos metropolijos prisijungė šv. Mikalojaus parapija, anksčiau priklausiusi Maskvos Patriarchato Moldovos Ortodoksų Bažnyčiai. Parapijiečiai į šį sprendimą reagavo karštais plojimais. „Šiandien žengėme istorinį žingsnį. Mes prisijungėme prie senosios Besarabijos metropolijos. (...) Po tam tikrų vidinių ir išorinių sprendimų nedvejodami ryžomės žengti šį žingsnį ir būti su Rumunijos Ortodoksų Motina-Bažnyčia."

KAZACHSTANAS

Kunigas-vienuolis Jakovas (Voroncovas), kuris nuosekliai laikėsi antikarinės pozicijos ir birželio mėnesį parašė prašymą dėl savo tarnystės Rusijos Ortodoksų Bažnyčioje nutraukimo, paskelbė apie savo ketinimą sukurti nepriklausomą Kazachstano Ortodoksų Bažnyčią. „Kaip krikščionis, kaip dvasininkas ir vienuolis, aš neturiu kito pasirinkimo, kaip tik kovoti už Kristaus Bažnyčią, kurią apšmeižė patriarchas Kirilas“. Pasak kun. Jakovo, Kazachstano Ortodoksų Bažnyčia "neturėtų būti pavaldi Maskvai ir neturėtų dalyvauti mizantropiškos "rusų pasaulio" ideologijos propagandoje“.


UKRAINA Nuo 2023 m. gruodžio 5 d. nacionaliniame muziejuje "Kijevo-Pečiorų Laura" prasideda kampanija "Atminties ir vilties varpas". Apie tai pranešė muziejaus spaudos tarnyba. Kiekvieną dieną Didžiojoje lauros varpinėje, po nacionalinės tylos minutės, 9 kartus suskambės didžiausias varpas, kas simbolizuoja 9 karo metus. Akcijos tikslas – priminti apie nelaisvėje esančius karius, Rusijos kankinimo kamerose neteisėtai laikomus civilius, dingusius asmenis, vaikus ir suaugusiuosius, deportuotus į Rusijos Federaciją. Kiekvienas, grįžęs iš Rusijos nelaisvės ar tremties, galės kasdien asmeniškai prisijungti prie šios akcijos. Pirmą kartą ceremonija įvyko gruodžio 5 d., joje dalyvavo kariškiai, grįžę karo belaisviai, taip pat dingusių asmenų šeimos. Ceremonijai vadovavo Lauros vietininkas archimandritas Avraamijus. Primename, kad neseniai, po ilgos rekonstrukcijos, Didžioji Lauros varpinė buvo pilnai atidaryta lankytojams.
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Vitalijus Mockus ir kun. Vladimiras Seliavko

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai