Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (gruodžio 16-22 d.)

KONSTANTINOPOLIS

Gruodžio 18 d., pirmininkaujant visuotiniam patriarchui Baltramiejui, Konstantinopolio Šventojo didžiojo kankinio Jurgio Nugalėtojo katedros bažnyčioje įvyko Visuotinio patriarchato Šventojo sinodo posėdis. Sinodo sprendimu Seleukijos metropolitu buvo išrinktas didysis protosingelis (gr. Πρωτοσύγκελλος, bažnytinė pareigybė - artimiausias vyskupo (ar patriarcho) pagalbininkas) Teodoras. Archimandritas Grigalius, iki šiol ėjęs Šventojo Sinodo generalinio sekretoriaus pareigas, po to, kai archimandritas Teodoras buvo išrinktas Seleukijos metropolitu, buvo paskirtas Visuotinio patriarchato didžiuoju protosingeliu. Archimandritas Vasporis, iki tol ėjęs Šventojo Sinodo sekretoriaus pavaduotojo pareigas, paskirtas Šventojo Sinodo vyriausiuoju sekretoriumi.


Šventosios Žemės Bažnyčių vadovų susitikimas su ambasadoriais, generaliniais konsulais ir Izraelyje veikiančių diplomatinių misijų atstovais. Foto: orthodoxtimes.com
JERUZALĖ

Praėjusią savaitę Jeruzalės ortodoksų patriarchate vyko kalėdinis Šventosios Žemės Bažnyčių vadovų susitikimas su ambasadoriais, generaliniais konsulais ir Izraelyje veikiančių diplomatinių misijų atstovais. Vienas iš susitikimo tikslų buvo aptarti problemas, kylančias dėl karinių veiksmų.

Jeruzalės patriarchas Teofilius susitikimą pradėjo taikos vilties žodžiais. Jeruzalės Bažnyčios vadovas dar kartą paragino nutraukti ugnį Gazos ruože, pabrėždamas būtinybę apsaugoti visuomeninius pastatus. Išreiškęs susirūpinimą dėl iššūkių, su kuriais susiduria Šventosios Žemės krikščionys, įskaitant sistemingus radikalių Izraelio grupuočių išpuolius, Jeruzalės patriarchas ragino išsaugoti daugiakultūrę, daugiatautę ir daugiareliginę Jeruzalės struktūrą. Jis pabrėžė krikščionių kvartalų stabilumo ir saugumo svarbą sėkmingam visų gyventojų sambūviui.

Susitikime, be kita ko, aptarta sudėtinga padėtis Gazos ruože ir Betliejuje. Įvairūs krikščionių dvasiniai vadovai perdavė taikos linkėjimus ir aptarė aktualius klausimus, pavyzdžiui, spaudimą krikščioniškoms mokykloms pakeisti mokymo programas į izraelietiškas, apie kurį, be kitų, kalbėjo Jeruzalės anglikonų arkivyskupas Husamas Naamas.

Taip pat buvo paminėta abejotinų Izraelio savivaldybių mokesčių už bažnytinę nuosavybę problema ir tarptautinės paramos neišvengiamumas sprendžiant Šventosios Žemės krikščionių problemas.

Atsakydami į tai, diplomatiniai atstovai išreiškė paramą Šventosios Žemės religiniams lyderiams, o Jordanijos, ES, Egipto ir Prancūzijos ambasadoriai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą bendradarbiauti ir teikti pagalbą.


Kijevo ir visos Ukrainos metropolito Epifanijaus vizitas Suomijoje. Foto: orthodoxtimes.com

SUOMIJA

Kijevo ir visos Ukrainos metropolito Epifanijaus bei Helsinkio ir Suomijos arkivyskupo Leono vardu paskelbtas bendras ganytojiškas laiškas Suomijoje gyvenantiems ukrainiečiams ortodoksams. Laiške Bažnyčių vadovai liudija karštą Bažnyčios maldą už teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje, ypatingą maldą už tuos, kurie gina savo šalies laisvę, savo tautą, gyvenimo orumą ir savo palikuonių ateitį.

Prieglobstį Suomijoje radusiems ukrainiečiams abu primai adresavo tokį kreipimąsi: „Su pasitikėjimu kreipkitės į Suomijos Ortodoksų Bažnyčią. Būdama autonominė Bažnyčia Visuotiniame patriarchate, ji visada nori būti šalia jūsų, melsdamasi Viešpačiui ir vykdydama savo gailestingumo tarnystę. Kviečiame visus ukrainiečius ieškoti dvasinio prieglobsčio ir paramos Suomijos bažnytinėse bendruomenėse, parodant, kad ortodoksijos turtingumas slypi jos įvairovėje ir grožyje, peržengiančiame kalbos ir kultūros ribas. Dešimtys bažnyčių ir koplyčių įvairiuose Suomijos miestuose ir kaimuose yra atviros ukrainiečiams. Tegul visi, kurie buvo priversti palikti savo tėvynę, jaučia, kad Bažnyčia nepaliks jų likimo valiai“, - sakoma bendrame abiejų metropolitų pareiškime.

EGIPTAS

2023 m. gruodžio 19 d., antradienį, Aleksandrijos patriarchą aplankė Graikijos nacionalinės gynybos ministras Nikolaos Dendias. Sveikindamas ministrą Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchas Teodoras išreiškė džiaugsmą dėl šio vizito, pabrėždamas darnius Graikijos valstybės ir Aleksandrijos ortodoksų patriarchato santykius. Baigdamas patriarchas Teodoras apdovanojo ministrą aukščiausiu Aleksandrijos Bažnyčios apdovanojimu - Didžiuoju šventojo Morkaus kryžiumi.

Atsakydamas ministras padėkojo Aleksandrijos patriarchui už šiltą priėmimą ir apdovanojimą bei išreiškė nuolatinę Graikijos vyriausybės paramą Aleksandrijos patriarchatui, pabrėždamas jo, kaip „svarbios jungties su visais afrikiečiais“, vaidmenį.

TURKIJA

Visuotinio patriarchato Amerikos arkivyskupas Elpidaforas vėl atsidūrė Turkijos žiniasklaidos dėmesio centre. Nacionalistinis laikraštis „Aydınlık“ paskelbė straipsnį pavadinimu: „Graikų Bažnyčios ir Fanaro parama Pietų Kiprui“. Straipsnio paantraštėje rašoma: „Elpidaforas, neoficialus Graikų Bažnyčios atstovas Jungtinėse Valstijose, susitiko su JAV vyriausybės atstovais ir išreiškė paramą Graikijai ir Kiprui“. Toliau straipsnyje primenama, kad „2023 m. rugsėjį arkivyskupas Elpidaforas apkaltino Osmanų valstybę genocidu. Turkijos žurnalistai baigdami pažymi, kad „arkivyskupas Elpidaforas, kuris gimė Konstantinopolyje ir yra Turkijos pilietis, yra vienas iš galimų kandidatų į patriarcho sostą po patriarcho Baltramiejaus“.

ATONO KALNAS

Atono kalno vienuolių bendruomenė paragino Graikijos vyriausybę nepriimti įstatymo dėl tos pačios lyties asmenų santuokų ir vaikų įvaikinimo tos pačios lyties poroms. Pareiškime Atono brolija tvirtai teigia: „Bet kokia santuokos ar įvaikinimo forma, prieštaraujanti Evangelijos mokymui ir senosioms mūsų pamaldžių žmonių tradicijoms bei paveldui, mums yra visiškai priešinga, ypač kalbant apie tai, kas vadinama tradicinės šeimos šventumu.“ Pareiškimą pasirašė visi bendrame dvidešimties Šventojo Kalno šventųjų vienuolijų atstovų ir stebėtojų susitikime dalyvavę vienuolijų atstovai ir stebėtojai.

ALEKSANDRIJA

Po neseniai įvykusio Aleksandrijos patriarcho Teodoro II vizito Burundyje praėjusią savaitę buvo nuspręsta Burundžio ir Ruandos metropolitą Inocentą atleisti iš vyskupo pareigų, atsižvelgiant į jo paties pageidavimą. Prašymas pateiktas dėl prastos metropolito Inocento sveikatos. Į pensiją išeinantis metropolitas ilgą laiką dalyvavo stačiatikių misijos Afrikoje veikloje įvairiose šalyse ir daug prisidėjo prie ortodoksų tikėjimo augimo žemyne. Daug pastangų jis dėjo dėl ortodoksų dvasinės seminarijos Nairobyje plėtros ir klestėjimo.

KIPRAS

Kipro liaudies meno muziejuje vyko kalėdinis renginys „Ateik ir padovanok šypseną!“. Renginyje dalyvavo Kipro arkivyskupas Jurgis III, jis buvo pagrindinis renginio globėjas. Renginyje taip pat dalyvavo kiti Kipro Bažnyčios hierarchai ir daug dvasininkų.

ŠVENTOJI ŽEMĖ

Nuo gruodžio 17 d., sekmadienio, iki gruodžio 19 d., antradienio, Šv. Sabos Lauroje vyko Šv. Sabos minėjimo iškilmės. Šventinėms pamaldoms vadovavo Elinapolio arkivyskupas Joakimas. Pačią šventės dieną Šventajai liturgijai vadovavo Jo Šventenybė Jeruzalės patriarchas Teofilis III.

RUMUNIJA

Praėjusią savaitę Jo Šventenybė Rumunijos patriarchas Danielius savo rezidencijoje Bukarešte priėmė pirmuosius šių metų kalėdotojus. Jo Šventenybė pagyrė giesmininkų meistriškumą ir nuoširdžiai bendravo su vaikais, prisimindamas savo vaikystės metus ir Kalėdų šventę. Renginyje dalyvavo penkios kalėdotojų grupės. Būdamas svetingas šeimininkas, patriarchas Danielius svečiams įteikė kalėdinių dovanų.

SAKARTVELAS

Dešimtys tūkstančių žmonių susirinko Sakartvelo sostinės Tbilisio gatvėse švęsti Sakartvelo paskelbimo šalimi kandidate į Europos Sąjungą. Šia proga pareiškimą padarė ir Gruzijos patriarchas Elijas II. Gruzijos Bažnyčios vadovas mano, kad šis statusas buvo gautas dėl „milžiniškų vyriausybės pastangų, žmonių ryžto ir daugelio žmonių darbo“.

RUMUNIJA

Rumunijos patriarchatas 2024 m. paskelbs teminiais pastoracijos ir slaugos metais, taip pat visų šventųjų gydytojų atminimo metais. Oficiali paskelbimo ceremonija įvyks sausio 1 d. po Dieviškosios Liturgijos patriarcho katedroje.

SOMIJA

2023 m. gruodžio 16 d., šeštadienį, Helsinkio Kristaus Žengimo į dangų katedroje buvo švenčiama Dieviškoji Liturgija, skirta Jo Eminencijos Leono, Helsinkio ir visos Suomijos arkivyskupo, 22-osioms tarnystės metinėms paminėti. Šventinėse pamaldose dalyvavo Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios delegacija, vadovaujama Kijevo metropolito Epifanijaus, taip pat Suomijos evangelikų liuteronų Bažnyčios atstovai.

BRIUSELIS

Gruodžio 18 d. Europos Sąjunga patvirtino 12-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl jos agresijos prieš Ukrainą. Visų pirma sankcijos buvo įvestos bažnytiniams televizijos kanalams „Cargrad“ ir „Spas“, kurie manipuliavo stačiatikių tikinčiųjų sąmone ir diegė vadinamąją „karo teologiją“. Minėti televizijos kanalai materialiai remia Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.

ATONO KALNAS

Naujuoju Atono administraciniu vadovu taps Anastasios Mitsialis, pakeisiantis vasarą atsistatydinusį Thanasis Martinou, pasibaigus jo kadencijai.

Prezidento dekretas dėl A. Mitsialio paskyrimo bus paskelbtas artimiausiomis dienomis, kaip parlamentui pranešė Graikijos užsienio reikalų ministras Georgios Gerapetritis.

Naujasis Atono kalno gubernatorius Anastasios Mitsialis gimė 1952 m. Atėnuose, studijavo Atėnų teisės fakultete, 1975 m. pradėjo dirbti diplomatinėje tarnyboje ir per savo ilgą karjerą vadovavo daugeliui įvairių diplomatinių misijų Graikijos valstybės vardu. Nuo 2004 m. ėjo Graikijos ambasadoriaus Romoje pareigas.

SIRIJA

Praėjusią savaitę archimandritas Antonios Saad buvo konsekruotas Bosros vyskupu. Pamaldoms vadovavo Antiochijos patriarchas Jonas X, lydimas Antiochijos Bažnyčios hierarchų. Dieviškosios Liturgijos pabaigoje Jo Šventenybė palaimino naująjį vyskupą, uždėdamas jam ant galvos vyskupo mitrą ir įteikdamas pastoracinę lazdą. Naujai įšventintas metropolitas kreipėsi į savo kaimenę, apmąstydamas istorinę regiono, kuriame vyks jo tarnystė, reikšmę.

SERBIJA

Gruodžio 21 d. Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijas dalyvavo kalendorinių metų uždarymo ceremonijoje, kurią surengė Serbijos aklųjų ir silpnaregių asociacija. Per šį susitikimą patriarchui buvo įteiktas padėkos raštas už didelį indėlį gerinant regėjimo negalią turinčių žmonių padėtį. 
 
Apžvalgą pagal užsienio spaudą parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai