Adventinis ekumeninis susitikimas LR Seime


Gruodžio 21 d. Visuotinio Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje atstovai kun. Vitalijus Mockus ir kun. Gintaras Sungaila dalyvavo adventiniame ekumeniniame susitikime LR Seimo Konstitucijos salėje. Renginio metu skirtingų konfesijų atstovai kartu skaitė Šventąjį Raštą, giedojo Advento ir Šv. Kalėdų giesmes, laužė kalėdaičius, dalijosi refleksijomis apie šventės prasmę. Konstantinopolio patriarchato egzarchato vardu į susirinkusiuosius kreipėsi kun. Gintaras Sungaila, dėkodamas už kitų konfesijų ir geros valios nekrikščionių žmonių pagalbą bei paramą mūsų religinei bendrijai sunkiu mums metu. Cituodamas patriarcho Baltramiejaus žodžius jis pasidalijo kalėdiniu Jo Šventenybės raginimu kurti solidarumo kultūrą, džiaugėsi kitų indėliu į solidarumą, priminė, kad šv. Kalėdos yra vilties šventė ir kad Konstantinopolio patriarchato bendruomenių Lietuvoje nueitas kelias liudija, jog tikrai verta tvirtai viltis Dievu. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai