Mt 18, 1-5. 10 (Šv. Angelai Sargai)

1 Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“ 2 Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų 3 ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. 4 Taigi kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje“.
5 „Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. /.../ 10 Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“.


„Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“ – klausia mokiniai Viešpaties. O Jis parodo jiems vaikelį. Jis netgi pasako: „jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę“. Pasidaryti kaip vaikai nereiškia suvaikėti ar tapti infantiliais. Tapti vaikais visų pirma reiškia visiškai pasitikėti savo Tėvu, kuris mumis be galo rūpinasi. Kaip vaikai pasitiki savo tėvais, jie nuoširdžiai tiki, kad visa, ką daro tėvai, yra jų labui ir patiki savo gyvybę ir gyvenimą jiems. Kūdikiai net negali išgyventi be savo tėvų, bet jie to nebijo, nes absoliučiai jais pasitiki. Štai tokiu būdu ir mes turime tapti Dievo vaikais ir pasitikėti Juo visiškai, nes Jis mumis rūpinasi.

Savo rūpestį Dievas išreiškia ir duodamas kiekvienam iš mūsų Dvasinį pagalbininką ir patarėją – Angelą Sargą. Angelas Sargas niekuomet neatsitraukia nuo savo globojamo žmogaus, jis nuolat juo rūpinasi, nuolat lydi žmogų per gyvenimą ir visiškai nesvarbu, žmogus tuo tiki ar ne, žmogus geras ar blogas, jo Angelas Sargas su meile jam tarnauja. Angelas Sargas yra lyg gyvas nematomas mūsų ryšys su Dievu, nes jis regi Dievo veidą ir tuo pačiu budi prie mūsų. Galime nuolat prašyti savo Angelo Sargo pagalbos mūsų reikaluose, prašyti patarimo ir apsaugos nuo blogio. O jo atsakymą galime pajusti širdimi, juk kiekvienam yra pasitaikę atvejų, kuomet, lyg iš niekur, pajuntame atsakymą ar sprendimą į susiklosčiusią situaciją, jis tiesiog iškyla mūsų širdyje. Tai gali būti Angelo Sargo pakuždėtas atsakymas, kurį išgirstame, kuomet mūsų širdis būna jautri. 

Šiandien dėkosiu Dievui už savo Angelą Sargą, kuris daugybę kartų yra mane gelbėjęs.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad turėčiau pasitikėjimą Juo, lyg vaikas savo tėvais.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai