„Kasdienė duona“ | Lk 10, 25-37

25 Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 26 Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ 27 Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį.28 Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.
29 Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“30 Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. 31 Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. 32 Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. 33 O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. 34 Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. 35 Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu'. 36 Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ 37 Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“


Įstatymo mokytojas žino pagrindinį Dievo įsakymą – Meilės įsakymą. Tačiau norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ Dažnai ir mes turime įvairių pasiteisinimų kai reikia pagelbėti į bėdą patekusiam žmogui. O Jėzus pasako palyginimą, kur samarietis, o tai pagal ano meto žydų kultūrą, reiškia visiškai svetimas, netgi priešingai – laikomas blogesniu, nešvariu žydų tautos atžvilgiu, nesibodi sustoti ir pagelbėti bėdos ištiktąjam. Nelaimėlio tautiečiai apėjo jį, nes turėjo savų pasiteisinimų – nenorėjo susitepti krauju, neturėjo laiko ir panašiai. Taigi, artimas yra tas, kuris dėl kito gali atidėti visus savo pasiteisinimus į šoną ir suteikti pagalbą. Ir atvirkščiai – artimas turėtų būti kiekvienas patekęs į bėdą. Juk nežinia kurio vietoje galime atsidurti mes rytoj.

Šiandien dėkosiu Jėzui už raginimą būti gailestingais.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad būčiau gailestingas ir nedvejočiau kuomet kitam reikia mano pagalbos. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai