„Kasdienė duona“ | Lk 12, 35-38

(Jėzus kalbėjo:) 35 „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. 36 Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. 37 Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. 38 Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie!


Visi esame pakeleiviai šioje žemėje. Atėjome nuogi į pasaulį, neturėdami nieko, lygiai taip iš jo ir iškeliausime. Tačiau Jėzus savo mokiniams kalba ne tik apie tai, kad esame laikini. Jis pabrėžia, jog turime nuolatos būti pasiruošę susitikimui su Viešpačiu. Nei vienas nežinome savo paskutinės gyvenimo dienos, lygiai taip pat nežinome ir kada sugrįš Jėzus savo galybėje su angelų pulkais. Šis mūsų nežinojimas turi mums pasitarnauti visuomet būti pasiruošusiems su Juo susitikti. Tai lyg susidėjus lagaminus laukti vėluojančio traukinio. Negalime išsikrauti daiktų, ar išeiti pasivaikščioti ir žioplinėti, nes traukinys gali bet kurią akimirką atvykti ir turėsime į jį lipti bei važiuoti, kitu atveju jis išvažiuos be mūsų. Būti pasiruošus susitikti su Viešpačiu - tai visų pirma dvasinė būsena. Mūsų širdis turi būti tyra ir išsiilgusi Jo. Siela turi laukti pasipuošusi tyrumo rūbu. O praktiškai tai reiškia gyventi išsiilgus Dievo, nuolat semtis Jo duodamos malonės per sakramentus, ypač per Atgailos ir Švenčiausiąjį sakramentą. Sugyventi taikoje su kitais žmonėmis ir pasauliu, nelaikyti pykčio ar neatleidimo, nes kuomet atvyks mūsų traukinys ir turėsime išvažiuoti, nuodėmės ir neatleidimo „bagažas“ mums trukdys į jį ilipti.

Todėl budėkime, būkime pasiruošę, susidėję dorybių ir meilės lagaminus ir išmetę nuodėmės šiukšles. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius.

Šiandien dėkosiu Dievui, kad duoda laiko pasiruošti Jo sutikimui.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad budėčiau, o kai ateis mano valanda - būčiau pasiruošęs susitikti su Juo. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai