Dievo Žodis - paprastas

Kristus laimina vaikus (ikona).
Pasak Tradicijos, vaikas, stovėjęs prie Kristaus, buvo šv. Ignotas Antiochietis

Ortodoksų naudojamame Senajame Testamente parašyta: „Tavo žodžių aiškumas šviečia ir suvokti juos gali netgi kūdikiai“ (Ps 118(119),130). Nėra Dievo Žodyje jokių suktybių ir išvedžiojimų ir viskas pasakyta tiesiai - suktybės kyla iš širdies suktumo. „Pasaulio išmintis Dievo akyse yra kvailystė“ (1 Kor 3,19), rašo šv. Paulius.

Apaštalų mokymo sąvade, Didachėje, parašytame I amžiaus pabaigoje, krikščionybės esmė parašyta tiesiai ir paprastai, to paties Bažnyčia mokė ir V, ir X, ir XX amžiuose. Ką supranta mažas vaikas, kurio širdis tyra, tą daug sunkiau suprasti „protingam“ suaugusiam.

Mano bičiulis manęs klausia, kaip suprasti Dievo Žodį, juk jis - sudėtingas. Ortodoksų Bažnyčios Šventieji Tėvai moko, kad Dievo Žodis yra paprastas. Interpretacijos procesas prasideda narpliojant palyginimus ir paraboles, o tiek, kiek reikia išgelbėjimui, parašyta labai paprastai ir tiesiai šviesiai. Jei parašyta „nežudyk“, „nemeluok“, tai interpretuoti nėra ko, o jei parašyta „nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas“ tai apie šitai nėra prasmės šnekėti, jei žmogus nesilaiko kitų moralinių įsakymų, kurie yra krikščionybės pagrindas. Bet ir pastarųjų mokymų interpretacijų kryptys yra perduotos per dutūkstantmetę tradicijos liniją.

Šventieji katechetai, tokie kaip šv. Kirilas Jeruzalietis, šv. Maksimas Išpažinėjas, šv. Teodoras Mopsuestietis, savo katechetinius užsiėmimus pradėdavo nuo dorovinio ugdymo, t.y. nuo mokymo kaip gerai gyventi ir gražiai elgtis su aplinkiniais. Taip jie sekė Kristaus tradicija, juk Kristaus ir šv. Jono Krikštytojo viešasis pamokslavimas prasidėjo tuo pačiu kvietimu: „Atgailaukite, nes prisiartino Dangaus karalystė“. Daugelis Dykumos Tėvų buvo paprastuoliai, krikščionybės išmokę iš Evangelijos, dvasios tėvų ir asketinio gyvenimo. Jei žmogus laikytųsi bent pačių 10 Dievo Įsakymų, tai jau būtų tobulas.
Yra du keliai: vienas gyvenimo kelias, o kitas mirties kelias, ir jie abu yra didžiai skirtingi. Gyvenimo kelias yra toks: pirma, “Mylėk Dievą, kuris tave sukūrė”; antra, “Mylėk savo artimą kaip save patį; nedaryk kitam viso to, ko nenori, kad tau būtų daroma”. Šiuose žodžiuose glūdi tolesnis pamokymas (Didachė)
DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ

(Iš 20, 3-17)

I. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
II. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra  čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
III. Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.
IV. Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.
V. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.
VI. Nežudysi.
VII. Nesvetimausi.
VIII. Nevogsi.
IX. Neliudysi melagingai prieš savo artimą.
X. Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai