„Kasdienė duona“ | Mt 9,14-17

14 Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ 15 Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus.
16 Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą, ir skylė tik padidėja. 17 Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abeji išsilaiko“.


Šį kartą mintis užkliūva už to, kas yra „sena“ ir „nauja“. Jono mokiniai, fariziejai ir kiti pamaldūs žydai laikosi senojo arba Mozės papročio. Ir pasninkauja, ir apeigas atlieka, ir įstatymo laikosi, mes pasakytume, Senojo Testamento būdu. O Jėzus yra Naujoji Sandora, kuri išpildo Senąją. Jis sako „štai aš visa darau nauja“ (Apr 21,5). Todėl viskas įgauną naują prasmę su Kristumi, todėl krikščionys yra Naujosios Sandoros žmonės, naujoji karta. Kol su jais Jaunikis – Kristus, jiems nebuvo reikalo pasninkauti, tačiau atėjo Viešpaties Kančios dienos, jos buvo sunkesnės už bet kokį pasninką. Todėl ir dabar krikščionys pasninkauja, prisimindami tas kančios dienas (penktadieniais, o kai kurie ir trečiadieniais, kuomet Judas Iskarijotas pardavė savo Mokytoją), tačiau taip pat krikščionys švenčia ir Velykas, kiekvieną sekmadienį švenčia kaip Prisikėlimo dieną, nes žino, kad mūsų trumpalaikį skausmą keičia amžinas džiaugsmas. Jėzus nepanaikino Senojo Testamento, bet jį išpildė. Todėl dabar pasninkas, apeigos ir maldos yra kitos, kitokios, su perkeista ir atnaujinta Prisikėlimo šviesoje prasme. Nes jaunam vynui – nauji vynmaišiai.

Šiandien dėkosiu Dievui už Naująją Sandorą, sudarytą su žmogumi per Kristaus kryžių.
Šiandien prašysiu Dievo malonės matyti religinių apeigų ir tradicijų prasmę Kristaus Prisikėlimo šviesoje.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai