„Kasdienė duona“ | Mt 13,(4-9) 18-23

(Jėzus sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti.4 Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5 Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6 Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. 7 Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. 8 Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. 9 Kas turi ausis, teklauso!“)
18 „O jūs nūn pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. 19 Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 20 Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. 21 Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. 22 Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 23 Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

Gyvenant šių dienų pasaulyje nuolat susiduriame su informacijos gausa. Dievo žodis tampa tarsi viena iš daugelio mus pasiekiančių žinių. Mums tenka apdoroti gan prieštaringą informaciją. Dažnai Evangelijos žinia yra priešinga gaunamoms žinioms iš pasaulio. Kartais ji laikoma atgyvenusia ar pasenusia. Net krikščionys linkę kai kuriuos dalykus atmesti kaip neaktualius ar jau nebeveiksmingus. Yra dalykų, kurie labai akivaizdžiai prieštarauja Evangelijos dvasiai. Tai mirties kultūros dalis – abortai, eutanazija ar kontracepcija. Tokie ir panašūs dalykai, prisidengę humanizmu, žmogaus teisėmis, pristatomi kaip geri, tačiau jie pakankamai akivaizdūs, tad nėra sunku krikščioniui juos atmesti. Tačiau pasitaiko žymiai subtilesnių, labiau užsimaskavusių, atrodytų, visiškai nekaltų dalykų, tarp kurių Dievo Žodis, kaip sako Viešpats, yra pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė - tai nebūtinai materialinis turtas, tai gali būti emocinis, dvasinis turtas. Tai ir noras patikti, įtikti kitiems, tai ir pasaulio teikiamų malonumų troškimas. Kartais, atrodo, visai nekaltai siekiame to, kas savaime nėra blogis: geresnės gyvenimo sąlygos, technologinės naujovės, mada, gražus ir sveikas kūnas. Šie dalykai padeda jaustis geriau, patogiau, padeda patraukti kitų dėmesį ir jiems patikti, neišsiskirti iš minios. Tačiau kuomet šie dalykai mus užliūliuoja ir jų teikiamas trumpalaikis pasitenkinimas ima viršų, pradedame tolti nuo Evangelijos, tada atsiskiriam nuo nesavanaudiškos Dievo ir artimo meilės. Tuomet erškėčiai nustelbia gerąją sėklą ir liekame nevaisingi. Nėra lengva atpažinti pasislėpusią apgaulę, kuri dygsta kartu su gerąja sėkla, tačiau laiku neišrovus piktžolių, jas įveikti darosi vis sunkiau, nes jų šaknys giliai įsiskverbia į dirvą, o išrauti būna skausminga.

Šiandien dėkosiu Jėzui už Jo perspėjimą.
Šiandien prašysiu Dievo malonės atpažinti piktžoles ir jas laiku išrauti.   

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai