„Kasdienė duona“ | Mt 12,38-42

38 Tuomet kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą“. 39 Jis (Jėzus) atsakė: „Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas.40 Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. 41 Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. 42 Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas“.


Kaip dažnai ir mes reikalaujame ženklo? Jeigu tik Dievas padarytų tą ir tą, tai tikrai jau Juo tikėčiau ir pasitikėčiau. Tačiau nepastebime nuolat siunčiamų Dievo ženklų savo gyvenime. Juk dažnai tereikia atsigręžti savo gyvenimo kelyje atgal ir pamatysime, kiek ženklų ir nuostabių dalykų Dievas padaro mūsų gyvenime! Jau nekalbant apie tokius „paprastus“ ir natūralius mums dalykus kaip pats gyvenimas, kaip mus supanti kūrinija. O žmonės, kuriuos sutinkame arba turime šalia savęs, juk visa tai yra Dievo meilės mums ženklai. Mūsų gebėjimas mylėti, atleisti, o ypač kai mums atleidžia? Juk tai tokie ženklai, stebuklai, kurie pranoksta materialų pasaulį. Žmogaus meilė tėra blankus Dievo Meilės atspindys, tačiau koks jis mums svarbus ir vertingas, ne tas paviršutinis jausminis, emocinis jausmas, kuris trumpam pakelia širdį (nors ir tai labai stipru), tačiau ta artimo meilė, kuri pakelia mūsų trūkumus, pakenčia mūsų netobulumus ir tiesiog lydi per gyvenimą. Jeigu turime šalia savęs tokį blankų Dievo Meilės atspindį, koks nuostabus ir nepakartojamas Dievo ženklas tai yra! O tokių ženklų tikrai galime rasti, jei gerai apsidairysime: tai ir šeima, vyras ar žmona, tai ir bendruomenė, Bažnyčia, kurioje esame priimami, nepaisant mūsų netobulumo. Per šiuos ženklus pats Dievas dovanoja save. Tik Jis įgalina žmogų mylėti artimą, nors ir netobulai.

Šiandien dėkosiu Dievui už Jo meilės ženklus savo aplinkoje.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad būčiau Jo meilės ženklu, nors ir netobulu.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai