Trimetė Dievo Motina (nekanoninė „ikona“)

Trimetės Dievo Motinos ikona, neatitinkanti ikonos reikalavimų ("Икона" Божией Матери "Трилетствующая")
Trimetės Dievo Motinos ikona pateko pas mane iš Dermanės Švč. Trejybės moterų vienuolyno. Tai vienintelė ikona, kur Dievo Motina vaizduojama be galvos apdangalo, palaidais plaukais, nes ji tebėra mergaitė.

Ikona neatitinka ikonografijos taisyklių, todėl kai kuriose vyskupijose ją uždrausta platinti. Ikonose leidžiama vaizduoti tik tiesą, kurią regėjo žmonės (taigi, draudžiamas alegorinis vaizdavimas ir draudžiama vaizduoti įvykius, kurių neliudija Šv. Tradicija). Šiuo atveju Šventajame Rašte apie Dievo Motiną (jos vaikystę) nepasakyta nieko, o Šventoji Tradicija žino tik kai kuriuos Tėvų liudijimus, nekanoninę (taigi, neįkvėptą Šventosios Dvasios, o tik legendinę) „Jokūbo protoevangeliją“ apie Marijos vaikystę ir liturgines giesmes. Ikonografiniuose tipuose (tradicinėse atvaizdų „formulėse“) tokio atvaizdo taip pat nėra. Nuo liturginės giesmės apie trimetę Mariją yra kilęs šios pseudoikonos pavadinimas, tačiau paklausykime, kas sakome giesmėje:
«Трилетствующая телом, и многолетствующая духом, ширшая небес, и горних сил превысшая, да восхвалится песньми Богоневестная»
„Trimetė pagal kūną, daugiametė dvasioje, platesnė už dangus*, aukštesnė už aukštybių jėgas, tebūna pagirta giesmėmis Dievo nuotaka“
- Dievo Gimdytojos įvesdinimo į Šventyklą šventės giesmė.
*Platesnė už dangus - šv. Bazilijaus Didžiojo vartotas Dievo Gimdytojos titulas, pabrėžiantis, kad tapdama Dievo Žodžio įsikūnijimo indu, Dievo Gimdytoja „įtalpino nesutalpinamą“, t.y. patį Dievą, Antrąjį Trejybės Asmenį
Kaip matome giesmės tekste, Šventoji Tradicija pabrėžia Dievo Motinos asmenybės paradoksalumą, kurio neperteikia pseudoikona. Giesmėje Marija apibūdinama kaip brandi, nors ir kūniškai - tik trijų metų; kaip didinga. Šis paradoksalumas išreiškiamas tikrose, kanoninėse įvesdinimo į Šventyklą ikonose:

Dievo Motinos įvesdinimas į Šventyklą (kanoninės ikonos) 


Prisiminkime, kad ikona - tai regimuoju būdu išreikštas Dievo Žodis, kaip Šventasis Raštas - išreikštas Raštu (garsų ženklais). Kaip Šventojo Rašto negalima pakeisti „vaikų Biblija“, ar, dar blogiau, kokia nors „Judo Evangelija“, taip ir vietoje ikonų negalima naudoti bet kokių „pamaldžių“ paveiksliukų.

Rekomenduojama nuoroda (rusų k.): http://www.pravmir.ru/v-kuzbasskix-xramax-zapreshhena-k-rasprostraneniyu-ikona-bozhiej-materi-triletstvuyushhaya/

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai