„Kasdienė duona“ | Mt 8,28-34

28 Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rūsių. Juodu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti anuo keliu. 29 Ir štai jiedu ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Dievo Sūnau?! Atėjai pirm laiko mūsų kankinti?“ 30 Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė kiaulių. 31 Demonai ėmė prašytis: „Jeigu mus išvarysi, tai siųsk kiaulių kaimenėn“. 32 Ir jis jiems tarė: „Eikite sau!“ Tuomet demonai išėjo ir apniko kiaules. Ir štai visa kaimenė metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą vilnyse.33 Piemenys pabėgo ir, pasiekę miestą, viską išpasakojo, taip pat ir apie apsėstuosius. 34 Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir, vos jį pamatę, prašė pasišalinti iš jų krašto.Šį kartą Jėzus ir vėl išvaro demonus, kurie iškarto, vos tik Jam išlipus iš valties pažino Jį: „Ko tau iš mūsų reikia, Dievo Sūnau?!“, demonai puikiai pažįsta Dievą ir žino, kad Jėzus yra Dievo Sūnus.

Šiandien kviečiu stabtelėti ties ano gadariečių (arba kaip juos vadina evangelistas Lukas geraziečių) krašto gyventojų reakcija. Kuomet piemenys praneša jiems apie tai,  kas atsitiko, jie atbėga ir prašo Jėzų pasišalinti iš jų krašto. Galima spėti, jog jie buvo gerai perpykę dėl to, kas atsitiko su jų kiaulėmis – demonai /.../ apniko kiaules. Ir štai visa kaimenė metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą vilnyse. Tačiau buvo išlaisvinti du apsėsti žmonės, kurie jau ilgą laiką kentėjo, gyveno kapinių rūsiuose, apleisti savo artimųjų ir visuomenės. Ar nereikėtų labai apsidžiaugti, kad jie pagaliau išlaisvinti ir pagydyti? Ar kiaulės brangesnės už žmones? Atrodo, kad taip. Gyventojų reakcija yra būtent tokia. Materialios gėrybės yra svarbesnės už kitą žmogų. Galbūt tos kiaulės garantavo sočią žiemą, į jas buvo nemažai investuota. Tačiau tai nepateisina tokios žmonių reakcijos. Jie išvaro Jėzų, tuo parodydami, kad Jo pagalba jiems nereikalinga. Jo nešama Geroji naujiena – Evangelija – jų nedomina. Jie net nepasigilino, apie ką tai. Kaip tai panašu į mūsų visuomenę, kur materialios gėrybės vertinamos labiau už žmogų, ypač jeigu tas žmogus iš paribių. O Jėzaus perduota ir Jo mokinių žinia nepriimama, net nesigilinant apie ką ji.

Ką šioje situacijoje padarė Jėzus? Skaitome toliau: „Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą“ (Mt 9,1). Nes Jis gerbia laisvą žmogaus apsisprendimą ir niekam neperša Evangelijos prievarta. Tik žmogus pats, laisva valia, renkasi gyvenimą, kurį dovanoja Jėzaus kryžius ir prisikėlimas arba mirtį, kuri yra neišvengiama nuodėmės pasekmė.

Šiandien dėkosiu Dievui už Evangelijos žinią ir laisvą valią rinktis.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, kad išlikčiau savo pasirinkime. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai