„Kasdienė duona“ | Mt 9,32-38

32 Jiems pasitraukus, štai atvedė demono apsėstą nebylį. 33 Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė: „Dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų“. 34 O fariziejai kalbėjo: „Jis išvaro demonus su jų valdovo galia“.
35 Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negales. 36 Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens.37 Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. 38 Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.


Jėzus išvarinėja demonus, gydo ligonius. Iš vienos pusės – tai tikėjimo ženklai. Juose yra dvipusė tikėjimo paslaptis. Iš vienos pusės – stebuklai neįvyksta netikintiems, iš kitos – jie vyksta tam, kad žmonės patikėtų, kad būtų sustiprintas jų tikėjimas.

Tačiau šiandien atsiskleidžia dar viena, labai svarbi Jėzaus veiklos priežastis: Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Jėzus, kaip ir Jį atsiuntęs Tėvas, be galo myli žmones. Jis jų gailisi. Žmonės paklydę pasaulyje, nepažįstantys Dievo meilės ir gailestingumo, vargsta ir jaučiasi apleisti. Jie yra apleisti kol neateina pas Gailestingąjį Tėvą. Tam, kad jie atrastų Dievo meilę ir Jo gailestingumą, jiems turi būti paskelbta Geroji Naujiena – Evangelija, kad įgalinti tos žinios jie pajėgtų atverti savo širdis Dievo veikimui. Darbininkai, kurių ragina melsti Jėzus, yra Jo mokiniai, skelbiantys ir patys gyvenantys Evangelija. Tai ne tik pašvęstieji ypatingu būdu – dvasininkai ir vienuoliai, bet visi kas pažino, įtikėjo ir pasiryžo sekti Jėzumi. Todėl malda už pašaukimus, kuria prašo melstis Jėzus, yra malda ne tik už dvasinius pašaukimus, bet ir malda už kiekvieną žmogų, kuris įtikės, kad kiekvienas jam skirtu būdu atliktų savo darbą vynuogyne. Todėl šį kartą esame kviečiami malda ir savo darbu prisidėti prie pjūties.

Šiandien dėkosiu Dievui, kad pasigailėjo žmonių ir atsiuntė savo Sūnų mūsų išgelbėti.
Šiandien melsiu Dievo, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, o jau besidarbuojančius stiprintų savo malonėmis.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai