„Kasdienė duona“ | Mk 16,9-15

9 Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. 10 Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. 11 Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. 12 Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. 13 Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo.14 Galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį.
15 Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“.


Evangelistas Morkus mums trumpai primena Jėzaus pasirodymų saviesiems seką. Marija buvo pirmoji susitikusi Jėzų ir per ašaras Jo nepažinusi, vėliau du mokiniai nusivylę, kad Mesijas nepatenkino jų lūkesčių, bėgo iš Jeruzalės į Emausą, prie jų kelyje prisidėjo Jėzus ir jie jo nepažino, ir tik kuomet vakarieniaujant Jis laužė duoną, jiems tarsi žvynai nuo akių nukrito ir galiausiai Jėzus pasirodo vienuolikai, Jis ateina durims esant užrakintoms, o apaštalai išsigąsta, nes tariasi matą dvasią. Bet Jėzus jiems taria: „Nebijokite!“ ir jie apsidžiaugia pažinę Jį.

Kaskart Jėzaus pasirodymas po prisikėlimo yra tikėjimo išbandymas. Kaskart susitikę Jėzų žmonės, neiškarto patiki, jog tai tikrai Jis, prisikėlęs iš numirusių. Kaskart ir mes turime pasitikrinti, ar tikrai tikime tuo, o ne tik žavimės gražiais pasakojimais, kurie „galėjo būti, o galėjo ir nebūti“. Jėzus kiekvieną kartą priekaištauja dėl netikėjimo, tai vienintelis dalykas ko Jis iki šiol prašė – tikėkite.

Ir dabar, kai pagaliau mokiniai patikėjo, Jėzus duoda jims ir visiems, kas patikės, t.y. ir mums, dar vieną užduotį: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“. Viešpats nori išgelbėti visą pasaulį, visą kuriniją, ne tik saujelę mokinių, ne tik žmoniją, tačiau visą kūriniją, kuri dėl nuodėmės užkrato pasmerkta mirčiai. Dievo planas nesibaigia Jeruzale, Jis trokšta, kad būtų išgelbėta visa, ką Jis sukūrė. O mus, kaip ir pradžioje, kai visa sukūrė, kviečia būti Jo bendradarbiais. Dabar mes prašomi bendradarbiauti ne tik kūrime, bet ir išgelbėjime.

Šiandien dėkosiu Dievui už kvietima būti Jo bendradarbiu.
Šandien prašysiu Dievo malonės būti tinkamu Jo vynuogyno darbininku.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai