„Kasdienė duona“ | Jn 13,16-20

16 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją. 17 Jeigu tai suprantate būsite palaiminti, taip elgdamiesi. 18 Deja, tai sakau ne apie visus jus. Aš žinau, ką esu išsirinkęs, bet turi išsipildyti Rašto žodžiai: Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi mane sutrypti. 19 Sakau jums jau dabar, prieš įvykstant, kad įvykus tikėtumėte, jog Aš Esu. 20 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris mane yra siuntęs“.

Šioje ištraukoje Jėzus mums pasakoja apie tuos, kuriuos Jis išsirinko ir siuntė į pasaulį skelbti Gerosios naujienos - Evangelijos. 

Visų pirma Jėzus pabrėžia, kad tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją. Kad tie, kuriuos Jis pats išsirinko ir paskyrė, nepasiduotų pagundai valdyti žmones, bet tarnautų Jo pavyzdžiu, o svarbiausia - ne save rodytų, bet Kristų. 

Jėzus čia kalba ne apie visus, bet apie tuos, kuriuos išsirinko šiai tarnystei -apaštalus, Jis taip pat žino ir pranašauja apie būsimą Judo išdavystę, tačiau palieka Judą jo pašaukime, kol jis pats atsitraukia. Atrodytų, Jėzus palieka Judą tam, kad tas išpildytų savąją išdavystės "misiją", bet tai nėra tiesa. Jėzus taip elgiasi iš gailestingumo, Jis iki pat galo palieka Judui galimybę atsiversti. Nes Žmogaus Sūnus eina savo keliu ir išganymas būtų įvykdytas, net jei Judas neišduotų Jėzaus.

Ši ištrauka labai aktuali šiandien, nes ji kalba apie apaštalus ir jų įpėdinius, tai yra vyskupus bei jų pagalbininkus kunigus ir diakonus, kuriuos Viešpats išsirenka, pašaukia ir šventimų sakramento būdu paskiria. Štai šie Viešpaties siųstieji tarnai ir pasiuntiniai, kurie turi pareigą rodyti ir mokyti apie Tą, kuris juos siunčia. O tie, kas priima juos ir jų nešamą Gerąją Naujieną, priima patį Kristų, o kas Jį priima, priima Tėvą.

Šiandien dėkosiu Dievui už tai, kad per vyskupus ir jų pagalbininkus turime galimybę gauti Jo malones švęsdami sakramentus.
Šiandien melsiuos už esamus ir už būsimus dvasininkus, kad jie savo gyvenimu ir tarnyste liudytų prisikėlusį Kristų.PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai