„Kasdienė duona“ | Jn 10,11-18

11 Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. 12 Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir  išvaiko. 13 Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. 14 Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, 15 kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. 16 Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. 17 Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. 18 Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Jėzus lygina save su ganytoju, o žmones - su avių kaimene. Vienos avys - tai hebrajų tauta. O kitos, iš kitų avidžių - tai visų tautų žmonės. Samdiniai, kurie pabėga, tai tie, kuriems patikėta rūpintis kaimene (tai gali būti ir žydų Rašto aiškintojai su kunigais, gali būti karaliai, valdovai) tačiau jie yra tik silpni žmonės, ir išsigąsta, pamatę sėlinantį vilką, tai yra velnią, kurio vienintelis tikslas - bet kokia kaina pražudyti žmones ir neleisti sugrįžti pas Dievą. O Jėzus yra gerasis ganytojas,  Jis sako: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane,  kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Jis už avis guldo gyvybę. Ir iš tiesų, Jėzus už mus, dėl mūsų nuodėmių, prisiėmė mirtį ant kryžiaus. Tačiau tai ne pabaiga, kaip Jis apie savo gyvybę ir sako toliau: Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti. Jis laisva valia prisiėmė mirtį ir trečiąją dieną prisikėlė. Čia Jėzus nurodo į savo lygybę su Tėvu ir į savo Dievystę, nes tik vienas Dievas gali laisvai gyvybę atiduoti ir pasiimti. 

    Šį sekmadienį, vis dar būdami Šv. Velykų laike, vėl galime klausti savęs, ar šie Jėzaus žodžiai tiesiogiai man kalba? Ką jie man pasako? Ar tai, kad Jis atidavė savo gyvybę už mane ir vėl prisikėlė, man yra svarbu? Ar aš esu vienas iš Jo kaimenės avių? Nėra paprasta atsakyti vienareikšmiškai į šiuos klausimus, juk tai nėra paprasti kasdieniai dalykai. Tam reikia laiko. Jėzus tai supranta, todėl nuolat primena: nebijokite ir tikėkite manimi.
           
Šiandien dėkosiu Jėzui, kad Jis yra gerasis ganytojas, kuris už avis guldo gyvybę.
Šiandien prašysiu Dievo malonės, visada klausyti Jėzaus balso ir būti Jo avidėje.
Šiandien melsiu Dievo už krikščionių vienybę, kad būtų viena kaimenė, vienas ganytojasKristus.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai