Mistagogija - 3 - Pirmoji nuodėmė - Ad Fontes [audio]Trečiasis bendras ortodoksų ir katalikų patristinės mistagogijos seminaras, įvesdinantis į nuodėmės ir atpirkimo, gėrio ir blogio kovos slėpinį. Seminaras remiasi Šventuoju Raštu, Šventąja Tradicija, ypač - šv. Kirilo Jeruzaliečio (IV a.) katechetiniais-mistagoginiais pamokslais. Seminaras vyko šv. Paraskevės cerkvės parapijos namuose. Pradžioje dalyviai buvo nuvesti į cerkvę.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal

Populiarūs įrašai