Pasaulio ortodoksų naujienos. Savaitės apžvalga (birželio 30 d.)

RUSIJA

Birželio 24 d. Maskvos patriarchas Kirilas (Gundiajevas) kreipėsi į Rusijos žmones. Taip Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas reagavo į šalyje vykstantį karinį maištą, kurį surengė vienas artimiausių Vladimiro Putino bendražygių praeityje - Jevgenijus Prigožinas. Karinė kolona, užėmusi Rostovą prie Dono ir Voronežą, judėjo Maskvos link. Buvo kalbama, kad vakare „Vagner“ kariai turėjo įžengti į Maskvą, todėl kilo panika, ypač tarp pareigūnų ir V. Putino artimiausios aplinkos žmonių. Patriarchas Kirilas, paraginęs rusus susivienyti maldoje už Rusiją ir Putiną sunkiu metu ir besinaudojantis absoliučia Vladimiro Putino parama už ištikimybę, nusprendė imtis Rusijos žmonių sutaikytojo vaidmens. Yra pagrindo manyti, kad iniciatyva dėl kreipimosi į tautą taip pat buvo "rekomenduota" Kirilui. Pastaruoju metu Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovas atvirai palaikė ir gynė Vladimiro Putino invazijos karą Ukrainoje. Už tai jis buvo įtrauktas į daugelio šalių sankcijų sąrašus. Visa tai vyksta katastrofiškai blogėjant religijos laisvei Rusijoje. Be to, daugeliui karui nepritariančių ortodoksų kunigų gresia bažnytinės bausmės iš Rusijos vadovybės.

UKRAINA

Nedaug beliko ir dar vieno skandalo, susijusio su Maskvos Patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (UOB-MP) Krasilove (Chmelnyckio sritis). Kai kurie UOB-MP šalininkai susirinko prie vietinės Autokefalinės Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios (UOB) parapijos, kur tuo metu vyko žuvusio ukrainiečių kario Ivano Kušniruko atminimo pamaldos, ir skandavo "gėda, gėda". Socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas sukėlė ukrainiečių pasipiktinimo audrą. Paaiškinimą dėl incidento pateikė UOB-MP parapijos klebonas kunigas Vitalijus Dunecas. Jis paaiškino, kad įvykis nebuvo susijęs su požiūriu į ukrainiečių karį, bet buvo skirtas Krasilovo valdžiai, taip pat susijęs su bažnyčios perėjimo į UOB jurisdikciją klausimais.

Anksčiau apie 1500 parapijiečių balsavo už tai, kad bažnyčia būtų perduota UOB jurisdikcijai. Reikėtų priminti, kad UOB-MP nėra pripažinusi Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios ir, priešingai seniausių ir autoritetingiausių Ortodoksų Bažnyčių nuomonei, laiko ją schizmatine. Karo metu daug UOB-MP bendruomenių nusprendė pereiti į UOB, o kadangi pagal Ukrainos įstatymus bendruomenė gali pereiti kartu su bažnytiniais pastatais, tai sukėlė daug konfliktų tarp abiejų Bažnyčių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė susitikimą, kuriame buvo aptarti visiškos religinės nepriklausomybės nuo Rusijos klausimai. Artimiausiu metu bus imtasi atitinkamų priemonių ir sprendimų.

LENKIJA

Jo Palaimintybė Varšuvos ir visos Lenkijos metropolitas Sava (85 m.) dėl širdies problemų šiuo metu gydomas ligoninėje. Metropolito spaudos tarnyba paragino visus tikinčiuosius melstis už greitą metropolito Savos išgijimą.
 
RUMUNIJA
 
Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Besarabijos metropolija išplatino oficialų komunikatą, kuriuo drąsina visus Besarabijos (Moldovos) tikinčiuosius, kurių didelė dalis tebepriklauso Maskvos patriarchatui, grįžti į Rumunijos patriarchato „Motiną Bažnyčią“. „Joks vaikas neišsižada savo tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis jėga priverčiamas tai padaryti, kaip nutiko Besarabijoje per daugiau nei šimtą penkiasdešimt Rusijos okupacijos metų,“ – rašoma pranešime. „[Rumunijos Bažnyčios] Besarabijos metropolija yra vienintelė bažnytinė struktūra, kanoniškai ir istoriškai turinti teisę ganyti ir ginti savo tikinčiuosius Besarabijoje“.
 
KONSTANTINOPOLIS
 
Prieš kurį laiką ortodoksas.lt pranešė, kad Maskvos patriarchato „bažnytinis teismas“ pašalino iš kunigų luomo kun. Joaną Kovalį. Šis Maskvoje tarnavęs kunigas „nusidėjo“ patriarchui Kirilui tuo, kad Kirilo maldoje, išsiųstoje visoms Maskvos patriarchato vyskupijoms, drįso žodžius: „Pakilk, Dieve, į pagalbą savo tautai ir suteik mums pergalę“ (turima omenyje Rusija) pakeisti į: „Pakilk, Dieve, į pagalbą savo tautai ir suteik mums taiką“.

Už tai, kad pakeitė maldos tekstą kunigas buvo apkaltintas „priesaikos sulaužymu“ ir „už sunkius kanoninius nusižengimus“ buvo pašalintas iš kunigų luomo.

Remdamasis IV Visuotinio susirinkimo 9 ir 17 kanonais, leidžiančiais kunigui kreiptis į Visuotinį Konstantinopolio patriarchą tais atvejais, kai kyla nesutarimas su vietiniu patriarchui, kun. Joanas parašė apeliaciją visuotiniam patriarchatui Baltramiejui I. Konstantinopolio patriarchato Šventasis Sinodas nuodugniai išnagrinėjo bylą ir nustatė, „kad priežastys, dėl kurių jis [kun. J. Kovalis] buvo nubaustas, buvo ne bažnytinės, o [tikroji] priežastis buvo jo požiūris į prieš Ukrainą vykdomą karinę agresiją“, ir „panaikino jam paskirtą pašalinimo iš kunigų luomo bausmę ir grąžino jį į kunigystę“.
 
Naujienas parengė Ruslanas Jarockis, vertė ir redagavo kun. Vitalijus Mockus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai