Gavėnios, Velykų, Sekminių laiko kalendorius

Greta nesikeičiančių minėjimų kalendoriaus Ortodoksų Bažnyčioje yra slankiojantis vadinamas Triodės ir Pentekostarijaus laiko kalendorius (taip vadinasi pagal naudojamas pamaldų knygas), kuris slenka priklausomai nuo Velykų datos. Čia pateikiame bendruosius to laiko minėjimus.

Gavėnia gali prasidėti nuo vasario 2 (15) d. iki kovo 21 (balandžio 3) d.
Šv. Velykos išpuola nuo kovo 21 (balandžio 3) iki balandžio 24 (gegužės 7) d.

- Zachiejaus sekmadienis
Paskutinis įprastojo laiko sekmadienis. Signalizuoja apie artėjantį pasninką.

***
Keturi pasiruošimo Gavėniai sekmadieniai

- Muitininko ir fariziejaus sekmadienis
Pradedami naudoti maldų tekstai iš Triodės knygos

- Sūnaus palaidūno sekmadienis

* Šeštadienis
Mirusiųjų minėjimas.

- Paskutiniojo teismo sekmadienis

* Šeštadienis
Visų šventųjų vienuolių prisiminimas.

- Adomo išvarymo (atsiprašymų) sekmadienis
Visų atsiprašoma

Daugiau apie pasiruošimo Gavėniai sekmadienius
Gavėnios pamaldų ir liturginių įvykių schema

Gavėnia


- 1 Gavėnios savaitė -

* Pirmadienis.
Vakare skaitomas šv. Andriejaus Kretiečio atgailos kanonas.

* Antradienis.
Vakare skaitomas šv. Andriejaus Kretiečio atgailos kanonas.

* Trečiadienis.
Vakare skaitomas šv. Andriejaus Kretiečio atgailos kanonas.

* Ketvirtadienis.
Vakare skaitomas šv. Andriejaus Kretiečio atgailos kanonas.

* Penktadienis.

* Šeštadienis.
Šv. Teodoro Terono minėjimas (šventinama kūčia/kolivo). Mūsų kraštuose paprastai jau penktadienio ryte.

- 1 Gavėnios sekmadienis. 
Ortodoksijos iškilmė (triumfas)

* Šeštadienis 
Mirusiųjų minėjimas.

- 2 Gavėnios sekmadienis. 
Šv. Grigalius Palamas

* Šeštadienis 
Mirusiųjų minėjimas.

3 Gavėnios sekmadienis. 
Šv. Kryžiaus pagerbimas

* Šeštadienis 
Mirusiųjų minėjimas.

4 Gavėnios sekmadienis. 
Šv. Jono Pakopininkas

* Ketvirtadienis.
Šv. Marijos Egiptietės budėjimas. Skaitomas visas šv. Andrejaus Kretiečio kanonas.

* Šeštadienis
Gyrius Dievo Gimdytojai - Akatisto šeštadienis.

- 5 Gavėnios sekmadienis.
Šv. Marijos Egiptietės

* Penktadienis
Gavėnios Keturiasdešimtdienio pabaiga.

* Šeštadienis
Lozoriaus šeštadienis

- 6 Gavėnios sekmadienis. 
Kristaus įžengimas į Jeruzalę. Verbų sekmadienis

Didžioji savaitė


Didysis pirmadienis
Didysis antradienis
Didysis trečiadienis
Didysis ketvirtadienis
Didysis penktadienis
Didysis šeštadienis

Daugiau apie didžiąją savaitę čia ir čia.

Šviesos savaitė

ŠV. VELYKOS
Šviesos pirmadienis
Šviesos antradienis
Šviesos trečiadienis
Šviesos ketvirtadienis. Vandens šventinimas
Šviesos penktadienis
Šviesos šeštadienis

Paskaityti apie šviesos savaitės tradicijas

Penkiasdešimtdienis 


- 2 Velykų sekmadienis.
Atvelykis (Antipascha). Apaštalo Tomo sekmadienis (pirmasis po šv. Velykų)

* Antradienis
Radonica - rytų slavų mirusiųjų minėjimo diena

- 3 Velykų sekmadienis.
Mirą nešusių moterų sekmadienis

- 3 Velykų sekmadienis.
Sekmadienis apie paralyžiuotojo išgydymą

* Trečiadienis.
Velykų penkiasdešimtdienio įpusėjimas

- 4 Velykų sekmadienis.
Sekmadienis apie samarietę

* ketvirtadienis
įpusėjimo šventinio laikotarpio pabaiga

-
5 Velykų sekmadienis.
Sekmadienis apie aklojo išgydymą

* Trečiadienis
Velykų šventinio laikotarpio pabaiga

* Ketvirtadienis
Kristaus žengimas į dangų (šeštinės)

- Sekmadienis po dangun žengimo.
I susirinkimo tėvų sekmadienis

* Šeštadienis 
Mirusiųjų minėjimas.

- Šv. Sekminės

* Pirmadienis
Švemtosios Dvasios diena

- 1 sekmadienis po šv. Sekminių
Visų šventųjų sekmadienis

Rusų tradicijoje antrą sekmadienį po šv. Sekminių švenčiama visų Rusijos šventųjų diena. Tuo kintančių datų minėjimai baigiasi.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai