Kaip melstis už artimo sveikatą ir gerovę?


Ortodoksų maldyne ryto maldose kasdien yra įtraukta kasdienė malda už gyvuosius ir mirusiuosius. Nuo pat krikščionybės aušros malda vienas už kitą buvo krikščionių bendravimo bei bendrystės dalis:
„Melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai“. (Apd 8,24)„Melskite už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramią sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis.“ (Hbr 13,18)
Kaip melstis, jeigu žmogus mums pasakė: „Pasimelsk už mane“ arba „pasimelsk už mano sergantį artimą“?

1. Labai trumpai

Trumpiausia malda - kokia pateikiama ryto maldose:
Gelbėk (arba: apsaugok), Viešpatie ir pasigailėk [vardai; pvz. mano dvasios tėvo... mano tėvų... viršininkų, mokytojų, geradarių ir visų krikščionių]

Jei kas prašė už juos pasimelsti, galima įrašyti vardą į savo ryto maldų metu minimų asmenų sąrašą.
Jei už asmenį meldžiamės atskirai, galime prieš šį prašymą sukalbėti  „Tėve mūsų“,  „Sveika, Marija“, arba įprastą maldų pradžią bei pabaigą.

2. Sukalbėti kanoną

Už artimuosius galima kalbėti specialus kanonus, egzistuoja „Maldos kanonas už sergantįjį“ bei Molebnas“, pastarasis dažniausiai giedamas su kunigu. Galima paprašyti šventųjų užtarimo, kurie žemiškosios tarnystės metu su tuo buvo susiję.

3. Melstis Psalmynu

Už gyvąjį intensyviai galima melstis budint ir skaitant Psalmyną. Tai ypač tinka ekstra situacijoje, kai norime lydėti nenutrūkstama malda:

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai