Malda esantiems jūroje


Valdovè Viẽšpatie Jė́zau Krìstau, mū́sų Diẽve, kartù sù Sàvo šventaĩsias mokiniaĩs ir̃ apãštalais pláukiojęs, aũdrą nutìldęs ir̃ Sàvo žodžiù jū́ros bangàs nuramìnęs! Tù, Viẽšpatie, mùs lydė́ki keliõnėje, visókį nerãmų vė́ją nuramìnk beĩ bū́k mū́sų Pagálba beĩ Priebėga, nès Tù – Malonìngas ir̃ Mýlintis Žmónes Diẽvas ir̃ Táu šlóvinimo gỹrių atnašáujame – Tė́vui ir̃ Sū́nui, ir̃ Šveñtajai Dvãsiai – dabar̃ ir̃ visadõs, ir̃ per̃ ámžių ámžius. Ãmen.

Jei meldžiamės už esančius jūroje, bet patys neplaukiame, galime melstis šitaip:

Valdovè Viẽšpatie Jė́zau Krìstau, mū́sų Diẽve, kartù sù Sàvo šventaĩsias mokiniaĩs ir̃ apãštalais pláukiojęs, aũdrą nutìldęs ir̃ Sàvo žodžiù jū́ros bangàs nuramìnęs! Tù, Viẽšpatie, lydė́ki [mū́sų artimúosius] keliõnėje, visókį nerãmų vė́ją nuramìnk beĩ bū́k [jų̃] Pagálba beĩ Priebėga, nès Tù – Malonìngas ir̃ Mýlintis Žmónes Diẽvas ir̃ Táu šlóvinimo gỹrių atnašáujame – Tė́vui ir̃ Sū́nui, ir̃ Šveñtajai Dvãsiai – dabar̃ ir̃ visadõs, ir̃ per̃ ámžių ámžius. Ãmen.

Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal


VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Populiarūs įrašai