Šventųjų kalendoriusŠiame kalendoriuje nurodyti vien tik žymiausi visuotiniai ir lietuvių šventieji, bei šventės su nekintamomis datomis. Praktikoje šventojo atminimą gali užgožti kilnojamos šventės, Gavėnios minėjimai, sekmadieniai ir pan.

Pirmu skaičiumi parašyta data pagal senąjį kalendorių, antru - pagal naująjį (+13 d.)

SAUSIS

senasis kalendorius/ naujasis kalendorius

1/14 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Apipjaustymas
šv. vysk. Bazilijus Didysis (Cezarėjos Kapadokijoje
arkivyskupas, 379)

2/15
Pasiruošimas Viešpaties krikšto šventei
šv. vysk. Silvestras (Romos popiežius, 335)
šv. vien. Serafimas Sarovietis (1833).

3/16
Pranašas Malachijas (400 pr. Kr.)

4/17
70-ies Apaštalų sinaksė*

* sinaksė - pažod. susirinkimas, tam tikri šventieji su visais su jais susijusiais šventaisiais.

5/18
Viešpaties Krikšto Kūčios 
šv. vienuolė Sinkletikė Aleksandrietė (350)

6/19
Viešpaties Jėzaus Kristaus krikštas (Teofanija)

7/20
Šv. Jono Krikštytojo sinaksė

8/21
Šv. vienuolė Domnyka (474),
šv. vien. Jurgis Chozebietis (VII a.),
šv. vien. Grigalius Kijevietis-Atsiskyrėlis (XIII-XIV a,),
šv. kun. ir kankinys Izidorius Tartietis (1472)

9/22
Šv. kank. Polieuktas (259)

10/23
Šv. vysk. Grigalius Nisietis (>394),
šv. vien. Domicijonas (601),
šv. vien. Teofanas Atsiskyrėlis (1894)

11/24
Šv. vien. Teodozijus Didysis (529).

12/25
Šv. kank. Tatjana Romietė (226–235),
šv. vysk. Saba Serbas (Serbijos švietėjas, 1237).

13/26
Šv. kankiniai Jermilas ir Stratonikas (315)

14/27
Teofanijos šventinio laikotarpio pabaiga
Šv. tolygi apaštalams Nina (Gruzijos švietėja, 335),
šv. vienuoliai ir kankiniai Sinajuje ir Rajitoje sumuštieji (IV-V a.)

15/28
Šv. vien. Paulius Tėbietis (341),
šv. vien. Jonas, Pašiūrių Gyventojas (V)

16/29
Šventųjų ap. Petro pančių pagerbimas

17/30
Šv. vien. Antanas Didysis (356)

18/31
Šv. vyskupas Atanazas Didysis (373)
Šv. vyskupas Kirilas Aleksandrieties (444)

19/ vasar. 1
Šv. vien. Makarijus Egiptietis (390-391),
šv. vysk. Morkus Efezietis (1444),
šv. vien. Makarijus Aleksandrietis (394-395)

20/vasar. 2
Šv. vien. Eutimijas Didysis (473)

21/vasar. 3
Šv. vien. Maksimas Išpažinėjas (662),
šv. vien. Maksimas Graikas (1556),
kank. Agnietė Mergelė (304)

22/vasar. 4
Šv. ap. Timotiejus (96),
šv. kank. Anastazijas Persas (628)

23/vasar. 5
Šv. kankiniai Klemensas (Ankiros vyskupas) ir Agatangelas (312)
šv. vien. Genadijus Mogiliovietis (1565)

24/vasar. 6
Šv. vienuoliai Ksenija ir Filonas (V a.),
šv. palaimintoji Ksenija Peterburgietė (XIX a.)

25/vasar. 7
Šv. vysk. Grigalius Teologas (Nazianzietis, Konstantinopolio arkivyskupas, 389)

26/vasar. 8
Šv. vienuoliai Ksenofontas, jo sutuoktinė Marija ir sūnūs Arkadijus bei Jonas (V-VI a.)

27/vasar. 9
Šv. vien. Jono Auksaburnio (Konstantinopolio arkivyskupo) palaikų pergabenimas (438 m.)

28/vasar. 10
Šv. vienuolis Efremas Siras (373–379),
šv. vienuolis Paladijus (IV),
šv. vienuolis Izaokas Siras (VII)

29/vasar. 11
Šv. Ignoto Antiochiečio palaikų pergabenimas (107)

30/vasar. 12

Visuotinės Bažnyčios Mokytojai, Šventieji Hierarchai: Bazilijus Didysis, Grigalius Teologas-Nazianzietis ir Jonas Auksaburnis (IV a.)

31/vasar. 13

Šv. neturtėliai kank. Kiras ir Jonas, šv. kankinės Atanazija,
Teodozija, Teoktistė, Eudoksija (311)

VASARIS

1/14 
Kristaus Paaukojimo išvakarės,
šv. kank. Trifonas (250)

2/15 
Jėzaus Kristaus paaukojimas Šventykloje (Grabnyčios)
Ortodoksų tarptautinė jaunimo diena

3/16
Šv. teis. Simeonas ir pranašė Ona (I a.),
šv. tolygus apaštalams Mikalojus (Japonijos švietėjas, arkivyskupas, 1912)

4/17 
Šv. vien. Izidorius Pelusijotietis (436-440)
šv. kank. vien. Antanas Supraslietis (XVI a. pr.)

5/18 
Šv. kank. Agota (251),
šv. vysk. Teodozijus (iš Černigovo, 1696)

6/19
Šv. vysk. Fotijus Didysis (Konstantinopolio patriarchas, 891)

7/20 
Šv. vien. Partenijas Lampsakietis (IV a.),
šv. vien. Lukas Helietis (946).

8/21 
Kristaus paaukojimo šventinio laikotarpio pabaiga,
šv. didysis kankinys Teodoras Stratilatas (319),
pranašas Zacharijas (~512 pr. Kr.)

9/22
Šv. kank. Nikiforas Antiochietis (257)

10/23
Šv. vysk. ir kankinys Charlampijas Magnezietis, šv. kankiniai Porfirijus, Vaptosas ir trys kankinės (202),
šv. teis. Galina (III a.)

11/24 
Šv. vysk., kank. Blažiejus Sebastietis (316),
šv. teis. Teodora (imperatorė, sugrąžinusi ikonų kultą, 867 m.)

12/25 
Iberijos Dievo Motinos ikona,
šv. vysk. Meletijus Antiochietis (Antiochijos arkivyskupas, 381),
šv. vysk. Aleksijus Stebukladarys (Maskvos metropolitas, veikė Lietuvoje) (1378)

13/26 
Šv. vien. Martinijonas Cezarietis (Palestinietis, V a.)
šv. Jurgis (Koniskovas), Mogiliovo arkivyskupas (1795)

14/27
Šv. tolygus apaštalams Kirilas (slavų švietėjas, 869),
šv. vien. Auksentijas (470)

15/28
šv. ap. Onesimas (iš 70-ies, 109)

16/kov. 1
Šv. kank. Pamfilijus (IV a.),
šv. persų kankiniai, nužudyti Martiropolyje (Tikrite, IV a.)

17/kov. 2
Šv. teis. Marijamna, ap. Pilypo sesuo (I a.)

18/kov. 3
Šv. vysk. Leonas (Romos popiežius, 461),
šv. vysk. Agapitas Išpaž. (IV a.)


19/kov.
Šv. apaštalai iš 70-ies Archipas ir Filemonas kartu su savo sutuoktine šv. tolygia apaštalams kankine Apfija (I a.)

20/kov.
Šv. vien., vysk. Leonas Katanietis (780),
šv. vien. Agatonas (Romos popiežius, 682)

21/kov.
šv. vien. Timotiejus Olimpietis (795),
šv. vysk. Eustachijus Antiochietis (337)

22/kov.
šv. vien. Atanazas Išpažinėjas (821)

23/kov.
Šv. vysk. Polikarpas Smirnietis (167),
šv. pal. Matronos Maskvietės palaikų atidengimas (1998)

24/kov.
I ir II Pranašo, Pirmtako ir Krikštytojo Jono galvos radimai (I - IV a.; II – 452 m.)

25/kov. 10
Šv. vysk. Tarasijas (Konstantinopolio patriarchas, 806)
šv. vien. Šio Mgvimietis (Simeonas Gruzinas, IV a.)

26/kov. 11 
Šv. vysk. Porfirijus Gazietis (420),
šv. kank. Sebastijonas (66)

27/kov. 12
Šv. vien. Prokopijas Dekapolitas (Išpažinėjas, 750),
šv. vien. Talalėjas Siras (460)

28/kov. 13 
Šv. vien. Bazilijus Dekapolitas (Išpažinėjas, 750),
šventpaikšis Mikalojus Salosas (1576)

[vasario 29/kovo 14 - keliamaisiais metais]
Šv. Jonas Kasijonas

KOVAS

1/14
šv. vien., kank. Eudokija (II a.),
šv. kank. Antanina (III-IV a.)

2/15 
Šv. vysk. Arsenijus (iš Tverės, 1409),
šv. vysk., kank. Teodotas Kirenietis (326)

3/16
Šv. kankiniai Eutropijus, Kleonikas ir Baziliskas (~308)

4/17
Šv. vien. Gerasimas Jordanietis (475),
Šv. kunigaikščio Danieliaus Maskviečio (1303)

5/18 
Šv. kank. Onisijus (I a.),
šv. kank. Kononas Manonietis (Sodininkas) (III a.),
šv. kank. Iraidė, šv. kank. Eulogijas, (V a.),
Dievo Motinos ikona „Ugdytoja“

6/19
Šv. didysis kankinys Teodoras Tironas (306),
šv. 42 Amorėjos kankiniai (845)

7/20
Šv. 7 Chersono kankiniai (jame vyskupavę, IV a.)

8/21 
šv. vien. Teofilakatas Išpažinėjas (842-845),
Nikomedijos vyskupas, šv. ap. Hermas (iš 70-ies, I a.)

9/22 
40 Sebastėjos kankinių (~320)

10/23 
Šv. kank. Kodratas ir su juo šv. kankinystę priėmusieji (258)

11/24 
Šv. vysk. Sofronijus Jeruzalietis (639)

12/25 
Šv. vysk. Grigalius Didysis (Romos popiežius, 604),
šv. vien. Simeonas Naujasis Teologas (1021)

13/26 
Šv. kank. Aleksandra (IV a.)

14/27 
Šv. vien. Benediktas Nursietis (547)

15/28
šv. kank. Agapijas ir kiti septyni (303)

16/29
Šv. kank. Sabinas Egiptietis (287)

17/30  
Šv. vysk. Patrikas (Airijos švietėjas, V a.),
šv. vien. Aleksas (Aleksijus) Romietis (411)

18/31
Šv. vysk. Kirilas Jeruzalietis (386)

19/baland. 1 
Šv. kankiniai Christantas ir Darėja (283),
šv. teisioji Sofija (Olelkaitė-Radvilienė), Slucko kunigaikštienė (1612)

20/baland. 2  
Šv. kank. Fotina Samarietė ir su ja nukankintieji (I a.)

21/baland.
Šv. vien. Jokūbas Išpažinėjas (vyskupas, VIII-IX a.)

22/baland.
Šv. kun.., kank. Bazilijus Ankirietis (362-363),
šv. kank. Drosida (imperatoriaus Trajano duktė, 104-117)

23/baland.
Šv. Nikonas ir 199 kiti kankiniai (251)

24/baland.
Apreiškimo šventės išvakarės,
Šv. vysk. Artemonas (Artemijus) Seleukietis (I-II a.)

25/baland.
Apreiškimas Švč. Dievo Gimdytojai

26/baland.
Apreiškimo šventinio laikotarpio pabaiga,
Arkangelo Gabrieliaus sinaksė

27/baland. 9
Šv. vienuolė Matrona Tesalonikietė (III-IV)

28/baland. 10
Šv. vien. Hilarijonas (754)

29/baland. 11 
Šv. vysk., kank. Morkus Aretuzietis (364)

30/baland. 12
Šv. vien. Jonas Laiptininkas (Pakopininkas, 649)

31/baland. 13
Šv. vysk., kank. Hipatijus Gangrietis (326)

BALANDIS

1/14 
Šv. vienuolė Marija Egiptietė

2/15 
Šv. vien. Titas Stebukladarys (IX a.)

3/16 
Šv. vien. Nikita (Niketas) Išpažinėjas (824)

4/17 
Šv. vienuoliai Jurgis Malejietis ir Juozapas Giesmininkas (IX a.)

5/18  
Šv. vien. Morkus Atėnietis (400),
šv. vien. Teodora Tesalonikietė (IX a.)

6/19 
Šv. tolygus apaštalams Metodijus (slavų švietėjas, Moravijos arkivyskupas, 885).

7/20
Šv. vien. vyskupas Jurgis Mitilenietis (>820),
šv. vien. Serapijonas Egiptietis (IV a.)

8/21 
Šv. apaštalai iš 70-ies: Rodijonas (Herodijonas), Agatas, Asinkretas, Rufas, Flegontas ir Hermas (I a.),
šv. vysk. Celestinas (Romos popiežius 432)

9/22 
Šv. kank. Eupsichijas Kapadokietis (362)

10/23 
Šv. kankiniai Terencijus, Pompijus (Publijus), Afrikanas, Maksimas, Zenonas, Aleksandras, Teodoras ir kiti 33 (III a.),
šv. vysk., kank. Grigalius V (Konstantinopolio patriarchas, 1821)

11/24 
Šv. vysk. kank. Antipas Pergamietis (68)

12/25 
Šv. vysk. Bazilijus Išpažinėjas (754)

13/26 
Šv. kun. kank. Artemonas Laodikietis (303)

14/27 
Šv. Vilniaus kankiniai Antanas, Jonas ir Eustachijus,
Vilniaus ir Aušros vartų Dievo Motinos ikonos
Šv. vysk. Martynas Išpažinėjas (Romos popiežius, 655),

15/28 
Aristarchas, Pudas ir Trofimas, apaštalai iš 70-ies (~67)

16/29 
Šv. kank. Leonidas (III a.),
šv. kank. Agapija ir Irena (IV a.)

17/30 
Šv. Zosimas, Solovkų abatas (1478)

18/Geg. 1 
Šv. Jonas Tesalonikietis (820-850)

19/Geg.
Šv. palaimintoji Matrona Maskvietė (1952)

20/Geg.
Iberijos Dievo Motinos ikona,
šv. kank., vaikelis Gabrielius Baltstogietis (1690)

21/Geg.
Šv. vysk., kank. Januarijus ir visi Sinajaus kalno vienuoliai (IV a.).

22/Geg.
Šv. vien. Teodoras Sikeotas (Anastasijupolio vyskupas, 613),
šv. vien. Vitalis (Vitalijus) (609-620)

23/Geg. 6
Dievo Motinos ikona „Gyvybės Šaltinis“,
šv. didysis kankinys Jurgis Nugalėtojas (303)

24/Geg.
Šv. kank. Saba Stratilatas ir kiti 70 karių kank. (272)

25/Geg.
Šv. ap. ir evangelistas Morkus (63)

26/Geg.
Šv. vysk., kank. Bazilijus Amasietis (IV a.)

27/Geg. 10 
Šv. ap., vyskupas ir kankinys Simeonas Jeruzalietis (vienas iš 70-ies, Viešpaties giminaitis, 107),
šv. teis. Eulogijos Svetingasis (IV a.)

28/Geg. 11 
Šv. apaštalai iš 70-ies Jasonas ir Sozipatras,
šv. kank., mergelė Kerkira ir visi su jais nukankintieji

29/Geg. 12
Šv. 9 Cizico kankiniai (286–299)

30/Geg. 13
Šv. ap. Jokūbas (Zebediejaus sūnus, 44),
šv. vysk. Ignotas (Ignatijus) Briančianinovas (1867),
šv. vysk. Donatas Ebrietis (IV a.)

GEGUŽĖ 

1/14
Pranašas Jeremijas (VI a. pr. Kr.),
šv. vysk, kank. Makarijus (Kijevo metropolitas, gimė ir gyveno Vilniuje, 1497),
šv. ištikim. Tamara (Gruzijos karalienė, 1213) 

2/15
Šv. vysk. Atanazas Didysis (Aleksandrijos arkivyskupas, 373),
šv. tolygus apaštalams Borisas (Bulgarijos krikštytojas, 907)

3/16 
Šv. Vilniaus kankinys Paulius (Povilas) (XVII a.)
Šv. vien. Teodozijus iš Kijevo Olų (Grotų) Lauros (1074),
šv. kankiniai Timotiejus ir Maura (III a.),
šv. vien. Petras Stebukladarys (Argo vyskupas, X a.),

4/17 
Šv. kank. Pelagija (Tarso mergelė, III a.)

5/18 
Šv. didžioji kankinė Irena Makedonietė (I-II a.)

6/19 
Šv. teis. Jobas (didysis Senojo Testamento kentėtojas, ~2000-1500 pr. Kr.)

7/20 
Viešpaties Kryžiaus pasirodymas Jeruzalės padangėje (351),
šv. kank. Akakijas Šimtininkas,
šv. vien. Nilas Soriškis (1508)

8/21
Šv. ap. ir Evangelistas Jonas Teologas (I a.),
šv. vien. Arsenijus Didysis (V a.)

9/22 
Pranašas Izaijas (VIII a. pr. Kr.),
Šv. kank. Kristoforas (III a.),
Šv. Mikalojaus palaikų pergab. (1087)

10/23
Šv. ap. Simonas Uolusis (Zelotas) (I a.)

11/24
Šv. tolygieji apaštalams Kirilas (869) ir Metodijus (885) (slavų švietėjai),
šv. tolygus apaštalams Rostislavas (Didžiosios Moravijos kunigaikštis, 870)

12/25
Šv. vysk. Epifanijas Kiprietis (403),
Šv. vysk. Germanas Konstantinopolietis (740)

13/26
Šv. kankiniai Glikerija ir Laodikijus (Kalėjimų prižiūrėtojas) (II a.),
šv. kank. Aleksandras Romietis (III-IV a.)
šv. vien. Makarijus (Tokarevskis), Ovrunės, Pinsko, Kanevo archimandritas (1678)

14/27
Šv. kank. Izidorius Chiosietis (251),
šventpaikšis Izidorius Stebukladaris (Rostovietis, 1474)

15/28
Šv. vien. Pachomijus Didysis (IV a.),
šv. vysk. Izaijas Rostovietis (1909)

16/29
Šv. kankiniai Vitas, Modestas ir Krescencijus (IV a.),
šv. vien. Teodoras Pašventintasis (368)

17/30
Šv. ap. iš 70-ies Andronikas ir šv. Justina (Junija) (I a.)

18/31
Šv. kankiniai Dovydas ir Taričianas Gruzinai (693)

19/Birž. 1
Šv. vysk., kank. Patricijas (Prūsos vyskupaі) ir su juo nukankinti trys kunigai: Akakijas, Menandras ir Polijenas (I a.), šv. kunigaikštis Demetrijus Donskietis (1389) ir šv. kunigaikštienė Eudokija, vienuoliniu vardu Eufrosinija (1407)

20/Birž. 2
Šv. ištikim. kunig. Daumantas (vad. „Pskoviškiu“ arba „Lietuviu“) (1299),
šv. kankiniai Talelėjas, Aleksandras ir Asterijas (III a.),
šv. tolygios apaštalams Ninos tėvai Zabulonas ir Zuzana.
šv. vysk. Aleksijaus Stebukladario, Maskvos metropolito palaikų įgijimas (1431)

21/Birž.
Šv. tolygūs apaštalams Konstantinas Didysis (337) ir jo motina Elena (327) (Romos imperatoriai),
Vladimiro Dievo Motinos ikona (1521)

22/Birž.
II Visuotinio susirinkimo diena (381),
šv. kank. Baziliskas (IV a.),
šv. kank. kunig. Jonas-Vladimiras Serbas (1015)

23/Birž.
Šv. vysk. Mykolas Frigietis (821),
šv. vienuolė Eufrosinė Polockietė (1173)

24/Birž.
Šv. vien. Simeonas Stulpininkas (569),
šv. vien. Niketas Stulpininkas (1186),
šv. Ksenijos Peterburgietės paskelbimas šventąją (1988)

25/Birž.
Trečiasis Jono Krikštytojo galvos radimas (IX a.),
šv. vysk. ir kankinys Terapontas Kiprietis (IV a.)

26/Birž. 8
Šv. ap. iš 70-ies Karpas ir Alfiejus (I a.)

27/Birž.
Šv. vysk. Kiprijonas (Kijevo, Lietuvos ir Visos Rusios metropolitas, 1406),
šv. vysk. Fotijus (Kijevo ir Visos Rusios metropolitas 1431)

28/Birž. 10 
Šv. vien. Niketas Išpažinėjas (Chalkedono vyskupas, IX a.)

29/Birž. 11 
Pirmojo Visuotinio susirinkimo diena (325),
Šventpaikšis Jonas (1494),
šv. vysk. Lukas Išpažinėjas (Simferopolio arkivyskupas, 1961)

30/Birž. 12
Šv. vien. Izakijas (Dalmatijos abatas, 383)

31/Birž. 13 
Šv. ap. iš 70-ies Hermas (I a.),
šv. kank. Filosofas Aleksandrietis (III a.)

BIRŽELIS 

1/14 
Šv. kank. Justinas Filosofas ir su juo nukankintieji: Justinas, Charitonas, Evelpistas, Peonas, Valerijanas, Hieraksas (166)

2/15 
Šv. vysk. Nikiforas Konstantinopolietis (828),
šv. didysis kankinys Jonas Naujasis (rumunas, XIV a.)

3/16  
Šv. kankiniai Lucilijonas, Klaudijus, Hipatijus, Paulius, Dionizas ir Paulė (mergelė) (III a.)

4/17  
Šv. vysk. Mitrofanas Konstantinopolietis (IV a.)

5/18  
Šv. vien., kank. Dorotėjas Tyrietis (IV a.)

6/19 
Šv. vien. Besarionas Egiptietis (IV-V a.)

7/20  
Šv. Teodotas Ankirietis (303)

8/21 
Šv. didysis kank. Teodoras Stratilatas (319)

9/22  
Šv. vysk. Kirilas Aleksandrietis (444)

10/23
Šv. vysk. ir kankinys Timotiejus (Prusos vyskupas, IV a.)

11/24  
Šv. apaštalai Baltramiejus (Natanaelis) ir Barnabas (Jozėja, vienas iš 70) (I a.),
Dievo Motinos ikona „Išties verta“ (X a.)

12/25  
Šv. vien. Onufrijus Didysis (IV),
šv. vien. Petras Atonietis (734)

13/26  
Šv. vysk. Trifulijas Kiprietis (~370)

14/27  
Pranašas Eliziejus (IX a. pr. Kr.),
šv. vysk. Metodijus (Konstantinopolio patriarchas, 847)

15/28
Pranašas Amosas (VIII a. pr. Kr.),
šv. pal. Augustinas (Hipono vyskupas, 430),
šv. pal. Jeronimas (420)


16/29  
Šv. vysk. Tichonas Amafundietis (425),
šv. vien. Mozė Optietis (1862)
šv.vien. Tichonas, Lucho stebukladarys (1503)

17/30  
Šv. kankiniai Manuelis, Sabelė ir Izmaelis (362)

18/Liep. 1  
Šv. kankiniai Leoncijus, Hipatijus ir Teodulas (70-79)

19/Liep. 2  
Šv. ap. Judas Tadas (Viešpaties brolis, ~80),
šv. vysk. Jonas Šanchajietis (Sanfranciskietis, 1966)

20/Liep. 3  
Šv. vysk. ir kank. Metodijus Patarietis (312)

21/Liep. 4  
Šv. kank. Julijonas Tarsietis (~284-305),
šv. vien. Maksimo Graiko palaikų įgijimas (1996)

22/Liep. 5  
Šv. vysk., kank. Euzebijus Samosatietis (380)

23/Liep. 6  
Šv. kank. Agripina (253-260), Vladimiro Dievo Motinos ikona (1480)

24/Liep. 7  
Šv. Jono Krikštytojo gimimas

25/Liep. 8  
Šv. vienuolė ir kank. Febronija (304)

26/Liep. 9  
Šv. vien. Dovydas Tesalonikietis (VI a.),
šv.vien. Tichonas, Lucho stebukladarys relikvijų atradimas (1569).

27/Liep. 10  
Teisioji Joana Nešusioji Mirą (I a.),
šv. vien. Sampsonas Svetingasis (~530)

28/Liep. 11  
Šv. neturtėlių kankinių Kiro ir Jono palaikų pergab. (412),
šv. vien. Sergijus ir Germanas Stebukladariai iš Valaamo (XIV a.)

29/Liep. 12  
Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus (Povilo) šventė (67),
šv. Paisijus Atonietis (1994).

30/Liep. 13  
12 apaštalų sinaksė: Petras, Andriejus, Jokūbas (Zebediejaus), Jonas, Pilypas, Baltramiejus, Tomas, Matas, Jokūbas (Alfiejaus), Judas Tadas, Simonas Uolusis ir Motiejus (I a.)

LIEPA

1/14  
Šv. neturtėliai kankiniai Kozmas ir Domijonas (284)

2/15
Švč. Dievo Gimdytojos drabužio padėjimas Vlachernuose (V a.),
šv. vysk. Fotijus (Kijevo ir Visos Rusios metropolitas, 1431)

3/16  
Šv. kank. Jakintas (108)

4/17
Šv. vysk. Andriejus Kretietis (740),
šv. vien. Andriejus Rubliovas (XV a.)

5/18  
Šv. vien. Atanazas Atonietis (1000),
šv. Sergijaus Radonežiečio palaikų įgijimas (1422)

6/19  
Šv. vien. Sisojus (XIII a.),
šv. teisioji kunigaikštytė Julijona Alšėniškės relikvijų įgijimas (XVI)

7/20  
Šv. vien. Sergijus Radonežietis (1392),
šv. vien. Tomas Malėjietis (X a.),
šv. vien. Akakijas (VI a.),
šv. kank. Kiriakė (IV a.)

8/21  
Šv. didysis kankinys Prokopijas (XVII a.),
Teisusis Prokopijas Ustjugietis (kvailas dėl Kristaus, stebukladarys,1303)

9/22  
Šv. vysk. ir kankinys Pankratijas Tauromenietis (I a.)

10/23  
Viešpaties Jėzaus Kristaus drabužio padėjimas Maskvoje (1625),
šv. Antanas iš Kijevo Pečerų (rusų vienuolystės pradininkas, 1073)

11/24  
Šv. tolygi apaštalams Olga (969)
Šv. kank. Hiacintas (Jacintas, Jackus) (IV a.)

12/25  
Šv. kankiniai Proklas ir Hilarijus (II a.)

13/26  
Visų Lietuvos šventųjų diena
šv. Vilniaus kankiniai Antanas, Jonas ir Eustachijus ir visų Lietuvos šventųjų sinaksė,
šv. arkangelo Gabrieliaus sinaksė,
šv. vien. Steponas Sabajietis (794).

14/27 
Šv. ap. Akila (vienas iš 70-ies),
šv. vien. Nikodemas Atonietis (1809)

15/28  
Šv. tolygus apaštalams Vladimiras (1015),
Kijevo šventųjų sinaksė

16/29  
Šv. kankiniai: vyskupas Atenogenas ir 10 jo mokinių (~311)

17/30  
Šv. didžioji kankinė Marina (Margarita) (IV a.)

18/31 
Šv. kankiniai vysk. Emilijonas, kun. Hilarijonas, Dionizijus ir Hermipas (~300).

19/Rūgpj. 1  
Šv. vienuolė Makrina Kapadokietė (šv. Bazilijaus Didžiojo sesuo) (380),
šv. vysk. Dijas (~430),
šv. Serafimo Saroviečio palaikų įgijimas (1903),
šv. vysk. Dmitrijus Rostovietis (1709)
šv. vysk. Tichonas Zadonietis (1783)

20/Rūgpj. 2
Pranašas Elijas (IX a. pr. Kr.)

šv. vien. ir kankinys Atanazo, Bresto hegumeno palaikų įgijimas (1649),
šv. kank. Jonas (Steblin-Kamenskas) (1930).

21/Rūgpj. 3
Pranašas Ezikielis (VI pr. Kr.),
šv. vienuoliai Simeonas (kvailas dėl Kristaus) ir Jonas (jo bendražygis) (apie 590)

22/Rūgpj. 4  
Šv. tolygi apaštalams Marija Magdalietė (I a.)

 23/Rūgpj. 5
Šv. Trofimas, Teofilis ir kiti 13 su jais nukankintų kankinių (284-305),
šv. teis. karys Teodoras (paskelbtas šv. 2001)

24/Rūgpj. 6  
Šv. kank. Kristina (~300),
šv. kank. ir ištikim. kunig. Borisas ir Glebas (1015),
šv. Jurgis (Koniskovas), Mogiliovo arkivyskupas (1795).

25/Rūgpj. 7  
V Visuot. susirinkimo atminimas (553),
šv. teisiosios Onos (Dievo Gimdytojos motinos) užmigimas,
šv. Olimpiada Diakonė (409) ir šv. mergelė Eupraksija (413).

26/Rūgpj. 8  
Šv. kankiniai, kunigai Hermolajas, Hermipas ir Hermokratas (~305).

27/Rūgpj.
Šv. kank. ir gydytojas Panteleimonas (305), šv. vien. Germanas Aliaskietis (1837)

28/Rūgpj. 10  
Šv. apaštalai iš 70-ies ir diakonai Prochoras, Nikanoras, Timonas ir Parmenas (I a.)

29/Rūgpj. 11  
Kank. Kalinikas (III-IV a.).

30/Rūgpj. 12
Šv. apaštalai iš 70-ies Silas, Silvanas, Krescencijus, Epenetas, Andronikas  (I a.).

31/Rūgpj. 13 
Pasiruošimas šv. Kryžiaus išnešimui
Teisusis Eudokimas Kapadokietis (IX a.),
šv. vysk. ir kankinys Benjaminas ir su juo nukankinti Sergijus, Jurgis ir Jonas (1922).


RUGPJŪTIS

1/14 
Užmigimo pasninko pradžia
Šv. Kryžiaus išnešimo šventė,
šv. kankiniai Makabiejai (166 pr. Kr.)

2/15
Šv. Stepono palaikų pergab. ir šv. teisiųjų Nikodemo, Gamalielio ir Abebo palaikų įgijimas (428),
šventpaikšis Bazilijus Maskvietis (1552-1557).

3/16
Šv. vienuoliai Izakijas, Dalmatas ir Faustas (IV-V a.).

4/17
Šv. 7 Efezo vaikai: Maksimilijonas, Jamblichas, Martinijonas, Jonas, Dionizas, Eksakustodijonas ir Antoninas (apie 250).


5/18
Atsimainymo išvakarės
Šv. kank. Eusignijas (362),
šv. popiežiai ir kankiniai Anteras (236) ir Fabijus (250),
šv. teisioji Nona (šv. Grigaliaus Teologo motina) (374).

6/19
Viešpaties Atsimainymas

7/20
Šv. vien. ir kankinys Dometijus Persas (ir jo du mokiniai) (363).

8/21
Šv. vysk. Emilijonas Išpažinėjas (815-820).

9/22
Šv. ap. Motiejus (I a.)

10/23
Šv. Romos kankiniai arkidiakonas Laurynas, popiežius Sikstas, diakonai Telikisimas ir Agapitas, Romanas (258).

11/24
Šv. kank., arkidiakonas Euplas (304),
šv. kankiniai mergelė Zuzana, popiežius Gajus, kunigas Klaudijus, Maksimas, Prepedignė, Aleksandras ir Kufija (295-296),
šv. vien. Teodoras, Ostrogo kunigaikštis (~1483).

12/25 
Šv. kankiniai Fotijus, Anikita (ir daugelis kitų su jais nukankintųjų) (305-306).

13/26 
Atsimainymo šventinio laikotarpio pabaiga 
šv. Maksimo Išpažinėjo gimimas Dangui (662), palaikų įgijimas,
šv. Tichono Zadoniečio gimimas Dangui (1783), antrasis palaikų įgijimas (1991).

14/27
Užmigimo išvakarės,
Šv. vienuolio Teodozijaus Kijeviečio palaikų pergabenimas (1091).

15/28
Švč. Dievo Motinos užmigimas

16/29
Tradiciškai atliekamos Dievo Motinos laidotuvių apeigos.
Taip pat minimas: rankomis netapyto Kristaus atvaizdo (Acheiropoieta) pergabenimas iš Edesos į Konstantinopolį (944).

17/30 
Šv. kun. ir kankinys Mironas (250).

18/31
Šv. kankiniai Floras ir Lauras (II a.).

19/rugs. 1 
Šv. kank. Andriejus Stratilatas ir kt. 2593 kankiniai (284-305).

20/rugs. 2
Pranašas Samuelis (XI a. pr. Kr.).

21/rugs. 3  
Šv. ap. iš 70-ies Tadas (I a.),
Šv. kank. Basa ir jos sūnūs Teognijas, Agapijas ir Pistas (305-311).

22/rugs. 4  
Kankiniai Agatonikas, Zotikas, Teoprepijas, Akindinas, Severijanas ir kt.(305-311),
šv. vysk. Gorzadas Serbas (1942).

23/rugs. 5
Užmigimo šventinio laikotarpio pabaiga
Šv. vysk. ir kankinys Ireniejus Lionietis (202),
šv. kank. Lupa (306).

24/rugs. 6
Šv. tolygus apaštalams Kozmas Etolietis, albanų švietėjas (1779)
šv. vysk. ir kankinys Eutichijus (apaštalo Jono mokinys) (I a.),
šv. vyskupo Petro Stebukludario (Maskvos metropolito) palaikų pergabenimas (1479).

25/rugs. 7
Šv. apaštalo Baltramiejaus palaikų pergab. (VI a.),
šv. ap. Titas Kretietis (vienas iš 70-ies) (I a.).

26/rugs. 8
Kankiniai Adrianas ir Natalija (taip pat 23 kt. su jais nukankinti) (305-311),
šv. kank., kun. Romanas Medvedjevas (kurį laiką gyveno Vilniuje) (1937).


27/rugs.
Šv. vien. Poimenas Didysis (~450).

28/rugs. 10 
Šv. vien. Mozė Etiopas (~400),
šv. vien. Teodoras, Ostrogo kunigaikštis ir visi tolimųjų Kijevo olų tėvai.

29/rugs. 11
Šv. Jono Krikštytojo galvos nukirsdinimas 

30/rugs. 12
Šv. vyskupai Aleksandras (340) ir Jonas (595) (Konstantinopolio patriarchai).

31/rugs. 13
Švč. Dievo Gimdytojos diržo padėjimas Konstantinopolio Blachernos šventovėje (395-408),
šv. vysk. ir kankinys Kiprijonas Kartaginietis (258).

RUGSĖJIS

1/14 
Naujieji Liturginiai metai - Indiktas
Šv. vien. Simeonas Stulpininkas (459) ir jo motina Morta (~428),
šv. teis. Jozuė (Izraelio vadovas, XVI a. pr. Kr.).

2/15 
Šv. kank. Mamantas (275) ir jo tėvai Teodotas ir Rufina (III a.),
šv. vien. Jonas Pasninkautojas (Konstantinopolio patriarchas, 595),
šv. vienuoliai Antanas (1073) ir Teodozijus Pečeriečiai (1074).

3/16
Šv. vysk. ir kankinys Antemas Nikomedijietis ir su juo nukankintieji diak. Teofilis, Dorotėjas, Mardonijas, Migdonijus, Petras, Indisas, Gorgonijus, Zenonas, Domnė Mergelė ir Eutimijas (302).

4/17
Pranašas Mozė (Dievo Regėtojas) (~1531 pr. Kr.),
šv. vysk. ir kankinys Babilas Antiochietis, jo vaikai: Urvanas, Prilidijonas, Epolonijus ir jų motina Christodula Išpažinėja (251).

5/18
Pranašas Zacharijas ir teisioji Elžbieta (šv. Jono Krikštytojo tėvai) (I a.),
šv. vien. ir kankinys Atanazas, Bresto hegumenas (1648).

6/19
Šv. arkangelo Mykolo stebuklas Kolosuose (IV a.),
kankiniai Eudoksijas, Zenonas ir Makarijus (311-312).

7/20
Dievo Motinos gimimo išvakarės
Šv. kank. Sozontas (~304),
visi Kazachstano naujieji kank. ir išpažinėjai.

8/21
Dievo Motinos gimimas

9/22
Šv. teisieji Joakimas ir Ona (I a.).

10/23
Šv. kank. Minodora, Mitrodora ir Nimfodora (305-311),
šv. apaštalai Apelijas, Lucijus ir Klemensas (iš 70-ies) (I a.).

11/24
Šv. vien. Silvanas (Siluanas) Atonietis (474-491),
Šv. vien. Teodora Aleksandrietė (1938).

12/25
Švč. Dievo Gimdytojos gimimo šventinio laikotarpio pabaiga
Šv. vysk. ir kankinys Autonomas Italas (313).

13/26
Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės išvakarės
Kristaus Prisikėlimo šventovės pašvent. Jeruzalėje (335),
šv. vysk. Kornelijus Šimtininkas (I a.).

14/27
Šv. Kryžiaus Išaukštinimas

15/28
Šv. kank. Nikita (Niketas) (372).

16/29
Šv. didžioji kankinė Eutimija Šlovingiausioji (304),
šv. vysk. Kiprijonas (Kijevo, Lietuvos ir Visos Rusios metropolitas) (1406).

17/30
Šv. kankinės Pistė, Elpė, Agapė ir jų motina Sofija (Vera, Nadežda, Liubovė ir Sofija) (137).

18/Spal. 1
Šv. vien. Eumenijus (Gortinos vyskupas) (VII a.).

19/Spal. 2
Šv. kankiniai Trofimas, Sabatijus ir Dorimedonas (276).

20/Spal. 3
Šv. didysis kankinys Eustachijus, jo žmona Teopistė ir vaikai Agapė bei Teopistė (118).

21/Spal. 4
Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventinio laikotarpio pabaiga, 
šv. ap. Kodratas (vienas iš 70-ies) (I a.),
šv. Dmitrijaus Rostoviečio palaikų įgijimas (1752).

22/Spal. 5
Pranašas Jona (VIII a. pr. Kr.),
šv. vysk., kank. Fokas (117).

23/Spal. 6
Šv. Jono Krikštytojo pradėjimas.

24/Spal. 7
Šv. tolygi apaštalams Fiokla (Teklė) (I a.),
šv. vien. Leontijus Karpovičius (Vilniaus archimandritas) (1620).

25/Spal. 8
Šv. vienuolė Eufrosinė Aleksandrietė (V a.),
šv. Sergijaus Radonežiečio mirties diena (1392).

26/Spal. 9
Teisusis Gedeonas (Izraelio teisėjas, ST) (XIV a. pr. Kr.),
šv. apašatalo Jono Teologo mirties diena (II a. pr.),
šv. Tichonas (Maskvos ir Visos Rusios patriarchas) (paskelbimas šventu, 1989).

27/Spal. 10
Kankinys Kalistratas ir 49 kiti kankiniai (304).

28/Spal. 11
Šv. vien. Charitonas Išpažinėjas (350),
šv. schivienuoliai Kirilas ir Marija (Sergijaus Radonežiečio tėvai) (1337),
pranašas Baruchas (VI a. pr. Kr.).
šv. teisioji kunigaikštytė Julijonija Alšėniškė (XVI a.)


29/Spal. 12
Šv. vien. Kiriakas Atsiskyrėlis (556),
šv. vysk. ir kankinys Jonas, Rygos arkivyskupas (1934).

30/Spal. 13
Šv. vysk. Grigalius Švietėjas (Armėnijos švietėjas) (335).


SPALIS

1/14
Dievo Motinos globa,
šv. vien. Romanas Saldžiabalsis (VI a.),
šv. ap. Ananijas (vienas iš 70ies) (I a.).

2/15
Šv. kankiniai Kiprijonas ir Justina (304),
šventpaikšis Andriejus (kvailas dėl Kristaus) (936).

3/16
Šv. vysk. Dionizas Areopagietis (I a.),
šv. kun. ir kankinys Rustikas ir diakonas Eleuterijus (96).
šv. kank. Agatangelas, Rostovo metropolitas (veikė Lietuvoje) (1928)

4/17
Šv. vysk. Jerotėjas Atėnietis (I a.).

5/18
Šv. vienuolė Charitina („Lietuvaitė“) (1281),
šv. vyskupai Petras, Aleksijus, Jona, Makarijus, Pilypas, Jobas, Hermogenas, Tichonas, Petras, Filaretas, Inocentas ir Makarijus (Maskvos ir Visos Rusijos Stebukladariai),
šv. vien. išp. Gabrielius (Igoškinas) (1959).

6/19
Šv. ap. Tomas (I a.),
šv. kank. arkidiak. Nikiforas (Visuotinio patriarcho ekzarchas Abiejų Tautų Respublikoje) (1599)

7/20
Šv. kankiniai Sergijus ir Bakchas (290-303).

8/21
Šv. vienuolė Pelagija Antiochietė (457), šv. mergelė Pelagija (303), šv. vienuolė Taisija (IV a.).

9/22
Šv. ap. Jokūbas (Alfiejaus sūnus) (I a.),
šv. teisusis patriarchas Abraomas ir jo sūnėnas Lotas (2000 pr. Kr.),
šv. vien. Andronikas ir jo žmona Atanazija (V a.),
šv. diakonė Poplija Išpažinėja (IV a.).

10/23
VII Visuotinio susirinkimo Tėvų atminimas (787),
šv. kankiniai Eulampijus ir Eulampija (303-311),
šv. vien. Ambraziejus iš Optos (1891).

11/24
Šv apaštalas Pilypas (vienas iš 7 diakonų) (I a.),
šv. Optos Tėvų sinaksė,
šv. vien. Teofanas Išpažinėjas, kanonų kūrėjas (850).

12/25
Šv. kankiniai Provas, Tarachas ir Andronikas (304),
šv. vien. Kozmas Himnografas (~787).

13/26
Iberijos Dievo Motinos ikona,
šv. kankiniai Karpas, Papilas, Agatodoras ir Agatonikė (251).

14/27
Kankiniai Nazarijas, Gerasijas, Protazijas, Celsijus (54-68),
šv. vienuolė Paraskevė-Petka (Serbė) (XI a.).

15/28
Šv. vien. Eutemijas Naujasis (898),
šv. vien., kunigas ir kankinys Lukijanas Antiochietis (312).

16/29
Šv. kank. Lionginas Šimtininkas (I a.).

17/30
Pranašas Ozėjas (820 pr. Kr.),
šv. vysk. ir kankinys Andriejus Kretietis (767).

18/31
Šv. ap. ir evangelistas Lukas (I a.).

19/Lapkr. 1
Pranašas Joelis (800),
šv. kanknys Varas ir su juo nukankintieji krikščionių mokytojai (307).

20/Lapkr. 2
Šv. didysis kankinys Artemas  (Artemonas) (362),
šv. teis. kūdikis Artemas (Artemonas) (1545).

21/Lapkr. 3
Šv. vien. Hilarijonas Didysis (371-372).

22/Lapkr. 4
Šv. tolygus apašalams Averkijus Hieropolietis, apaštalavęs Firgijoje, Sirijoje, Kilikijoje, Mesopotomijoje ir Romoje (167).

23/Lapkr. 5
šv. ap. Jokūbas, Viešpaties brolis (I a.),
šv. vien. Eliziejus Laurušavietis (1250).

24/Lapkr. 6
Šv. kank. Aretas ir 4299 su juo nukankintųjų (523),
šv. kank. Laurynas, Balachninsko vyskupas (1918).
 
25/Lapkr. 7
Šv. kankiniai Markijonas ir Martirijas (355),
Šv. teisioji Tavifa Gailestingoji (I a.).

26/Lapkr. 8
Šv. Demetras Tesalonikietis (306).

27/Lapkr. 9
Šv. Nestoras Tesalonikietis (306).

28/Lapkr. 10
Šv. didž. kank. Paraskevė (III a.),
šv. kank. Terencijus ir Neonila bei jų vaikai (249-250),
šv. vysk. Arsenijus Serbas (1266),
šv. vysk. Dmitrijus Rastovietis (1709).

29/Lapkr. 11
Šv. vienuolė ir kankinė Anastazija Romietė (~249-259),
šv. vien. Abramijas Atsiskyrėlis ir jo dukterėčia šv. palaimintoji Marija (~360).

30/Lapkr. 12
Šv. vysk. ir kankinys Zinobijus ir jo sesuo kank. Zinobija (285),
šv. apaštalai iš 70-ies: Tercijus, Morkus, Justas, Artemas (I a.).

31/Lapkr. 13
Šv. apaštalai iš 70-ies: Stachijus, Amplas, Urvanas, Narkisas, Apelas ir Aristobulas (I a.).

LAPKRITIS

1/14
Šv. neturtėliai stebukladariai Kosmas ir Damijonas ir jų motina šv. vienuolė Teodotija (III a.).

2/15
Šv. kankiniai Akindinas, Pegasijus ir Elpidoforas (~341-345).


3/16
Šv. kankiniai Akepsimas (vyskupas), Juozapas (kunigas) ir Aifalas (diakonas) (IV a.).

4/17
Šv. vien. Joanikijas Didysis (846),
šv. kankiniai vysk. Nikandras ir kun. Hermėjas (I a.).

5/18
Šv. kankiniai Galakcijonas ir Epistemė (III a.),
šv. apaštalai iš 70-ies Patrovas, Hermas, Linas, Gajas, Filologas (I a.).

6/19
Šv. vysk. Paulius Išpažinėjas (Konstantinopolio patriarchas) (350).

7/20
33 Melitino kankiniai (III a.).

8/21
Šv. arkangelo Mykolo ir visų dangiškųjų Galybių sinaksė

9/22
Šv. vysk. Nektarijus Pentapolietis (1920),
šv. kankiniai Onisiforas ir Porfirijus (~284-305),
šv. vienuolė Matronas (492),
šv. vienuolė Teoktistė (881).

10/23
Šv. apaštalai iš 70-ies Erastas, Olimpas, Rodijonas, Sosipatras, Kvartas ir Tercijus (I a.).

11/24
Šv. didžioji kankinė Mina (304),
šv. kank. Viktoras ir šv. kank. Stefanidė (II a.),
šv. kank. Vincentas (304),
šv. vien. Teodoras Studitas (826).

12/25
Šv. vysk. Jonas Gailestingasis (Konstantinopolio patriarchas) (616-620),
šv. vien. Nilas Sinajietis (V a.).

13/26
Šv. vysk. Jonas Auksaburnis (Konstantinopolio arkivyskupas) (407).

14/27
Šv. apaštalas Pilypas (~81-96),
šv. ištikim. imperatorius Justinijonas Didysis (565) ir imperatorienė Teodora (548),
šv. vysk. Grigalius Palamas (~1360).

15/28
Advento pradžia
Šv. kank., išpaž. Gurijas, Samonas (299-306) ir Abibas (322),
šv. vien. Paisijus Veličkovskis (1794).

16/29
Šv. ap. ir evangelistas Matas (I a.).

17/30
Šv. Grigalius Stebukladarys (~266-270).

18/Gruod.1
Visi Estijos šventieji,
šv. kank. Platonas (302/306),
šv. kank. diak. Romanas ir vaikas Barulas (303).
šv. kank. lektoriai Zakchiejas ir Alfiejas (303).

19/2
Pranašas Abdijas (IX a. pr. Kr.),
šv. vienuoliai Barlaamas, Juozapatas ir Aveniras Indai (IV a.),
šv. vysk. Filaretas Maskvietis (1867),
šv. vien. kank. Mitrofanas Kvaninas (tapo vienuoliu Vilniuje)
(1937).

20/3
Įvedimo šventės išvakarės
Šv. vysk. Grigalius Dekapolitas (816).

21/4
Švč. Dievo Gimdytojos įvedimas į Šventyklą

22/5
Šv. apaštalai iš 70-ies Filemonas ir Archipas ir tolygi apaštalams kankinė Apfija (I a.).

23/6
Šv. vysk. Amfilochijus Ikonietis (>394),
šv. vysk. Grigalius Arkagantietis (VI-VII a.).

24/7
Šv. didžioji kankinė Kotryna (305-313),
šv. didysis kankinys Merkurijus (III a.).

25/8
Įvedimo šventinio laikotarpio pabaiga
Šv. kankiniai pop. Klemensas Romietis (101) ir Petras Aleksandrietis (311).

26/9
Šv. vien. Alipijus Stulpininkas (640),
šv. vien. Jokūbas Siras (457),
šv. vien. Stilijonas Partlagonietis (V-VI).

27/10
Šv. didysis kankinys Jokūbas Persas (421),
Dievo Motinos ikona „Ženklas iš dangaus“.

28/11
Šv. kank. Irinarchas ir 7 moterys (303),
šv. vien, kank. Steponas Išpažinėjas (767).

29/12
Šv. kank. Paramonas ir 370 kitų kankinių (250),
šv. kank. Filumenas (274),
šv. vien. Akakijas Sinajietis (VI).

30/13
Šv. ap. Andriejus Pirmas Pašauktasis (62),
šv. vysk. Frumentijus (Etiopijos švietėjas) (380).

GRUODIS

1/14
Pranašas Nahumas (VII a. pr. Kr.),
šv. teis. Filaretas Gailestingasis (792).

2/15
Pranašas Habakukas (VII-VI a. pr. Kr.),
Šv. kank. Miropė (251).

3/16
Pranašas Sofonijas (635-605 pr. Kr.).

4/17
Šv. didžioji kankinė Barbora ir šv. kank. Julijonija (~306),
šv. vien. Jonas Damaskietis (776).
šv. kun. vien. kank. Mikalojus Jachontovas (tarnavo Lietuvoje) (1918).

5/18
Šv. vien. Saba Pašventintasis (532).

6/19
Šv. Mikalojus, Miros (Likijoje) vyskupas (~345).

7/20
Šv. vysk. Ambraziejus Milanietis (397).

8/21
Šv. vien. Patapijas (VII a.),
šv. apaštalai iš 70-ies: Sostenas, Apolas, Kefa, Tichikas, Epafroditas, Cezarijus, Onisiforas (I a.).
Šv. 62 kunigai ir 300 pasauliečių, kurios arijonai nukankino Afrikoje (477).

9/22
Švč. Dievo Gimdytojos prasidėjimas, 
pranašė Ona, pranašo Samuelio motina (1100 pr. Kr.).

10/23
Šv. kankiniai Menas, Hermogenas ir Eugrafas (~313).

11/24
Šv. vien. Danielius Stulpininkas (489-490),
šv. vien. Lukas Stulpininkas (970-980).

12/25
Šv. vysk. Spiridonas Trimifuntietis (~348).

13/26
Šv. kankiniai Eustratijus, Auksentijus, Eugenijus, Mardarijus ir Orestas (284-305),
Šv. kank. Liucija (304).

14/27
Šv. kankiniai Tirsas, Leukijus, Kalinikas (249-251).

15/28
Šv. vysk. ir kank. Eleuterijus (Romos popiežius), šv. kank. Antija (jo motina) (~117-138).

16/29
Pranašas Agėjas (~500 pr. Kr.),
šv. kank. Marina (III a.).

17/30
Pranašas Danielius ir trys jaunuoliai: Ananijas, Azarija ir Mišaelis (600 pr. Kr.).

18/31
Šv. kank. Sebastijonas ir su juo nukankintieji (~287/304),
šv. vysk. Modestas Jeruzalietis (633-634).

19/saus.1
Šv. kank. Bonifacijus (290)

20/saus. 2
Pasiruošimas Šv. Kalėdoms.
Šv. vysk. ir kank. Ignotas Antiochietis (107),
šv. teis. Jonas Kronštatietis (1908)


21/saus. 3
Šv. kank. Julijona ir su ja nukentėję 500 vyrų bei 130 moterų Nikomedijos kankinių (304)

22/saus. 4
Šv. kank. Anastazija (Išvaduotoja iš nuodų, 304)

23/saus. 5
10 šventųjų Kretos kankinių (III a.)

24/saus. 6
Šv. Kūčios
Šv. vienuolė ir kankinė Eugenija (262)

25/saus. 7
Šv. Kalėdos - Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas

26/saus. 8
Švč. Mergelės, Dievo Gimdytojos ir visuomet Mergelės Marijos sinaksė
Aušros vartų Dievo Motinos ikonos pagerbimas Vilniuje

27/saus. 9
Šv. Steponas (pirmasis kankinys, apaštalas ir arkidiakonas, 34)

28/saus. 10
20 000 šventų Nikomedijos kankinių (302)

29/saus. 11
Šv. 14 000 kūdikių (kuriuos nužudė Erodas, I a.),
šv. vien. Markelas Nemiegančiųjų Abatas (485)

30/saus. 12
Šv. kank. Anisija (285–305),
šv. kun. ir kankinys Zotikas (IV a.)

31/saus. 13
Kalėdų šventinio laikotarpio pabaiga,
šv. vienuolė Melanija Romietė (439),
šv. vysk. Petras Mohyla (Kijevo metropolitas, 1646)

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai