„Kasdienė duona“ | Lk 9,57-62

57 Jiems (Jėzui su mokiniais) einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“ 58 Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. 59 Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas prašė: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. 60 Jis atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ 61 Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“. 62 Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.
           
            Ir vėl Jėzaus žodžiai sunkūs. Nėra lengva sekti Juo. Su Jėzumi nėra patogumų, dažnai laužomi nusistovėję stereotipai, Jis eina prieš srovę. Jėzus niekada nežadėjo, kad tam, kas seks Juo, kas taps krikščionimi, gyvenimas bus lengvas ir malonus. Viskas ims sektis, pildysis visi norai, bus patogu ir gera gyventi. Ne, Jėzus dažnai kartoja, kad sekimas Juo yra kryžiaus nešimas ir mirtis. Tačiau, taip pat TIK sekimas Kristumi suteikia prisikėlimo ir amžinojo gyvenimo viltį. Todėl labai svarbu aiškiai suvokti Jėzaus sekimo prasmę ir kainą, tai reiškia, atsižadėti pasaulio patogumų, „garantijų“, net savo artimųjų vardan Dievo karalystės, nes kitu atveju: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“. Jėzus nė vieno neverčia, tačiau trokšta, kad Jo sekėjai būtų laisvi nuo šio pasaulio dalykų. O tada, jau kitoje vietoje, apaštalui Petrui Jėzus paaiškina: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo (Mk 10,29-30). Svarbu išdrįsti ir leistis į kelionę su Juo.

Šiandien dėkosiu Dievui už man duotus brolius ir seseris Kristuje.
Šiandien prašysiu malonės būti laisvu nuo pasaulio dalykų.
Šiandien nesidairysiu atgal, bet ryžtingai eisiu į priekį Dievo karalystės link.

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai