Bizantiškas laikrodis


Laikas, kaip Šventajame Rašte, taip ir Ortodoksų Bažnyčioje, skaičiuojamas nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Diena prasideda vakare, t.y. po saulėlydžio. Pavyzdžiui, sekmadienis prasideda šeštadienio vakarą. O valandos skaičiuojamos padalijus šviesųjį arba tamsųjį paros metą į 12 lygių dalių (taigi, dienos valandų ilgumas priklauso nuo metų laiko).

Schemoje matote bizantiškojo laikrodžio schemą. Kairėje pusėje - dvylika dienos valandų. Jos suskirstytos į keturis budėjimus, kurie atitinkamai prasideda 1, 3, 6 ir 9-ąją valandą. Pamaldų tikslas, kaip sakyta, prasideda vakare, t.y. tradiciškai nuo 1 naktinės valandos prasidėdavo vakarinė (vakarinės pamaldos). Laikrodyje angliškai jos vadinasi „vespers“, mūsišku laiku jos prasideda 19 val., tačiau dėl praktinių priežasčių paprastai vakarinė prasideda 17 val. 

Per II-ąjį nakties budėjimo ketvirtį vyksta naktinė malda, vadinama naktine arba, lotyniškoje tradicijoje, kompleta (angl. compline). Sekančiame ketvertyje - vidurnaktinė (nocturns), o prieš aušrą - rytmetinė (visa tai - tam tikros pamaldų formos). Rytmetinė baigiasi prieš aušrą doksologija. Kunigas pakelia rankas į rytus, kur teka saulė, ir pradeda melstis: „Garbė Tau, parodžiusiam mums šviesą...“.

Dėl praktinių priežasčių Rusijos Ortodoksų Bažnyčioje dažnai visos šios pamaldos yra nukeliamos į vakarą, po vakarinės. Graikijos tradicijos Bažnyčiose rytmetinė vyksta ryte. Griežasčiausiai minėtosios tradicinės tvarkos laikosi Atono kalno vienuolynai.

Dieviškoji Liturgija (paprastai) vyksta iki 6-osios valandos bizantiškuoju laiku, t.y. iki vidurdienio. Išimtis - Gavėnios trečiadieniai ir penktadieniai, kai Liturgija vyksta vakare, sujungta su vakarine. Laikrodyje pirmoji dienos valanda pažymėta kaip mūsiška 7-oji valanda ryto, tačiau ši riba kinta priklausomai nuo metų laiko. Kai saulė nusileidžia, para pasibaigia.

Tokio laiko, kaip minėjau, laikomasi ir visur Šventajame Rašte. Iki šiol pagal šią sistemą sureguliuotus mechaninius laikrodžius galima sutikti Atone.

***

Taip pat skaitykite:
Laikas Ortodoksų Bažnyčios Šventojoje Tradicijoje
Savaitės dienų reikšmė ortodoksų Tradicijoje
Ortodoksų kalendorinės tradicijos

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai