Rytų krikščionybė ir lietuvybė


Šio straipsnio tema gali pasirodyti netikėta. Posovietinėje Lietuvoje lietuvybė dažniausiai suvokiama per vadinamąją Jono Basanavičiaus perspektyvą – senąją lietuvių pagonybę, genetinį bendrumą ir lietuvių kalbą, o tikintieji prie šių elementų prideda lietuviškąją katalikybę. Tačiau šimtmečius Lietuvos valstybės dalimi buvo ir rytų krikščionys, kurių dalis netgi buvo katalikai.

Tarp Romos katalikų kartais galima išgirsti labai įdomių teiginių, neatitinkančių Katalikų Bažnyčios tikrovės. Pavyzdžiui, kitąkart diskusijoje nuskamba teiginiai, esą „Katalikų Bažnyčioje visi kunigai laikosi celibato“, arba kad iki II Vatikano susirinkimo katalikai šv. Mišias šventė vien lotynų kalba. Nors Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė savo laiku buvo rytų krikščionybės lopšys, šiandien mažai kas žino, jog vienybėje su Romos popiežiumi egzistuoja rytų katalikų (unitų) bendruomenės, turinčios vedusią kunigiją, senovinę liturgiką nacionaline kalba ir kt. Jie savo apeigas paveldėjo iš kitų LDK krikščionių – ortodoksų (stačiatikių).

Didžiausia tokia bendruomenė yra Ukrainos Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčia, skaičiuojanti apie 4 milijonus narių. Nors daugelis šios Bažnyčios, kurią ilgą laiką krikščionys ortodoksai ir Vakarų apeigų katalikai vadino „unitų Bažnyčia“, parapijų randasi Vakarų Ukrainoje, tebėra likusios ir penkios bendruomenės Lietuvoje. Daugeliu išorinių bruožų, drausminių nuostatų bei apeigų požiūriu šios bendruomenės primena Ortodoksų Bažnyčią, tačiau tikėjimo turiniu ir juridiniu pavaldumu yra katalikiškos.

Filosofas Antanas Maceina rašo: „Rytų Bažnyčios liturgijų įvairumas yra artimesnis ir krikščioniškajai, ir tautiškajai dvasiai. Rytų Bažnyčia yra išsaugojusi tautinį liturginių formų pagrindą“. Kaip šis tautinis liturginių formų pagrindas gali sąveikauti su lietuvybės idėja ir ar gali? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija liudija, kad rytų krikščionybės idėjos ne tik sąveikavo su lietuvybės idėja, bet ir buvo organiška Lietuvos valstybingumo idėjos dalis.
Parama

Mūsų projektą galite paremti:

Contribee PayPal


VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Populiarūs įrašai