Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (gegužės 19-25 d.)

Talino Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia. Foto: https://rus.err.ee
ESTIJA

Talino Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia, pirmoji ortodoksų parapija Estijoje, balsavo už pasitraukimą iš Maskvos patriarchato.

Talino Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios Nõmme, priklausančios Estijos ortodoksų bažnyčiai Maskvos patriarchate (EOC MP), parapijietė Liivika Simmul sakė, kad jų bažnyčios nariai yra pasirengę gyventi savarankišką krikščionišką gyvenimą ir atsakingai į jį žiūrėti.

Pasak jos, tai buvo patvirtinta balandžio mėnesį vykusiame bendruomenės susirinkime, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl ateities ir statuso: „Iš pradžių buvo aptarti trys variantai: toliau gyventi kaip iki šiol, kreiptis dėl išplėstinės autonomijos arba prisijungti prie Estijos apaštališkosios ortodoksų bažnyčios (EAPC). Didžiule balsų dauguma parapijiečiai nusprendė, kad reikia siekti nepriklausomybės nuo Maskvos patriarchato.“

Vidaus reikalų ministras Lauri Läänemetsas paaiškino, kad sprendimą dėl būsimo EPEK-MP statuso turėtų priimti pačios parapijos per gegužės mėnesį: „Klausimas yra skubus, tačiau nenorime daryti pernelyg didelio spaudimo EPEK-MP ir parapijoms“.

EGIPTAS

Aleksandrijos ir visos Afrikos patriarchui Teodorui II palaiminus, Aleksandrijos patriarchate vyksta Tarptautinės ortodoksų Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos teologinio dialogo komisijos susitikimas. Šiame svarbiame susitikime, kuris truks iki gegužės 31 d., dalyvaus 14 ortodoksų ir 10 liuteronų atstovų - dvasininkų ir teologų be hierarchinio rango. Renginys ypatingos reikšmės, nes vyks Nilo žemėje, krikščionybės ir krikščioniškosios teologijos lopšyje.

Oficialus dvišalis ortodoksų ir liuteronų dialogas prasidėjo maždaug prieš 40 metų, kai 1981 m. Espo mieste (Nyderlandai) įvyko pirmasis bendras susitikimas. Vėliau įvyko daugiau kaip 17 susitikimų įvairiuose Europos ir Viduržemio jūros regiono miestuose, kuriuose buvo nagrinėjami ir aptariami ekleziologijos, Eucharistijos ir sakramentų klausimai.

RUMUNIJA

Rumunijos patriarchas Danielius paskelbė, kad Visuotinis patriarchatas pasiūlė kanonizuoti Prodromou atonitų eremo įkūrėjus, garbinguosius Nifoną ir Nektarijų. „Nektarijus Protopsaltas, arba Nektarijus iš Valachijos, buvo vienas didžiausių rumunų hesichastų, gyvenusių šventajame Atono kalne, - paaiškino patriarchas Danielius. „Jie plačiai žinomi ir vertinami ne tik Atono kalno rumunų, bet ir įvairių tautybių vienuolių“.

ŠIAURĖS MAKEDONIJA

Ohrido arkivyskupija lygiuojasi į naujosios nacionalistinės vyriausybės Skopjėje siekius ir poziciją, taip kenkdama dvejus metus trukusioms Visuotinio patriarchato pastangoms atkurti eucharistinę bendrystę su Šiaurės Makedonijos Bažnyčia po beveik pusę amžiaus trukusio atsiribojimo. Ohrido arkivyskupas Stefanas pokalbyje su savo šalies televizijos kanalu atsakė į klausimus, kokiomis sąlygomis jis gaus Tomosą dėl autokefalijos iš Visuotinio patriarchato. Jis pabrėžė, kad dar neįmanoma įvertinti kada bus suteikta autokefalija. „Tai gali būti rytoj, gali būti poryt. Turime susitelkti į Bažnyčią ir užmegzti ryšius su kitomis vietinėmis Ortodoksų Bažnyčiomis“.

Taip pat hierarchas kalbėjo apie jo požiūriu nepriimtinas sąlygas, susijusias su autokefalijos suteikimu. „Jei Visuotinis patriarchatas suteiks mums Tomosą, mes jį priimsime, tačiau sąlygos, kurios mums keliamos, yra nepriimtinos. Iš mūsų reikalaujama atsisakyti Makedonijos ortodoksų bažnyčios vardo, atsisakyti Makedonijos diasporos ir pripažinti Ukrainos ortodoksų bažnyčią", - sakė Ochrido arkivyskupas. Jis pridūrė, kad bus sunku patenkinti kai kuriuos Visuotinio patriarchato reikalavimus, ypač susijusius su Bažnyčios pavadinimu ir diaspora. „Mes turime savo vardą ir jis niekam kitam nepriklauso. Niekas neturėtų prašyti mūsų jo atsisakyti. Mūsų Bažnyčios vardas yra Makedonijos Ortodoksų Bažnyčia - Ochrido arkivyskupija. Abu pavadinimai yra neatsiejama mūsų Bažnyčios tapatybės dalis“, - sakė metropolitas Stefanas. Visuotinio patriarchato pozicija buvo aiški nuo pat pradžių. 2022 m. gegužės 9 d. Šventasis sinodas paskelbė pripažįstantis šios Ochrido Bažnyčios pavadinimą, konkrečiai nurodydamas jurisdikciją Šiaurės Makedonijos valstybės teritorijoje. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai jos primas raštu pažadėjo Visuotiniam patriarchatui atsisakyti terminų „makedonų“ ir bet kokių kitų žodžio „Makedonija“ darinių.

Serbijos patriarchato Ochrido arkivyskupijai suteikta „autokefalija“ ir Rusijos Bažnyčios noras ją pripažinti galėjo suteikti arkivyskupui Stefanui drąsos, ypač po to, kai į valdžią atėjo ultranacionalistų partija. Naujosios vyriausybės vadovai, įskaitant prezidentą ir ministrą pirmininką, jau suskubo užginčyti su Graikija pasirašytą Prespijos susitarimą, dar kartą patvirtindami, kad jų šalis yra „Makedonija“.

ALBANIJA

Albanijos Ortodoksų bažnyčios išleido pareiškimą, kuriuo išreiškė savo stiprų nepritarimą tos pačios lyties asmenų sąjungai, vadinamai „santuoka“, įvykdytai 2024 m. gegužės 19 d. Tirana City Hall. 
„Albanijos autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia laikosi pozicijos, kad žmonijos išsaugojimas grindžiamas dviejų lyčių egzistavimu ir jų sąjunga.
Jokia kultūra, religija ar įstatymų sistema (Solono, Platono ir kt.) nėra institucionalizavusi homoseksualaus sugyvenimo kaip santuokos.
Tai, kas nenatūralu, netampa natūralu teisiniais potvarkiais. Priešingai, toks įstatymas įžeidžia kūriniją.
Tai ne socialinė pažanga, o konfliktas su natūralia, žemyn einančia tvarka.
Bažnyčia privalo aiškiai suformuluoti santuokos sampratą ir vertę, šeimos svarbą ir vaikų gimdymą pagal savo šventuosius tekstus ir šimtametę tradiciją, kaip 2016 m. paskelbė Šventasis ir Didysis Ortodoksų Bažnyčios sinodas Kretoje.“
Pareiškime atsispindi Bažnyčios įsipareigojimas saugoti jos tradicinį mokymą apie santuoką ir šeimą, pabrėžiant esminį susidūrimą tarp religinių įsitikinimų ir besivystančių socialinių normų dėl tos pačios lyties asmenų santykių.

RUMUNIJA

Praėjusią savaitę Rumunijos patriarchato diakonijos tarnyba oficialiai prisijungė prie Europos diakonijos bendrijos. Gegužės 14-17 d. Rumunijos patriarchate vyko Europos diakonijos tarnybų generalinė asamblėja, kurios tema - „Diakonija ir demokratija“. Susirinkime dalyvavo daugiau kaip 60 narių organizacijų atstovai. Rumunijos Bažnyčios diakonijos tarnybų vadovas t. Ciprian Ionita pažymėjo, kad prisijungimas prie Europos asociacijos „suteikia galimybę Europos lygmeniu dalyvauti diskusijose dėl socialinės politikos, migracijos ir profesinio mokymo“.

Eurodiakonijos prezidentas Olli Holmströmas labai teigiamai įvertino bendradarbiavimo su Rumunijos Bažnyčios diakonine tarnyba patirtį ir padėkojo už kvietimą surengti Generalinę asamblėją Rumunijoje.

KONSTANTINOPOLIS

Mirą nešančių moterų sekmadienį Visuotinis patriarchas Baltramiejus vadovavo patriarchalinei Dieviškajai Liturgijai Valukli vienuolyne, dalyvaujant Visuotinio Sosto ir Bulgarijos bei Ukrainos Bažnyčių hierarchams. Tai pirmasis oficialus Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios hierarchų susivienijimas su Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios hierarchais. Iš tikrųjų šis įvykis reiškia faktinį Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios pripažinimą Bulgarijos Bažnyčioje. Savo kalboje po Dieviškosios Liturgijos Visuotinis patriarchas išreiškė džiaugsmą dalyvaudamas dviejų Bažnyčių - Bulgarijos ir Ukrainos - hierarchų Dieviškojoje Liturgijoje.

GRAIKIJA

Šeštadienį, 2024 m. gegužės 18 d., dešimties profesorių ir studentų grupė iš Suomijos autonominės bažnyčios ortodoksų teologijos mokyklos Joensuu aplankė Halki Visuotinio patriarchato teologijos mokyklą. Delegacijai vadovavo mokyklos profesorius kunigas vienuolis Damaskinos Xenofontinos ir mokytojas Michaelis Sidorovas. Didžiojoje sinodo salėje svečius šiltai priėmė Aravijos vyskupas Kassianas, kuris pasveikino svečius ir papasakojo apie mokyklos istoriją ir reikšmingą indėlį į Ortodoksų Bažnyčios gyvenimą bei tarpkrikščioniško bendradarbiavimo reikalus.

Patriarchas Baltramiejus su Helsinkio ir Visos Suomijos metropolitu Leonu. Foto: orthodoxtimes.com

SUOMIJA

2024 m. sausį Helsinkio ir Visos Suomijos arkivyskupas Leonas pasiprašė Jo Šventenybės Visuotinio patriarcho Baltramiejaus išleidžiamas į pensiją. Konstantinopolio Bažnyčios primas perdavė šį klausimą Sinodo komisijai. Šventojo Sinodo posėdyje, vykusiame 2024 m. gegužės 17-18 d. patriarcho rezidencijoje Fanare, arkivyskupo Leono prašymui dėl išėjimo į pensiją buvo pritarta. Jis įsigalios po to, kai lapkričio 25-28 d. vyksiančiame dvasininkų ir pasauliečių Bažnyčios susirinkime Valaamo vienuolyne bus išrinktas naujas Suomijos Bažnyčios primas.

Pagal Suomijos autonominės Ortodoksų Bažnyčios Tomosą, Tarybos sprendimas bus perduotas Visuotiniam patriarchatui, kad šis vėliau patvirtintų primo kandidatūrą.

SERBIJA

2024 m. gegužės 14-18 d. Serbijos ortodoksų bažnyčios vyskupų susirinkimas vyko Belgrado Šventojo Sabos bažnyčioje.

Pamaldoms vadovavo Jo Šventenybė Serbijos patriarchas Porfirijus, kartu tarnavo Serbijos Bažnyčios vyskupai. Pirmojo darbo posėdžio pradžioje Jo Šventenybė patriarchas į susirinkusius vyskupus kreipėsi sveikinimo laišku.

Po to Hierarchų taryba parengė pareiškimą, kuriame paragino visas tarptautines institucijas dėti visas pastangas, kad būtų sustabdytas šiurkštus serbų tautos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidinėjimas Kosove ir Metohijoje.

Taryba išklausė ir išnagrinėjo ataskaitas apie Serbijos Bažnyčios Šventojo sinodo, vyskupijų vyskupų, Bažnytinio teismo, Patriarchalinės tarybos, Patriarchalinės bibliotekos, Serbijos Ortodoksų Bažnyčios muziejaus ir archyvo, Labdaros fondo „Gailestingumas“ ir kitų Serbijos Ortodoksų Bažnyčios institucijų bei tarnybų darbą. Taryba nusprendė įsteigti keturias naujas vyskupijas Europoje ir patvirtino naujus Serbų Bažnyčios vyskupijų Jungtinėse Amerikos Valstijose įstatus. Taryba patvirtino keturių naujų vyskupų kandidatūras. Be to, buvo apsvarstyti ir patvirtinti Serbų Ortodoksų Bažnyčios statuto nuostatos dėl vyskupų titulų pakeitimai ir papildymai. Ypatinga diskusijų tema buvo bažnytinio švietimo problemos, Serbijos ortodoksų seminarijų padėtis, jų planai ir programos, taip pat jų tobulinimo būdai ir galimybės. Buvo sudaryta speciali katedros komisija, kuriai pavesta parengti Serbijos Bažnyčios švietimo įstaigų būklės gerinimo planą.

Taryba taip pat atkreipė dėmesį į karinių konfliktų Ukrainoje ir Palestinoje socialines ir geopolitines pasekmes, išreiškė solidarumą su karinių konfliktų aukomis.

Vykstant Tarybos darbui, įvyko Centrinės institucijos posėdis, skirtas Šv. Sabos memorialinės bažnyčios Vračare statybai užbaigti. Šia proga buvo gauta šio organo ataskaita apie visus per praėjusius metus atliktus darbus ir gautas aukas.

Serbijos prezidento kvietimu sinodo dalyviai aplankė Serbijos prezidentą Aleksandarą Vučičių ir kronprincą Aleksandrą Karageorgevičių.

JAV

Šv. Vladimiro ortodoksų teologinė seminarija (SVOTS) praneša, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. iš seminarijos prezidento ir Trijų šventųjų hierarchų koplyčios rektoriaus pareigų atsistatydina Dr. Chadas Hatfieldas. Jo eminencija metropolitas Tichonas, Ortodoksų Bažnyčios Amerikoje primas ir Patikėtinių tarybos pirmininkas, kartu su Patikėtinių taryba gavo ir priėmė atsistatydinimo raštą iš kun. Chado Hatfieldo gegužės 17 d., penktadienį, per pavasarinį pusmetinį Patikėtinių tarybos posėdį. Metropolitas ir Patikėtinių taryba išreiškė padėką ir dėkingumą kun. Chadui Hatfieldui už ilgametę vaisingą tarnystę Šv. Vladimiro seminarijoje.

Patikėtinių taryba seminarijos rektoriaus pareigas laikinai einančiu dekanu paskyrė daktarą Ionutz-Alexandra Tudorie.

SAKARTVELAS

Gegužės 17 d. tūkstančiai žmonių žygiavo Sakartvele Šeimos dienos proga. Tbilisyje daugybė žmonių susirinko į Kašveti Švento Jurgio patriarchalinę bažnyčią, kur patriarcho sosto vikaras metropolitas Šio (Mudžiris) vadovavo pamaldoms, o vėliau tūkstantinę eiseną vedė į Švenčiausiosios Trejybės katedrą Sakartvelo sostinės centre. Prie procesijos prisijungė Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklijus Kobachidzė, parlamento pirmininkas Šalva Papuašvilis ir sostinės meras Kacha Kaladzė. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai