Pasaulio ortodoksų naujienų apžvalga (gegužės 12-18 d.)

Sakartvelas. Foto: orthodoxtimes.com

SAKARTVELAS

Viso Sakartvelo patriarchas 2024 m. gegužės 12 d. kreipėsi į kaimenę. Kreipimesi jis pabrėžė maldos, taikos ir tautos vienybės svarbą.

Sakartvelo patriarchatas socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime aiškiai nurodė, kad bandymai politizuoti ar interpretuoti jo žodžius per politikos prizmę yra ne tik klaidingi, bet ir žalingi tikrajai maldos esmei.

Šiais sudėtingais laikais, paženklintais įvairių socialinių ir politinių nesutarimų, patriarcho raginimas melstis giliai atliepia Sakartvelo žmonėms. Jis yra vilties švyturys ir priminimas apie neblėstančią tikėjimo galią vadovauti ir kelti visuomenę netikrumo laikais.

TURKIJA

Turkijos prezidentas pakvietė visuotinį patriarchą Baltramiejų dalyvauti vakarienėje, kurią jis rengia Graikijos ministrui pirmininkui Kyriakosui Mitsotakiui. Šis gestas laikomas teigiamu Ankaros požiūrio į Graikijos ministro pirmininko vizitą Turkijos sostinėje ženklu.

Tarp temų, kurios bus aptartos per Kyriakos Mitsotakis derybas, yra su mažumomis susiję klausimai, Egėjo jūros ir rytinės Viduržemio jūros regiono dalies nesutarimai, galimi ginčų sprendimo terminai, prieštaringai vertinamas jūrų parkų klausimas, susirūpinimas dėl Chora vienuolyno pertvarkymo į mečetę, taip pat diskusijos dėl prekybos, turizmo ir pastangų išlaikyti stabilumą Egėjo jūros regione.

KANADA

Patriarchalinis ortodoksų teologijos universitetas Toronte veikia 26-uosius metus. Jį baigė šešiasdešimt trys jaunuoliai, trisdešimt septyni iš jų buvo įšventinti į kunigus ir tarnauja bažnyčiose visoje Kanadoje.
Diplomų įteikimo ceremonijoje, kurioje buvo įteikti diplomai šių metų absolventams, dalyvavo daugiau kaip 500 žmonių.
Kanados arkivyskupas Sotirijus pasveikino absolventus ir studentus, padėkojo Toronto patriarchalinio ortodoksų teologijos universiteto dekanui, Pataros vyskupui Atenagorui, dėstytojams ir visiems susirinkusiems.

LENKIJA

Tarptautinis festivalis „Ortodoksų bažnytinės muzikos dienos“ Hajnuvkoje - tai unikalus renginys, suteikiantis muzikos mylėtojams ir klausytojams galimybę mėgautis Ortodoksų bažnytiniu giedojimu. Be pagrindinių pasirodymų, festivalio metu taip pat vyksta įvairūs šalutiniai renginiai. Šiemet, minint Ortodoksų Bažnyčios Lenkijoje autokefalijos 100-ąsias metines, 2024 m. gegužės 15 d. Hajnuvkos Blagoczynieckių centre vyko speciali mokslinė sesija. Sesijos metu vyskupas Varsonufijus skaitė paskaitą tema „Ortodoksų Bažnyčios Lenkijoje autokefalija 1924 m. Antrosios Lenkijos Respublikos religinės politikos fone“. Prieš paskaitą susirinkusiesiems koncertavo Hajnuvkos Švenčiausiosios Trejybės parapijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Justynos Marchuk.

Lankytojai taip pat galėjo susipažinti su archyvinėmis nuotraukomis, kuriose užfiksuoti įvykiai, susiję su Bažnyčios autokefalija ir jos gyvenimu tarpukario laikotarpiu. Šią parodą parengė Varšuvos Ortodoksų metropolijos muziejus, o jos atidarymas įvyko 2024 m. gegužės 13 d., antradienį, festivalio metu.

PIETŲ KORĖJA

Didžiosios savaitės šeštadienį Sindesmoso Ortodoksų jaunimo organizacijos nariai, lydimi kun. Antonios Lim ir Korėjos metropolito Amvrosijaus, lankėsi Hankuk užsienio studijų universiteto miestelyje Yeong-in mieste. Čia svečiai buvo supažindinti ir su pačiu universitetu, ir su metropolito Ambrozijaus, kaip graikų studijų katedros profesoriaus, pedagogine veikla.

Susitikimas baigėsi draugiškomis futbolo rungtynėmis tarp „Syndesmos“ komandos ir Graikų studijų katedros studentų komandos. Po rungtynių svečių grupė grįžo į Seulą ir dalyvavo Didžiosios vakarinės pamaldose Švento Mikalojaus katedroje.

KONSTANTINOPOLIS

Visuotinis patriarchas Baltramiejus praėjusią savaitę paskelbė, kad popiežius Pranciškus kitais metais planuoja apsilankyti Turkijoje ir paminėti Nikėjos pirmojo Susirinkimo metines. „Jo Šventenybė popiežius Pranciškus pageidauja, kad mes kartu švęstume šią svarbią sukaktį“, - sakė Visuotinis patriarchas Baltramiejus.

Popiežius Pranciškus ketina apsilankyti Konstantinopolio visuotiniame patriarchate, o po to keliauti į Izniką, kur vyko Pirmasis Nikėjos Susirinkimas. Visuotinis patriarchas pažymėjo, kad vizitui organizuoti sudaromas komitetas, o Vatikanas netrukus susisieks su Turkijos vyriausybe. Popiežiui Pranciškui gruodį sukaks 88 metai, o keliauti į užsienį sunku dėl jo sveikatos būklės. Jis naudojasi lazdele arba neįgaliojo vežimėliu dėl kelio problemų. Pastaraisiais mėnesiais jis vengė viešų pasirodymų ir atšaukė keletą svarbių renginių, įskaitant kovo mėnesį vykusią Didžiojo penktadienio procesiją. Tačiau rugsėjo pradžioje jis planuoja aplankyti Indoneziją, Papua Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą, o vėliau tą patį mėnesį - Belgiją.

ITALIJA

Praėjusią savaitę buvo švenčiamos 16-osios Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Iatlijos vyskupijos įkūrimo metinės. Vyskupijos istorija įspūdinga bažnytinio gyvenimo dinamikai rumunų diasporoje Italijoje. Šiandien jos struktūrą sudaro 478 pastoraciniai ir misionieriški vienetai, iš kurių 278 yra parapijos. Šias bendruomenes aptarnauja 310 kunigų ir 25 diakonai. 62 parapijos turi savo bažnyčias. Vyskupijos įsteigimas buvo patvirtintas 2007 m. birželį vykusiame sinodo posėdyje, kuriam pirmininkavo patriarchas Teoktistas, ir įsigaliojo 2008 m. gegužės 8 d. intronizavus vyskupijos vyskupą.

Pirmoji rumunų Ortodoksų parapija Italijoje buvo įkurta 1975 m. Iki 1989 m. Italijoje buvo tik keturios parapijos. Nuo 1990 m. į Apeninų pusiasalį pradėjo emigruoti daugiau rumunų, todėl iki 1998 m. buvo įsteigtos dar keturios parapijos. Vėliau rumunų kasmet vis daugėjo. 2004 m. Rumunijos Ortodoksų Bažnyčios Vakarų ir Pietų Europos metropolija, reaguodama į besikeičiančią situaciją, paskyrė vyskupą Siluaną vyskupo vikaru, kuris prižiūrėjo tik Italijos regioną.

2004 m. rumunų bendruomenė Italijoje jau turėjo 34 parapijas. Iš pradžių dideliais regionais rūpinosi vienas kunigas.

Rumunijai įstojus į ES, rumunų migracija į Italiją dar labiau išaugo. O 2008 m. Rumunijos Ortodoksų bažnyčios Italijos vikariato statusas buvo padidintas iki nepriklausomos vyskupijos. Iki 2008 m. pabaigos Rumunijos Bažnyčios parapijų skaičius Italijoje pasiekė 90. Iki 2011 m. parapijų skaičius išaugo iki 120. Šiuo metu vyskupiją sudaro 26 beneficijos ir aštuoni vienuolynai.

Be pastoracinės, misionieriškos ir statybų veiklos, parapijos aktyviai plėtoja labdaringą, švietėjišką ir jaunimo veiklą. Italijos vyskupija Rumunijos Bažnyčioje atidarė Švento Dionizijaus teologinių studijų centrą, Bukarešto „Patriarcho Justiniano“ teologijos fakulteto Romos filialą. Italijos Rumunijos Bažnyčios vyskupija gavo didelę ir nuoseklią paramą iš Romos Katalikų Bažnyčios. Dauguma parapijų įsikūrusios katalikų bažnyčiose.

Šiuo metu Italijoje gyvena apie 1 200 000 rumunų.

KOSOVO

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios Raškos-Prizrenio vyskupija išreiškė gilų susirūpinimą dėl naujausio išpuolio prieš Švenčiausiosios Trejybės bažnyčią kaime netoli Pečo.

Pasak Pečo parapijos kunigo pranešimo, nežinomi asmenys įsibrovė į bažnyčią ir išpurškė antikrikščioniško ir antiserbiško turinio grafičius.

Šis incidentas kelia ypatingą nerimą, nes jis įvyko po Kosovo valdžios institucijų sprendimo uždrausti Serbijos patriarchui Porfiriui ir kitiems Serbijos Ortodoksų bažnyčios vyskupams atvykti į Kosovą. Šis draudimas sutrukdė jiems švęsti Šventąją Liturgiją ir pradėti eilinę Šventojo vyskupų sinodo sesiją Pečo patriarchato vienuolyne.

Arkivyskupija pabrėžė, kad šie išpuoliai prieš bažnyčias ir privačią nuosavybę daugiausia buvo etniškai ir religiškai motyvuoti ir ypač nukreipti prieš serbų bendruomenę ir Serbų Ortodoksų bažnyčią.
 
Jungtinė komisija prekybos žmonėmis socialinei problemai spręsti. Foto:orthodoxtimes.com

KONSTANTINOPOLIS

2024 m. gegužės 13 d. Konstantinopolyje įvyko pirmasis naujai įsteigtos Visuotinio patriarchato ir Elados Bažnyčios jungtinės komisijos prekybos žmonėmis socialinei problemai spręsti posėdis. Posėdį, kurį palaiminus Visuotiniam patriarchui Baltramiejui, surengė Visuotinis patriarchatas, jis vyko Patriarchato rezidencijos Hierarchų salėje. Susitikimui Visuotinio patriarchato vardu bendrai pirmininkavo Tiatyros ir Didžiosios Britanijos arkivyskupas Nikita, o Graikijos Bažnyčios vardu - Iliono metropolitas Atenagoras.

Susitikimo pradžioje Eminencijos bendrapirmininkai savo kalbose apibūdino pagrindinį jungtinės komisijos tikslą, pabrėždami, kaip svarbu mokyti dvasininkus atpažinti aukas ir informuoti visuomenę apie tragišką vergovės ir prekybos žmonėmis paplitimo tikrovę. 
 
Naujienas parengė kun. Georgijus Rojus ir Vitalis Dauparas

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai