Šviesos savaitės Šv. Rašto skaitinių logikaKas seka Ortodoksų Bažnyčios skaitinius kiekvieną dieną, galėjo pastebėti, kad Šviesos savaitės skaitiniai eina ne iš eilės - jei per Šv. Velykų Liturgiją skaitėme Evangelijos pagal Joną 1-ąją perikopę (skaitinį, slav. začalo), o pirmadienį - 2 perikopę, tai antradienį skaitinys parinktas iš Evangelijos pagal Luką. Trečiadienį grįžtama į Evangeliją pagal Joną, bet į 4 perikopę, ketvirtadienį - 8, penktadienį - 7, šeštadienį - 11 (sekamdienį, per Atvelykį jau skaitomas skaitinys apie apaštalą Tomą). Kodėl tokia keista skaitinių tvarka?

11 sekmadienio rytmetinės skaitinių

Pradėkime nuo klausimo apie Evangeliją pagal Luką. Ortodoksų Bažnyčioje yra dvejos pamaldos, kurių metu gali būti skaitoma Evangelija - Dieviškoji Liturgija ir rytmetinė. Dieviškosios Liturgijos skaitinių ciklas prasideda nuo Velykų ir apima visus metus, iki sekančių Velykų, tuo tarpu rytmetinės Evangelijos skaitinių turi gerokai mažiau. Šventės, minėjimai turi savo nuolatines rytmetinės Evangelijas, jai jų nėra, Evangelija per rytmetines neskaitoma, išskyrus sekmadienius. Sekmadienių rytmetinės turi vieną 11 Evangelijų ciklą, kiekvieną skaitinį per pamaldas apgieda specialios giesmės - eksapostilarijai ir evangelinės stichiros (jų yra 11, kaip ir skaitinių). Šie 11 sekmadienio rytmetinių skaitinių yra:

- 1 sekm. rytmetinės skaitinys. Mt 28,16-20.
- 2 sekm. rytmetinės skaitinys. Mk 15,43-16,8
- 3 sekm. rytmetinės skaitinys. Mk 16,9-20
- 4 sekm. rytmetinės skaitinys. Lk 24,1-12
- 5 sekm. rytmetinės skaitinys. Lk 24,12-35
- 6 sekm. rytmetinės skaitinys. Lk 24,36-53
- 7 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 20,1-10
- 8 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 20,11-18
- 9 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 20,19-31
- 10 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 21,1-14
- 11 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 21,15-25

Eiliniu laiku šie 11 Evangelijų skaitinių sukami ratu - vieną sekmadienį skaitomas 1 skaitinys, kitą - 2, trečią - 3, vienuoliktą - 11, ir ratas prasideda iš naujo. Visi šie 11 skaitinių kalba apie Kristaus prisikėlimą (nes sekmadienis - Kristaus prisikėlimo šventė). Senovėje Jeruzalės tradicijoje šie 11 skaitinių Jeruzalės Bažnyčioje ir buvo Šviesos savaitės skaitiniai, bet populiaresnis tapo dabar mūsų naudojamas Konstantinopolio skaitinių sąrašas. Tuo tarpu Jeruzalės skaityti skaitiniai apie prisikėlimą tapo mūsų sekmadienių rytmetinių skaitiniais.

Matyt, Bažnyčios Tėvams atrodė, kad visus sekmadienio rytmetinių skaitinius apie prisikėlimą būtų gražu perskaityti iki Sekminių, tačiau nuo Velykų iki Sekminių tėra šeši sekmadieniai, o skaitinių - vienuolika. Taigi, Tėvai nutarė kai kuriuos skaitinius perkelti iš rytmetinės į Liturgiją.

Atsivertę kalendorių pamatysime, kad jeigu 4 Velykų sekmadienį (skirtą paralyžiuotojo išgydymo prisiminimui) per rytmetinę skaitoma 4 Evangelijos skaitinys, tai 5 sekmadienį, skirtą samarietei, skaitomas jau 7 skaitinys. Toks šuolis įvyksta todėl, kad skaitiniai išskirstyti tokiu būdu:

- 1 sekm. rytmetinės skaitinys. Mt 28,16-20.
Atvelykio (šv. Tomo sekmadienio) rytmetinė.

- 2 sekm. rytmetinės skaitinys. Mk 15,43-16,8
Trečio Velykų sekmadienio (Mirą Nešusių moterų) D. Liturgijos skaitinys.

- 3 sekm. rytmetinės skaitinys. Mk 16,9-20
Trečio Velykų sekmadienio (Mirą Nešusių moterų) rytmetinės skaitinys.

- 4 sekm. rytmetinės skaitinys. Lk 24,1-12
Ketvirtojo Velykų sekmadienio (paralyžuotojo) rytmetinės skaitinys.

- 5 sekm. rytmetinės skaitinys. Lk 24,12-35
Šviesos Savaitės antradienio skaitinys.

- 6 sekm. rytmetinės skaitinys. Lk 24,36-53
Kristaus Žengimo į Dangų D. Liturgijos skaitinys

- 7 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 20,1-10
Penktojo Velykų sekmadienio (samarietės) rytmetinės skaitinys

- 8 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 20,11-18
Šeštojo Velykų sekmadienio (aklojo) rytmetinės skaitinys.

- 9 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 20,19-31
Atvelykio (šv. Tomo) sekamdienio D. Liturgijos skaitinys.

- 10 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 21,1-14
Septintojo Velykų sekmadienio (Tėvų) rytmetinės skaitinys.

- 11 sekm. rytmetinės skaitinys. Jn 21,15-25
Šeštadienio prieš Sekmines D. Liturgijos skaitinys.

Taigi, matome, kad beveik visi 11 sekmadienio rytmetinių skaitinių išskirstyti po sekmadienio rytmetines ir D. Liturgijas, tik dvi išimtys - 11-asis skaitinys skaitomas šeštadienį prieš Sekmines (kas suprantama, nes jau sekmadienio rytmetinė pereina prie Sekminių tematikos), kita išimtis - Šviesos savaitės antradienis. Kodėl Lk 24 skyrius parinktas tai dienai?

Skaitinys pasakoja apie įvykius, vykusius sekmadienį ir baigiantis sekmadieniui, t.y. pirmadienį (pagal žydų skaičiavimo būdą). Matyt Bažnyčios Tėvams atrodė, kad Jono liudijimas apie Kristų kaip Mesiją, skaitomas Šviesos Savaitės pirmadienį (2 perikopė) pernelyg svarbus, kad Lk 24 skaityti tą dieną, todėl paslinko į sekančią arčiausią - antradienį. Tuo labiau kad antrosios perikopės skaitymas po pirmosios iškart parodo, kad prasidėjo naujas Evangelijų skaitymo ciklas, truksiąs metus.

Kiti Šviesos savaitės skaitiniaiTai neatsako į klausimą, kodėl kitomis savaitės dienomis taip pat nėra nuoseklumo:

Šviesos savaitės pirmadienis. Jn 2 perikopė.
Šviesos savaitės antradienis. Lk 24
Šviesos savaitės trečiadienis. Jn 4 perikopė.
Šviesos savaitės ketvirtadienis. Jn 8 perikopė.
Šviesos savaitės penktadienis. Jn 7 perikopė.
Šviesos savaitės šeštadienis. Jn 11 perikopė.

Kodėl kai kurie Evangelijos skaitiniai praleidžiami, o 7 ir 8 - tarsi sukeisti vietomis?

Pirmiausia atsakykime į klausimą apie „sukeistus“ skaitinius. Jų eiliškumas paaiškinamas. Apaštalų darbų skaitinių tvarka. Jie skaitomi nuosekliau, nei Evangelija:

Šv. Velykos. Apd 1 perikopė.
Šviesos savaitės pirmadienis. Apd 2 perikopė.
Šviesos savaitės antradienis. Apd 4 perikopė
Šviesos savaitės trečiadienis. Apd 5 perikopė.
Šviesos savaitės ketvirtadienis. Apd 6 perikopė.
Šviesos savaitės penktadienis. Apd 7 perikopė.
Šviesos savaitės šeštadienis. Apd 8 perikopė.

Apaštalo ir Evangelijos skaitiniai ketvirtadienį ir penktadienį yra suderinti. Ketvirtadienį apaštalų darbai cituoja Petrą, kuris kviečia krikštytis, Evangelijoje pagal Joną skaitome Jėzaus mokymą Nikodemui, kaip svarbu atgimti iš vandens ir Dvasios. Penktadienį Apaštalų darbuose skaitome, kaip Petras ir Jonas eina į Šventyklą, Evangelijos pagal Joną skaitinyje į Šventyklą eina Jėzus. Tematinis artumas būdingas ir šeštadienio skaitiniams.

Kartu visi Šviesos savaitės skaitiniai kalba ne tik apie Prisikėlimą, bet ir krikštą, nes didįjį šeštadienį tradiciškai krikštijami katechumenai. Skaitiniai apie krikštą - įvykusio įvykio prisiminimas bei įprasminimas. Šventojo Rašto perikopės praleistos, nes neatitinka šios tematikos: 

Apd 3 - Sekminių įvykio aprašymas, skaitomas per Šv. Sekmines.
Jn 3 - Jonas krikštija Kristų; skaitoma Kristaus krikšto rytmetinėje.
Jn 6 - vestuvės Galilėjos Kanoje, perkeltą į antrą savaitę po Velykų.

Apibendrinimas

Taigi, Šviesos savaitės skaitinius jungia dvi temos - Prisikėlimas ir Krikštas. Skaitiniai sudėlioti nevisai iš eilės, kad derėtų Apaštalų darbų ir Evangelijos temos, o skaitinys iš Evangelijos pagal Luką įterptas dėl tradicijos perskaityti visus 11 skaitinių apie Prisikėlimą iki Sekminių dienos.

Skaityti daugiau: Šviesos (Velykų) savaitės tradicijos

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai