„Mokantiems“ slavų kalbą

Taip pat skaitykite: Bažnytinė slavų kalba
Ankstesniame straipsnyje rašiau apie tai, kad slavų kalba labai apgaulinga - kartais girdėdami žodį, kuris lygiai taip pat skamba rusiškai, galvojame, kad jį suprantame, nes jis turėtų reikšti tą patį, ką slavų kalboje. Tačiau dažnai žodžiai slavų kalboje reiškia visai ką kita, nei rusų. Be to, kalbos mokėjimas - tai ne tik paskirų žodžių reikšmės žinojimas, bet ir sintaksinių konstrukcijų (sakinio visumos reikšmės) suvokimas.

Mano du mėgstamiausi pavyzdžiai - „Свете Тихий“ ir „аще бабы слышала еси, убивающыя иногда безвозрастное мужеское, душе окаянная, целомудрия деяние, ныне, яко великий Моисей, сси премудрость“. Pirmuoju atveju rusai galvoja, kad supranta žodžius, nes jie skamba taip pat, kaip rusiškai („Свете Тихий“ reiškia „Džiaugsmingoji Šviesa“, t.y. „Свете Радостный“  ir su tyla neturi nieko bendro), antruoju atveju rusai kiekvieną atskirą žodį tikrai supranta, bet nesupranta sintaksinės konstrukcijos, todėl netgi patyręs filologas slavistas šį sakinį išversti galėtų sunkiai (jis žiūrėtų į graikišką originalą, kad suprastų tekstą). 

Bet pabandykite jūs tai pasakyti rusui, kuris sako, kad „supranta širdimi“. Juk Apaštalas Paulius moko: „jei meldžiuosi kalba, meldžiasi tik mano dvasia, o protas lieka bevaisis. Ką daryti? Aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu; giedosiu dvasia ir giedosiu protu. Jei tu šlovini dvasia, kaipgi tavo padėkos maldai pridurs „amen“ pašalinis, kuris nesupranta, ką tu kalbi?“ (1 Kor 14,14-16). Bet skaitant šias eilutes bažnyčioje, rusai girdi (jei apskritai girdi) tik tai: „А́ще бо молю́ся язы́комъ, дýхъ мóй мóлит­ся, а ýмъ мóй безъ плодá éсть. Чтó ýбо éсть? Помолю́ся дýхомъ, помолю́ся же и умóмъ: воспою́ дýхомъ, воспою́ же и умóмъ.  Понéже áще благослови́ши дýхомъ, исполня́яй мѣ́сто невѣ́жды кáко речéтъ ами́нь, по тво­емý благодарéнiю? Понéже не вѣ́сть, чтó глагóлеши.“ - ir nesu įsitikinęs, ar jie girdi, ko moko Apaštalas. 

Kol daugelis rusų ortodoksų „viską supranta“ Liturgijoje ir jiems bažnytinėje slavų kalboje „skiriasi tik keletas dešimčių žodžių“ nuo rusų kalbos, slavų filologijos specialistai 2005 metais išleido visą slavų kalbos paronimų žodyną. Šį žodyną sudaro žodžiai, kurie skamba taip pat rusų kalboje ir sudaro suprantamumo iliuziją, bet kurie, iš tiesų, turi visai kitą reikšmę slavų kalboje (kaip minėtas „тихий“).

http://imwerden.de/pdf/sedakova_cerkovnoslavyano-russkie_paronimy_2005.pdf

Dar vienas įdomesnių pavyzdžių būtų žodis словесный. Slavų kalba šis žodis pirmąja reikšme reiškia „духовный “, pvz. „я́ко новорождéни младéнцы, словéсное и нелéстное млéко возлюби́те“ - „lyg naujãgimiai trokškite dvasinio, neatmiešto pieno“ (1 Pt 2,2). Čia kyla seniai daugelio užduodamas klausimas - ar yra prasminga tikintiesiems, norintiems suprasti Liturgijoje skaitomą Šventąjį Raštą (kaip ir pačią Liturgiją) mokytis kitą kalbą? Nes bažnytinė slavų kalba, nors ir šiuo metu kiek rusifikuota, yra tikrai kita kalba (ji sukurta pietų bulgarų, o ne rusų kalbos pagrindu). Ko gero, net jei Liturgija šiandien Rusijoje vyktų ukrainietiškai ar baltarusiškai, ji būtų suprantamesnė, nei dabartinė, vykstanti bažnytine slavų kalba. O jei norima liturginio autentiškumo, tai galima švęsti Liturgiją graikų arba hebrajų kalbomis - naudotis originalu, o ne vertimu. 

Tai - proga prisiminti filologo Andriejaus Desnickio pasiūlymą ne iš naujo versti visus liturginius tekstus, o tik ją rusifikuoti, t.y. skaityti rusiškai kintamas dalis (Apaštalą, Evangeliją, kanoną, paremijas) ir pakeisti sudėtingesnes frazes/žodžius į rusiškesnius, leidžiant norinčioms parapijoms toliau švęsti viską slavų kalba. Esu bendravęs su daugybe rusų ir klausinėjęs jų apie tai, kaip supranta Liturginius tekstus. Niekas manęs neįtikins, kad daugelis krikščionių ortodoksų Rusijoje juos supranta. Taip, uoliausieji slavų ortodoksai supranta bendrą daugelio tekstų prasmę, bet jų supratime nėra gelmės, kuriai dirbtinai užkertamas kelias slavų kalba.

Yra tekę matyti, kaip kunigas per pamokslą turėjo atpasakoti visą Evangelijos skaitinį rusų kalba, tam, kad jo tekstas būtų iki galo aiškus visiems susirinkusiesiems. Ar ne geriau tada vertimo darbą palikti specialistams, o ne leisti kunigui atpasakoti šventąjį tekstą savo nuožiūra? Yra tekę ir girdėti katechizatorius ir pamokslininkus, kurie, nežinodami graikiško originalo ir neteisingai suprasdami slavišką, kuria savo nuosavus išvedžiojimus, neturinčius bendro su teksto turiniu. 

Tiems, kurie vis tiek viską supranta (nors filologai iki šiol rašo disertacijas apie sudėtingiau suprantamas graikiško Naujojo Testamento teksto vietas), prašau išversti Pauliaus pamokymą ir be žiūrėjimo į komentarus paaiškinti pagal slavišką tekstą, ko jis moko: „Еди́ному же комýждо нáсъ дадéся благодáть по мѣ́рѣ даровáнiя Христóва. Тѣ́мже глагóлетъ: воз­шéдъ на высотý, плѣни́лъ еси́ плѣ́нъ, и дадé дая́нiя человѣ́комъ. А éже, взы́де, чтó éсть, тóчiю я́ко и сни́де прéжде въ дóлнѣйшыя страны́ земли́?“. 

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai