Lietuviškoms ortodoksų (stačiatikių) pamaldoms – 10 metų


Lygiai prieš dešimt metų, 2005 metų sausio 23 d. tuometinio Vilniaus ir Lietuvos metropolito Chrizostomo palaiminimu šv. kankinės Paraskevės cerkvėje pradėta nuolat tarnauti pamaldas lietuviškai. Ši nedidukė cerkvė XIV a. buvo pastatydinta kunigaikščio Algirdo pavedimu ir yra seniausia mūrinė cerkvė Pabaltyje. Ši šventovė kažkada tapo dvasinio peno šaltiniu Vilniaus kankiniams, o dabar ji tapo pirmosios nuolat besimeldžiančios lietuviškai parapijos maitintoja.

Pirmasis krikščionių ortodoksų Dieviškosios Liturgijos (šv. Mišių) vertimas į lietuvių kalbą buvo atliktas dar XIX a. pabaigoje, tačiau istorikai menkai žino, kiek plačiai ji buvo naudota. Tradiciškai slaviškose bendruomenėse liturgija vyksta bažnytine slavų kalba, specialia, pietų bulgarų kalbos pagrindu sukurta sakralia kalba. Neslaviškose kraštuose liturgija vyksta vietinėmis kalbomis (Japonijoje – japonų, JAV – anglų), daugelis senųjų patriarchatų turi specialią sakralinę kalbą (bažnytinę gruzinų, bažnytinę graikų ir kt.). Lietuvių kalbos poreikis augo daugėjant mišrių šeimų, asimiliuojantis Lietuvos slavams ir augant lietuvių tautybės ortodoksų skaičiui. 


Šiuolaikinio ortodoksų liturgijos vertimo ruošimas – puikus ekumeninio bendradarbiavimo pavyzdys. Rengiant vertimą darbavosi ne tik patys krikščionys ortodoksai, bet pagalbos ranką ištiesė ir Romos katalikų dvasininkai. Galimybė bent išgirsti šv. Jono Auksaburnio, šv. Bazilijaus Didžiojo ir šv. Grigaliaus Didžiojo Dieviškosios Liturgijos variantų žodžius lietuvių kalba, o nuo praeitų metų ortodoksų Kalėdų – ir pamatyti televizijoje (ortodoksų Kalėdų Mišios yra transliuojamos per LRT kultūra kanalą) atveria kelią net ir neortodoksams lietuviams į gilesnį rytų krikščioniškosios tradicijos ir rytų Bažnyčios Tėvų dvasingumo pažinimą. 


Dešimtmečio proga Mišias šv. Paraskevės parapijoje laikė Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inocentas, kartu su juo meldėsi kunigai iš kitų Vilniaus parapijų. Vyskupas džiaugėsi, kad per dešimtmetį apie parapijos kleboną kun. Vitalijų Mockų susiformavo tvirta, broliška parapija, kuriai Dievo šlovinimas lietuvių kalba yra organiška kasdienybės dalis.


Pirmoji reguliari Dieviškoji Liturgija lietuvių kalba:Šiųmetinės Liturgijos įrašas - http://www.ortodoksas.lt/search/label/%C5%A0v.%20Paraskev%C4%97s%20parapija

PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai