Dvasininkų chirotonija [video]

Chirotonija - tai sakramentas, kurio metu žmogus įšventinamas į vieną iš trijų dvasininkijos pakopų - diakonatą, kunigystę arba vyskupystę. Ortodoksų Bažnyčioje visi dvasininkai buvo renkami, tačiau dabartinėje praktikoje jie dažniausiai yra paskiriami pritariant tikintiesiems.

Įšventinamas į dvasininkus žmogus turi suprasti savo nevertumą būti dvasininku. Pagal senovinį paprotį, šventinami į dvasininkus žmonės yra atvesdinami suėmus už rankų tarsi kalinį. Praeityje būdavo tikrų atvejų, kai žmonės, bijodami savo nevertumo būti kunigu, baimindavosi priimti kunigystę (pvz. šv. Grigalius Nazianzietis, kuris iškarto po chirotonijos pabėgo į dykumą). Chirotonija negali vykti prieš žmogaus valią - jis turi būti doras krikščionis, norintis, bet bijantis tapti dvasininku.

Diakoną arba kunigą gali šventinti vienas vyskupas. Vyskupą šventina keli vyskupai. Sakramento teikimo ritualo metu vyskupas rodo visiems tikintiesiems dvasininkijos simbolius (epitrachiliją, manipulas ir kt.) ir garsiai skelbia: „axios!“ („vertas!“ arba „pelnytai!“). Tikintiesiems pritariamai atsakius - „axios!“ vyskupas įteikia simbolius naujajam dvasininkui. 

Diakonato simboliai - orarionas (juosta, simbolizuojanti angelo sparnus ir naudojama skaitant ektenijas), manipulas (antrankius, simbolizuojančius, kad dvasininkas veikia ne savo rankom, per jo rankas veikia malonė) ir ripidioną (senovinė puošmena, laikoma skaitant Evangeliją).

Kunigystės simboliai - epitrachilionas (stula, naudojama teikiant atgailos sakramentą), diržas ir arnotas.

Vyskupystės simboliai - sakosas (vyskupo rūbas), omoforionas (juosta, simbolizuojanti ant pečių nešamą avelę), vyskupiškas kryžius, panagija (ikona, kurią nešioja vyskupas) ir mitra (karūna).

DiakonasKunigasVyskupas


PARAMA

Galite mus paremti:

VšĮ „Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras“
Sąsk. nr. (IBAN): LT487300010173170576
(Pervedimams iš užsienio: SWIFT: HABALT22)

Arba:
Contribee PayPal


Populiarūs įrašai